WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір побутового підряду - Курсова робота

Договір побутового підряду - Курсова робота

разі недотримання зобов'зань щодо стягнення неустойки, сума неустойки (пені), що не була стягнена у встановленому порядку з винної сторони за порушення умов договору підряду (контракту), стягується за рішенням господарського суду до державного бюджету як зі сторони, яка не заявила ці вимоги, так із сторони, що не виконала договірних зобов'язань, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення з вини замовника передбачених договором підряду (контракту) строків перерахування авансів і платежів за виконані роботи (послуги) замовник сплачує підрядникові за кожний день прострочення неустойку (пеню), розмір якої обчислюється від суми простроченого платежу, з урахуванням офіційного рівня інфляції, з розрахунку облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується неустойка (пеня), збільшеної в 1,5 рази. Якщо в цей період облікова ставка Національного банку України змінювалася, розмір неустойки (пені) обчислюється пропорційно цимзмінам.
Якщо замовник не сплатив за виконані роботи протягом 30 календарних днів закінчення встановленого строку платежу, підрядник має право припинити виконання робіт, але не раніше як через 10 календарних днів після повідомлення про це замовника. У разі затримки перерахування платежів більше як на 90 календарних днів підрядник має право договір підряду (контракт) відповідно до умов договору (контракту) і вимагати сплати неустойки (пені) та відшкодування збитків, завданих розірванням договору (контракту) в частині, не покритій неустойкою (пенею).
Додаток 1
Зразок договору будівельного підряду
ДОГОВІР ПІДРЯДУ №___
М. Дніпропетровськ 23 квітня 2005р.
Товариство з додатковою відповідальністю "ЛЛЛ", надалі - "Підрядник", в особі директора Власова В.В., що діє на підставі Статуту товариства,
Та відкрите акціонерне товариство "ДДД", надалі - "Замовник", в особі директора Петрова О.О., що діє на підставі Статуту товариства, керуючись положеннями ст. 875-886 Цивільного Кодексу України, уклали договір про нижченазване:
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання будівельних робіт із зведення гаражних боксів на відведеній Замовнику земельній ділянці у м. Дніпропетровську по вул. Чайковського, 1, відповідно до проектно-кошторисної документації
Виготовлення (замовлення) та узгодження проектно-кошторисної документації, а також одержання дозволів на будівельні роботи здійснює Замовник.
Роботи виконуються з матеріалів Підрядника. За умови окремих додаткових угод частина робіт може використовуватися з матеріалів, переданих Підряднику Замовником.
1.2. Замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконані роботи згідно з актами здавання-приймання виконаних робіт.
Здавання- приймання виконаних робіт та їх оплата здійснюється згідно з календарним планом виконання робіт.
1.3. Вартість робіт відповідно до кошторису становить 10 000 грн. Підрядник має право збільшувати вартість робіт за кожним з етапів у таких випадках:
- у разі збільшення Замовником обсягу робіт;
- у разі зміни вартості будматеріалів, конструкцій, устаткування та інших витрат Підрядника.
Угодою сторін допускається зміна вартості робіт на інших підставах.
2. Порядок виконання та прийняття робіт
2.1. Термін виконання робіт установлюється з 1 травня по 1 вересня 2005 р. за умови надання Підряднику будівельного майданчика під об'єкт підрядних робіт.
При виконанні робіт Підрядник несе відповідальність за доброякісність своїх матеріалів.
У разі виконання робіт з матеріалів Змовника Підрядник несе відповідальність за будь-які опущеня, що спричинили втрату (пошкодження) цих матеріалів. Він відповідє за додержання норм видатку матеріалів та звітує перед Замовником про їх використання.
2.2. Якість виконаних робіт повинна відповідати проектно- кошторисній документації.
2.3. Замовник зобов'язаний прийняти роботи виконані Підрядником, протягом трьох діб з дня подання їх до прийняття. Термін подання до прийняття виконаних робіт - день передачі Замовнику акта про виконання робіт.
Замовник у зазначений термін зобов'язаний підписати акт приймання або у разі виявлення недоліків у виконаній роботі скласти за участі Підрядника акт про їх наявність.
При цьому виконані роботи підлягають оплаті Замовником, а недоліки усуваються за рахунок Підрядника
Якщо по суті акта про недоліки (порушення умов якості чи обсягів) винмкає спір, для участі у прийманні залучається незалежна експертна організація.
За відсутності спору за цим актом Підрядник зобов'язаний протягом семи діб безплатно усунути недоліки.
2.4. Замовник має право через своїх інспекторів перевіряти терміни виконання робіт та додержання Підрядником вимог проектно-кошторисної документації.
3.Вартість робіт т порядок розрахунків
3.1. Вартість робіт Замовник проттягом двох банківських днів від дня пред'явлення чергового етапу виконаних робіт до приймання. Несвоєчасність приймання з боку Замовника не може бути підставою затримки оплати пред'явлених до приймання робіт.
Згілно з угодою сторін може бути встановлене авансування робіт на 50 % їх вартості.
3.2.Розрахунки за договором встановлюються платіжними дорученнями Замовника.
3.3. Якщо після укладення договору виникла необхідність змінити кошторисну вартість робіт, Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про це до настання терміну чергового етапу приймання робіт.
Якщо Підрядник не попередив Замовника про перевищення кошторису, він зобов'язаний виконати роботи, не вимагаючи відшкодування витрат понад кошторис.
3.4. Розрахунки за надані Замовником Підряднику матеріали та послуги можуть здійснюватися як на підставі рахунків Замовника, так і шляхом заліку їх вартості у вартість робіт.
4. Особливі умови
4.1. Підрядник самостійно забезпечує перевезення робітників на об'єкт підряду та їх побутове обслуговування.
Він же забеспечує збереження на об'єкті інструментів та матеріалів як власних, так і одержаних від Замовника.
4.2. Забезпечення робіт електроенергією та водопостачанням покладається на Замовника.
5. Відповідальність сторін
5.1. Відповідальність сторін настає у разі невиконання чи належного виконання зобов'язань, що є підставою для стягнення з винної сторони пені та відшкодування завданих збитків.
5.2. За порушення термінів здавання-приймання робіт винно сторона сплачує пеню у розмірі 0,5 % вартості робіт за кожний день прострочення.
5.3. У разі прострочення оплати виконаних робіт Замовник сплачує Підрядникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.
6. Дія договору
6.1. Договір укладений на 4 місяці. Він набирає чинності з дня його підписання.
6.2. Зміна

 
 

Цікаве

Загрузка...