WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридична відповідальність за порушення прав і свобод людини і громадянина - Реферат

Юридична відповідальність за порушення прав і свобод людини і громадянина - Реферат

грудня 1993 р., "Про інформаційні агентства" від 28 лютого 1995 р. передбачено, що моральна (немайнова) шкода, заподіяна громадянинові в результаті розповсюдження через засоби масової інформації даних, що не відповідають дійсності, принижують честь і гідність громадянина або завдають йому іншої немайнової шкоди, компенсується за рішенням суду, наприклад, цією телерадіоорганізацією, а також вищими посадовими особами і громадянами. Розмір відшкодування моральної (не майнової) шкоди в грошовому виразі визначається судом. При цьому обов'язок доводити свою правоту лежить на відповідачеві.
З метою запобігання порушенням права людини на звернення до суду згідно з Цивільним процесуальним кодексом. України у разі невиконання судового рішення по справі державним органом юридичною чи службовою особою у визначений строк, суд може накласти на винних у цьому осіб штраф і призначити новий строк для виконання рішення. При повторному і наступних порушеннях встановлених строків для виконання рішення зазначений розмір штрафу може бути збільшено втричі. Сплата штрафів не звільняє державний орган, юридичну чи службову особу від обов'язку виконати передбачені рішенням суду дії.
Дисциплінарна відповідальність настає за порушення трудової та службової дисципліни і полягає у застосуванні до особи дисциплінарного стягнення (догана, сувора догана, звільнення з посади тощо). У законодавстві України вона передбачена, наприклад, Кодексом законів про працю України (ст. 147), законами України "Про державну службу" (ст. 14), "Про боротьбу з корупцією" (ст. ст. 3, 5), Дисциплінарним статутом Збройних сил України, Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України, Дисциплінарним статутом прокуратури України тощо.
Наприклад, відповідно до ст. 14 Закону України "Про державну службу" дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює. Слід зазначити, що до службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу, як попередження про неповну службову відповідальність та затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
Згідно із Законом України "Про боротьбу з корупцією" (ст. 5) дер-жавні службовці та інші особи, уповноважені на виконання функцій держави, поряд з адміністративною несуть дисциплінарну відповідальність за посягання на права та свободи людини і громадянина, які виявились, зокрема, у відмові останнім в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисному затримуванні її, наданні недостовірної чи неповної інформації, а також у наданні незаконних переваг фізичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень.
Адміністративна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності, якому притаманні всі ознаки останньої. Разом з тим, адміністративна відповідальність є складовою частиною адміністративного примусу і має всі його ознаки. Отже, під адміністративною відповідальністю слід розуміти накладання на правопорушників загальнообов'язкових правил, які дають у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру.
Адміністративна відповідальність регулюється багатьма нормативними актами, які в сукупності складають законодавство про адміністративні порушення. Основним джерелом правоохоронних норм, які передбачають адміністративну відповідальність, є Кодекс України про адміністративні правопорушення, який ухвалений 7 грудня 1984 р. (введений в дію з 1 червня 1995 р.). Паралельно з КУпАП, діють норми, що встановлюють адміністративну відповідальність, але вони містяться у законодавчих міжгалузевих актах (Повітряний, Митний кодекси, Закони України "Про надзвичайний стан", "Про боротьбу з корупцією", "Про охорону державного кордону" тощо).
Адміністративна відповідальність настає за наявності фактичної підстави, якою є адміністративний проступок. Стаття 9 КУпАП адміністративним проступком визнає протиправну, (умисну або необережну) дію чи бездіянність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління, і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
Ступенем відповідальності за адміністративне правопорушення є адміністративне стягнення, яке застосовується до правопорушника з метою виховання його в дусі дотримання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.
Але посадові особи і громадяни можуть бути притягнуті до адмі-ністративної відповідальності у разі вчинення ними посягання лише на окремі конституційні права людини і громадянина.
Так, наприклад, за допомогою норм КУпАП, якими передбачена відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці (ст. 41 КУпАП та ін.), захищається право на працю.
Правам споживачів кореспондує адміністративна відповідальність за збут радіоактивне забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 42-2 КУпАП), виробництво, зберігання, транспортування або реалізацію продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні (ст. 4-3 КУпАП), порушення порядку проведення розрахунків із споживачами (ст. 155-1 КУпАП), порушення законодавства про захист прав споживачів (ст. 156-1 КУпАП), дискримінація підприємств органами влади і управління (ст. 166-3 КУпАП), випуск у продаж нестандартної продукції (ст. 168 КУпАП), виконання робіт, надання послуг громадянам - споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил (ст. 168-1 КУпАП), порушення правил користування засобами вимірювань (ст. ст. 171, 172 КУпАП), порушення встановленого порядку видання сертифікатів відповідності (ст. 172-1 КУпАП) тощо.
Екологічні права людини і громадянина захищаються за допомогою норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, про відповідальність за порушення правил охорони водних ресурсів (ст.59 КУпАП), порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх вод від забруднення і засмічення (ст. 59-1 КУпАП), порушення правил охорони та використання території та об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 91 КУпАП), порушення правил використання об'єктів тваринного світу (ст. 85 КУпАП), знищення корисної для лісу фауни (ст. 76 КУпАП), засмічення лісів відходами (ст. 73 КУпАП), незаконне вирубування,пошкодження та знищення лісових культур і молодняка (ст. 65 КУпАП), введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси (ст. 71 КУпАП), пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами,

 
 

Цікаве

Загрузка...