WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття договору підряду - Реферат

Поняття договору підряду - Реферат

безплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх втрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.
За наявності в роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має прав вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
1.5 Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду.
ЦК України встановлює відповідальність сторін договору в разі невиконання або неналежного виконання умов договору підряду.
Статтею 858 ЦК України встановлюється відповідальність підрядника за неналежну якість роботи. Так, якщо робота виконана підрядниками з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено законом або договором, за своїм вибором вимагати від підрядника: 1? безоплатного усунення недоліків в роботі в розумний строк; 2? пропорційного зменшення ціни роботи; 3? відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором.
Підрядник має паво замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов'язаний передати раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.
Якщо відступи в роботі від умов договору підряду або інші недоліки в роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.
Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника.
Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість відповідно до положень про відповідальність продавця за товари належної якості.
У разі невиконання підрядником свого обов'язку щодо сприяння підрядникові у виконанні підрядник відповідно до ст. 850 ЦК України має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи або підвищення ціни роботи
Якщо виконання роботи за договором підряду стало неможливим в наслідок дій або недогляду замовника, підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати в зв'язку з невиконанням замовником договору.
Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріал, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підряду підрядником.
У разі порушення підрядником договору підряду, якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право згідно зі ст.850 ЦК України за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.
За наявності в роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків заявник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Відповідно до ст.853 ЦК України основним обов'язком замовника є прийняття виконаної роботи. Замовник зобо'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених в роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.
Якщо замовник не зробив такої заяви, він втрачає право в подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки в виконанійроботі.
Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки в роботі, які могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).
Якщо після прийняття роботи замовник виявив відступ від умов договору або інші недоліки, які не могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки). У тому числі такі що, були умисно приховані підрядником, він зобов'язаний негайно повідомити про це підрядника.
У разі виникнення між підрядником і замовником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-яких з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлено відсутність порушень договору підряду або причинного зв'зку між діями підрядника та виявленими недоліками .У цих випадках витрати витрати на проведення експертизи несе сторона, яка вимагала її призначення а якщо експертизу призначено за погодженням сторін,- обидві сторони порівну.
Якщо ухилення замовника від прийняття виконаної роботи спричинила зміну строку здачі роботи, вважається, що право власності на виготовлену (перероблену ) річ перейшло до замовника у момент, коли мало відбутися її передання.
Відповідні правові наслідки договору підряду настають у разі перевищення складеного кошторису. Зокрема, якщо виникла необхідність значного (істотного) перевищення кошторису підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника, який у разі незгоди має право відмовитися від договору, відшкодувавши підряднику витрати щодо виконаної частини роботи. Уразі невиконання підрядником такого інформаційного обов'язку він зобов'язаний виконувати договір підряду за встановленою ціною.
Відповідно до п. 5 ст. 863 ЦК України підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник - його зменшення, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати.
Закон встановлює строки пред'явлення позовів щодо виявлення у роботі недоліків. За ст. 343 ЦК УРСР такі позови можуть бути пред'влені замовником з приводу:
1) недоліків у будинках і спорудах, які не мають бути помічені при звичайному прийнятті роботи (приховані недоліки), якщо однією із сторін є громадянин, - протягом трьох років;
2) прихованих недоліків в іншому майні - протягом одного року;
3) явних недоліків - протягом шести місяців.
Строки обчислюються з дня здачі роботи підрядником і прийняття її замовником. Проте, якщо в договорі підряду передбачено гарантійний строк і заяву про виявлені недоліки в роботі зроблено в межах гарантійного строку, перебіг строку позовної давності починається з дня надання заяви про недоліки.
За новим ЦК України до вимог щодо належної якості виконаної за договором підряду роботи застосовується позовна давність у один рік, а щодо будівель і споруд - три роки з дня заявлення про недоліки.
Законом України від 6 квітня 2000 р. "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" окремо визначені правові засади майнової відповідальності за недотримання умов договору підряду будівництва об'єктів, здійснюваного за бюджетні кошти.

 
 

Цікаве

Загрузка...