WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття договору підряду - Реферат

Поняття договору підряду - Реферат

тис. доларів США.
Ат "Лубнифарм" заперечувало позов, посилаючись, зокрема, на те, що поставка сировини здійснювалася на умовах купівлі-продажу, а відтак воно як покупець виконало зобов язання, сплативши вартість сировини.
Рішенням ВАСУ від 21 листопада 1996 р. у позові було відмовлено. Постановою судової колегії ВАСУ від 11 січня 1997 р. рішення від 21 листопада 1996 р. було скасоване, а позовні вимоги задоволено4 . У постанові судової колегії ВАСУ на обгрунтування прийнятого рішення, зокрема, зазначалося, що фармацевтична сировина, яка прийшла від фірми "Армор" ЛТД" товариству "Лубнифарм" за контрактом №АЛ 5 та додатки до нього, є давальницькою, а продукція, виготовлена з цієї серовини, підлягала реалізації з умовою перерахування коштів фірмі "Армор ЛТД". Такий висновок підтверджується митною декларацією, в якій поставлену сировину визнано давальницькою, довідками про взаєморозрахунки сторін контракту, платіжними документами, за якими кошти перерахувалися за цитрамон, а не за сировину, та іншими доказами. Зазначену постанову судової колегії Президія та Пленуму ВАСУ залишили в силі.
На мій погляд, однією з причин, що призвела до різного тлумачення контракту сторонами, є невдала редакція тексту самого договору, в якому не було назви (договір купівлі-продажу чи договір підряду). Предмет контракту визначався сторонами як "поставка фармацевтичної сировини (специфікація №1) для виробництва лікарських форм", сторони контракту названі відповідно Постачальник (фірма "Армор ЛТД") і Одержувач (АТ "Лубнифарм"). Тому судові інстанції змушені були оцінювати інші докази, пов язані з виконанням контракту, яких виявилося достатньо для визнання його підрядним договором на переробку давальницької сировини, з чим не можна не погодитись.
1.2.ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ Істотними у договорі підряду є умови, що стосуються його предмета, ціни та строку виконання. Саме вони визнають зміст підряду, його особливості.
Як уже зазначалося, предметом договору підряду є результат виконаної підрядчиком роботи. З огляду на це безспірною є думка про те, що предмет договору підряду - це виконання підрядчиком певної роботи і передача замовникові її результатів. Фактично таке визначення предмета договору відтворює текст законодавчо сформульованого поняття договору, яке містить дані про сторони, їхні права та обов?язки, а також опосередковані дані щодо умов договору. У наведеній думці відбувається, по суті, ототожнення предмета договору підряду з іншими його елементами. Саме по суті "виконання" замовлення, як правило, не може бути предметом договору ще й тому, що здійснюється воно підрядчиком організаційно самостійно. За такого підходу ми вимушені були б визнати, що, наприклад, предметом купівлі-продажу є не сама відчужувана річ, а дії продавця щодо її відчуження, що суперечить сутності купівлі-продажу.
У договорі підряду мають бути чітко визначені вимоги до його предмета щодо якості, кількості тощо. Пріоритет у формулюванні предмета договору, безумовно, належить замовникові, який виходить із своїх потреб. Однак це не означає, що підрядчиком законом відведено пасивну роль. Він також бере участь у оцінці предмета, виходячи зі своїх матеріальних, професійних та інших можливостей. У деяких випадках сторони можуть і не погоджувати ті чи інші вимоги до предмета договору, якщо вони безпосередньо передбачені спеціальними нормативними актами, стандартами, технічними умовами, зразками ( наприклад, у сфері побутового обслуговування, капітального будівництва).
Для досягнення замовленого результату можуть використовуватися матеріали підрядчика або замовника, можливе також поєднання матеріалів обох сторін. Такий висновок випливає зі змісту ст. 332 ЦК України. Разом з тим відповідно до ч. 1 ст. 335 підрядчик зобов?язаний виконати роботу, обумовлену договором, зі своїх матеріалів і своїми засобами, якщо інше не встановлено законом, або договором, тобто в останньому випадку припускається, що за загальним правилом матеріали надає підрядчик, а інше може бути передбачено законом або договором. Подібне затвердження набуває практичного значення, якщо в договорі не визначено сторону, на яку покладається обов?язок договору підряду. Такий обов?язок може встановлюватися також у спеціальних актах законодавства.
У договорах підряду, які мали право укладати, соціалістичні організації, необхідно було обов?язоково передбачити нормивитрат матеріалів, строки повернення лишків та основних відходів, а також відповідальність підрядчика за невиконання цих обов?язків (ст. 338 ЦК України). В умовах ринкової економіки та утвердження принципів вільного підприємництва наведена норма, на мій, погляд не може бути обов?язковою для юридичних осіб - суб?єктів підприємництва.
Істотною умовою договору підряду є строк його виконання, яким визнається момент завершення підрядних робіт і здачі їх результатів замовникові. Цей строк встановлюється за погодженням сторін або відповідними нормативними актами, адміністративно-плановими завданнями, у яких передбачено максимальні строки виконання робіт (наприклад, у сфері побутового обслуговування).
Сторони , особливо замовник, можуть бути заінтересовані у визначенні початкових і проміжних строків виконання робіт. Початковий строк має значення для проведення допоміжних заходів щодо підготовки відповідних матеріалів, земельної ділянки для забудови, проектно-кошторисної документації тощо. Іноді встановлюється не лише день, а й годину початку підрядних робіт, зокрема у договорі на ремонт житлових приміщень, коли для з?ясування підготовленості приміщень до ремонту важлива присутність замовника. Наявність у договорі проміжних (етапних) строків дає змогу замовникові контролювати своєчасність і якість ходу робіт, а підрядчику - додержуватися встановленої технології та господарськоїдисципліни. Проміжні строки можуть встановлюватися і нормативними актами (наприклад, щодо пошиття одягу ).
Перелічені та інші важливі умови договору підряду потрібно відповідно оформити. У ЦК України безпосередньо встановлюється спеціальні вимоги щодо форми договору підряду, тому сторони мають право керуватися загальними правилами про угоди, викладеними у статтях 42-44 цього кодексу, якщо інше не передбачено спеціальними нормативними актами, що регулюють окремі різновиди договору підряду.
Таким чином, договір підряду може бути укладений як в усній, так і в письмовій формі, оскільки, як правило, його виконання віддалене від моменту укладення певним часом. Якщо робота виконується в присутності замовника (дрібний ремонт), договір на її виконання не потребує обов?язкового письмового оформлення, незалежно від суми ремонту.
Надання побутових послуг оформлюється документом встановленої форми (квитанцією, договором, розпискою тощо). Послуги, виконані в терміновому порядку в присутності замовника та за методом самообслуговування, можуть оформлятися видачею жетона, талона, касового чека (п.3 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1995 р.)5.
Договори на ремонт, будівництво жилих будинків з надвірними будівлями, на виконання проектно-пошукових робіт на будівництво з надвірними будівлями, на технічне обслуговування телевізійних антен колективного користування та інші види підрядних робіт укладаються з додержанням вимог, передбачених типовими договорами. У них визнаються права та обов?язки сторін, порядок прийняття робіт і

 
 

Цікаве

Загрузка...