WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінальна відповідальність - Реферат

Кримінальна відповідальність - Реферат


Реферат на тему:
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1. Кримінальний кодекс та межі його дії
Конституцією України встановлено: діяння, які є злочинами, і відповідальність за них можуть визначатися виключно законами України. Будь-які інші нормативно-правові акти (як-от укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, акти міністерств і відомств України) не можуть вирішувати цих питань. Таким чином, після прийняття Конституції України в нашому праві остаточно закріплено класичне правило nullum crimen nulla poena sine lege ("без вказівки закону немає ні злочину, ні покарання").
Кримінальний кодекс (КК) є основним кримінальним законом, який діє в Україні. Якщо виникає необхідність визнати злочинами нові види небезпечної для суспільства поведінки, посилити чи пом'якшити відповідальність за вже передбачені злочини або іншим чином удосконалити кримінальне законодавство, це може бути зроблено тільки прийняттям закону про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу; законодавець майже ніколи не допускає прийняття окремих кримінальних законів, які діяли б пара-лельно з кодексом.
Кримінальний кодекс складається із Загальної та Особливої частин. Перша з них містить загальні положення, які стосуються кримінальної відповідальності,-це правила щодо меж дії кримінального закону, поняття злочину, вини, стадій злочинної діяльності, співучасті, перелік видів покарань, правила щодо призначення покарання, строків давності, судимості тощо. Особлива частина складається із статей, в яких дано описи конкретних злочинів і вказано, які покарання суд може призначати за вчинення того чи іншого злочину.
Дія норм Кримінального кодексу України обмежується певним простором, часом та колом осіб.
Кримінальний кодекс поширюється на всі злочини, вчинені на території України; ця територія і є простором дії КК. Застосування кримінального закону України до злочинів, учинених поза межами України, може мати місце лише в окремих випадках, прямо обумовлених законом.
Злочини, розпочаті в інших державах і продовжені чи закінчені на українській території, також вважаються вчиненими в Україні.
Дія Кримінального кодексу поширюється на всіх осіб, які вчинили злочини на території України, тобто на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, за винятком тих, які згідно з нормами міжнародного права мають дипломатичний імунітет. Ці особи за вчинені на території України злочини можуть бути піддані кримінальній відповідальності за законами України лише в разі згоди на це країни чи міжнародної організації, представниками якої вони є.
Ст. 29 Конституції України встановлює, що громадянин України не може бути виданий іноземній державі. Це правило поширюється і на ті випадки, коли іноземна держава хоче покарати українського громадянина за вчинений на її території злочин. Видача з цією самою метою іноземців чи осіб без громадянства може мати місце, якщо вона передбачена відповідними міжнародними договорами.
Юридична сила кримінально-правової норми обмежується також і часом дії цієї норми. Тут застосовується загальне правило: дії винного мають розглядатися за тим кримінальним законом, який був чинним на момент скоєння злочину. Нові кримінально-правові норми, прийняті пізніше, не поширюються на цей злочин. Винятком є лише той випадок, коли новий закон скасовує відповідальність, пом'якшує покарання або ж іншим чином покращує становище винної особи. Такий закон має зворотну силу, тобто поширюється і на діяння, вчинені до введення його в дію. Тому якщо 20 січня А. вчинив злочин, за який передбачене покарання до 10 років позбавлення волі, а 20 лютого набрав чинності закон про зміни й доповнення до КК, який передбачає зниження покарання за цей злочин до 7 років, то суд визначатиме покарання для А. з урахуванням цього закону і не може призначити більш як 7 років.
ЦІКАВО ЗНАТИ
Територією України, на яку поширюється кримінальний закон, є наземний і повітряний простір, надра й територіальні води, які знаходяться в межах її державного кордону. В морі територією України є простір у 12 морських миль від точки найбільшого відливу, однак дія деяких статей КК поширюється за ці межі на 200-мильну морську економічну зону, на континентальний шельф або ж на підводні кабелі чи трубопроводи.
Територією України вважаються також військові морські та повітряні судна, приписані до її портів (аеропортів), незалежно від місця, в якому вони знаходяться. Невійськові українські морські та повітряні судна вважаються територією України лише доти, доки вони знаходяться у межах України чи у відкритих водах або у відкритому повітряному просторі. Тому злочин, вчинений матросом українського сторожового військового корабля, який знаходиться у територіальних водах Болгарії, Туреччини чи Грузії, вважається вчиненим на території України і переслідується на підставі її Кримінального кодексу, тоді як вчинення за цих же умов злочину на цивільному судні підпаде під дію кримінального законодавства тієї держави, в водах якої воно знаходиться. Кримінальний закон України поширюється і на територію, на якій розташовані українські експедиції в Антарктиці.
2. Поняття й види злочину. Поняття неосудності
Найтяжчі і найнебезпечніші правопорушення в праві, як уже зазначалося, іменуються злочинами. Закон визначає злочин як суспільне небезпечне діяння (дію чи бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, його політичну та економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян чи на правопорядок.
Для кожного злочину характерні 4 головні ознаки: це його суспільна небезпечність, протиправність, винність і караність.
Суспільна небезпечність - це характерна для злочинного діяння властивість завдавати великої шкоди охоронюваним державою суспільним відносинам (правопорядку) чи охоронюваним законом інтересам або ж створювати загрозу настання такої шкоди.
Відмінність злочину від адміністративного проступку саме й полягає в тому, що злочин завдає великої шкоди чи створює серйозну загрозу для правопорядку, а шкода від будь-якого проступку є значно меншою.
Шкода, яку несе злочин, може бути матеріальною, тобто проявлятись у завданні грошових чи майнових збитків, знищенні чи пошкодженні майна, в заподіянні людині тілесних ушкоджень чи навіть смерті. Але і в тих випадках, коли злочин не залишає за собою подібних наслідків, він все одно спричиняє шкоду - тільки в цьому випадку шкода є нематеріальною. Вона може набути форми ущемлення тих чи інших прав громадян, юридичних осіб, порушення чи створення перешкод для нормальної діяльності державних органів чи органів самоврядування, їх представників, а в деяких випадках -створення загрози цілковитого руйнування організаційних структур суспільства.
Протиправність - ознака злочину, яка вказує на те, що він завжди є порушенням закону.
Винність злочину полягає в обов'язковій наявності при його вчиненні вини у вигляді умислу чи необережності.
Караність якознака злочину проявляється в тому, що за кожен злочин законом встановлене покарання, і винна особа може бути

 
 

Цікаве

Загрузка...