WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір побутового підряду - Курсова робота

Договір побутового підряду - Курсова робота

умов договору може мати місце згідно з письмовою угодою сторін.
6.3. Дострокове припинення договору може мати місце як за угодою сторін, так і в судовому порядку за заявою будь-якої сторони про порушення умов договору.
Юридичні адреси иа інші реквізити сторін:
Замовник Підрядник
________ ________
Договір підписали:
Директор Директор
_______( Петров О.О. ) ___________ ( Власов В.В.)
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Цивільний кодекс України.
2.Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991.
3.ЗП України. 1993 - №9. - Ст.179.
4.Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №32. - Ст. 255.
5.Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №27. - Ст. 294.
6.Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №47. - Ст. 646.
7.Відомості Верховної Ради України. - 1992.- №52. - Ст. 686.
8.Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №31. - Ст. 246.
9.Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №20. - Ст.148.
10.Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №27. - Ст.212.
11.Урядовий кур'єр. - 2004.- № 101. - 2 черв.
12.Урядовий кур'єр. - 2004. - №96. - 29 трав.
13.Офіційний вісник. - 2001. - №52. - Ст. 2374.
14.Галицькі контракти. 1997. - №47. - Ст. 133.
15.Бізнес. - 1996.- 23 квітня.
16.Архів ВАСУ за 1997 р. - Справа №8/131.
17.Кройтор В.А. Защита прав потребителя. - Харьков, 1996. - С.156-160.
18.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В. Боброва, О.В. Дзери, А.С. Доагерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 784 с.
19.Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах / За Заг. Ред. Я.М. Шевченко.- Т. 2 Особлива частина. - К.: Конерн. "Видавничий дім" Ін Юре", 2003.- 408с.
20.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзери ( керівник авт. Кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С Кузнєцової: - К.: Юрінком Інтер, 2002.
21.Цивільне право України: Підручник / Є.С. Харитонов, Н.О. Саніахметова. - К.; Істина, 2003. - 776с.
22. Панченко М.І. Цивільне право України: навч. Посіб. - К. : Знання. 2005- 583с - Вища освіта XXIст.
23.Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисової В.І. ( кер. авт. кол.), Борисов Л.М., Жулінкова І.В. та ін.; За заг. Ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фаттієвої, В.Л. Яроцького. - К.; Юрінком Інтер. 2004. - Т. 2.- 552с.
ВИСНОВКИ
Відповідно до легальногольного визначення, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу. Цей договір укладається на виготовлення, обробку переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.
Аналіз легального визначення приводить до наступних висновків. По-перше, змінилося визначення договору підряду, бо воно вже не містить такої конститутивної ознаки, яка вказує на те, що робота здійснюється або з матеріалів підрядника, або з матеріалів замовника. Інакшу кажучи, законодавець відносить до підрядного типу не тільки договори, предметом яких є виконання роботи за завданням замовника із застосуванням матеріалів, обладнання сторін, а й договори, предметом яких є виконання роботи за завданням замовника без застосування матеріалів, обладнання сторін ( наприклад, переміщення вантажу тощо, але з передачею результату такої роботи замовникові).
По-друге, чітко визначена мета договору підряду - виконання певної роботи. Це дозволило провести розмежування між договорами підрядного типу та іншими типами цивільно-правових договорів, зокрема, договорами про надання послуг та договорами на оплатну передачу майна у власність.
Розглядаючи дану тему я виявила такі особливості договору підряду:
- як на стороні підрядника, так і на стороні замовника можлива участь декількох осіб;
- підрядник має право залучити до виконання роботи третю особу без згоди замовника. У цьому разі замовник укладає договір з генеральним підрядником, а підрядник - договір підряду з субпідрядником;
- генеральний підрядник виступає одночасно як підрядник за договором енерального підряду і як замовник за договором субпідряду;
- підрядник сам вибирає засоби і способи досягнення обумовленого договором підряду результату;
- замовник зобов'язаний сприяти підрядникові у виконані роботи у випадках, в обсязі т в порядку, встановленого договором підряду;
- підрядник має право не розпочинати роботу, а вже розпочату зупинити, якщо замовник не надав матеріал, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником;
- Якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору, підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок не використаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника;
- Підрядник не має права вимагати винагороду за роботу, якщо предмет підряду до здавання його замовникові випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін;
- Окрім предмета і ціни істотними умовами договору підряду є строк виконання робіт або строки виконання окремих етапів робіт. Якщо у договорі не має вказівок про строки виконання робіт, підрядник зобов'язаний виконати роботи, а замовник має право вимагати їх в розумні строки. Виходячи із суті зобов'язання, характеру та обсягів робіт і звичаїв ділового обігу;
- Ціна договору визначається кошторисом. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Якщо у договорі не має
інших вказівок, кошторис визначається твердим. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися тільки за погодженням сторін;
- Для виконання окремих видів робіт, передбачених законом, субпідрядник зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) на ведення цих робіт;
- Позовна давність для вимог, спричинених неналежною якістю роботи, виконаної за договором підряду, становить один рік, а щодо будівель і споруд - три роки від дня прийняття роботи замовником. Якщо відповідно до договору підряду робота прийнята замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи в цілому.
Отже, використавши такі різновиди договору підряду, як побутовий підряд і будівельний підряд я виявила між ними певні особливості і збіжності, але в цілому вони відносяться до зобов'язань про виконання робіт.

 
 

Цікаве

Загрузка...