WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → 1. Місце і роль у системі соціальних норм. 2. Конституційний суд України. Завдання і функції. 3. Склад злочину. Стадії чинення злочину. Обставини які - Реферат

1. Місце і роль у системі соціальних норм. 2. Конституційний суд України. Завдання і функції. 3. Склад злочину. Стадії чинення злочину. Обставини які - Реферат


Контрольна робота
з правознавства
План
1. Місце і роль у системі соціальних норм.
2. Конституційний суд України. Завдання і функції.
3. Склад злочину. Стадії чинення злочину. Обставини які виключають кримінальну відповідальність.
1. Місце і роль у системі соціальних норм.
Соціальні норми - це загальні правила поведінки людей у суспільстві, що зумовлені об'єктивними закономірностями, є результатом свідомої, вольової діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу.
Залежно від способу їх утворення і забезпечення соціальні норми класифікують на юридичні, моральні, корпоративні (громадських організацій, політичних партій, інших об'єднань громадян), звичаї чи традиції.
Залежно від сфери соціальних відносин, що регулюються нормами, їх поділяють на економічні, політичні, сімейні, релігійні, етики та естетики, організаційні, соціально-технічні.
Юридичні (правові) норми - це загальнообов'язкові, формально визначені правила, поведінки, встановлені (санкціоновані) державою, охороняються, захищаються і гарантуються нею та містяться в нормативно-правових актах.
Моральні норми - це правила поведінки, що базуються на моральних поглядах суспільства на добро і зло, справедливе й несправедливе, гуманне й негуманне, а забезпечуються, насамперед, внутрішньою переконаністю та силою громадської думки.
Корпоративні норми - це правила поведінки, що встановлюються й забезпечуються політичними партіями, громадськими організаціями та іншими об'єднаннями людей.
Звичаї чи традиції- це правила поведінки, що історично склались і увійшли (перетворились) у звичку людей.
Звичаї і традиції відрізняються одне від одного ступенем загальності правила поведінки. Традиції вважаються більш загальними правилами, ніж звичаї. Наприклад, святкування традиційних свят або звичай проводжати на службу у Збройні Сили.
Аби показати, що право є особливим видом соціальних норм, слід порівняти ознаки правових та інших соціальних норм. - Так, правові норми, що у своїй сукупності утворюють право:
o виникають разом із виникненням держави;
o встановлюються чи санкціонуються державою;
o виражають волю керівної частини суспільства;
o утворюють внутрішньо узгоджену цілісність, єдність (систему права);
o існують у суспільстві як, одна система норм;
o формулюють правила поведінки у вигляді прав і обов'язків;
o є правилами поведінки, формально визначеними за змістом;
o мають певні форми зовнішнього виразу;
o маючи точно визначені межі дії;
o забезпечуються державним примусом та іншими засобами.
Інші соціальні норми, що утворюють систему соціального регулювання:
- існують у будь-якому суспільстві;
- встановлюються чи санкціонуються іншими суб'єктами;
- виражають волю різноманітних частин населення;
- можуть існувати й безсистемне, не будучи внутрішньо узгодженими;
- існують здебільшого у вигляді кількох відносно самостійних систем нормативного регулювання;
- виражаються не тільки через права та обов'язки, а й через загальні принципи, цілі, гасла тощо;
- зазвичай позбавлені формальної визначеності;
- можуть виражатись у будь-яких, не завжди фіксованих формах;
- не завжди мають точно визначені межі дії;
- забезпечуються звичкою, внутрішнім переконанням, моральним, громадським впливом та іншими позадержавними засобами.
Отже, право як, особливий вид соціальних норм відрізняється від інших соціальних норм взаємозв'язком із державою, напрямками впливу на суспільні відносини.
2. Конституційний суд України. Завдання і функції.
Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
Статус Конституційного Суду України визначається статтями 147-153 Конституції України та Законом України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р.
Завдання Конституційного Суду України полягають у гарантуванні верховенства Конституції України як основного закону держави на всій території України.
Діяльність Конституційного Суду України базується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного, і всебічного розгляду справ та обґрунтованості винесених ним рішень.
Виключно до компетенції Конституційного Суду України відносять такі питання:
o конституційність законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
o відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їхню обов'язковість;
o додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України;
o офіційне тлумачення Конституції та законів України.
Рішення та висновки Конституційного Суду України стосовно зазначених питань є обов'язковими до виконання на території України, остаточними та такими, що не можуть бути оскаржені.
Суб'єктами звернення до Конституційного Суду України є:
- Президент України;
- не менш як 45 народних депутатів України;
- Верховний Суд України;
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
- Верxoвнa Рада Автономної Республіки Крим.
Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо було порушено встановлену Конституцією України процедуру їх розгляду, ухвалення чи набрання ними чинності.
Від дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про неконституційність законів, інших правових актів або їхніх положень вони втрачають чинність.
Конституційний Суд України не має повноважень розглядати питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.
Конституційний Суд України складається з 18 суддів, яких призначають по шість Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України.
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг 40-річного віку, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років і володіє державною мовою. Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним на повторний строк.
ГоловаКонституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України таємним голосуванням лише на один трирічний строк.
Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. визначає:
1) статус суддів Конституційного Суду України та гарантії їхньої діяльності;
2) порядок організації та діяльності Конституційного Суду;
3) процедуру конституційного провадження (подання звернень, розгляд справ, постановлення рішень і висновків);
4) особливості провадження в окремих категоріях справ;
5) час набирання цим Законом чинності, уточнення щодо юрисдикції Конституційного Суду України, питання організаційного та матеріального забезпечення його діяльності.
3. Склад злочину, стадії чинення злочину. Обставини які виключають кримінальну відповідальність.
Склад злочину являє собою логічне поняття про злочини певного виду

 
 

Цікаве

Загрузка...