WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порушення прав на об’єкти промислової власності. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків - Реферат

Порушення прав на об’єкти промислової власності. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків - Реферат

зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.
Використання промислового зразка - це виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка.
Підвикористанням топографії інтегральних мікросхем слід розуміти: а) копіювання інтегральних мікросхем; б) виготовлення інтегральних мікросхем із застосуванням даної топографії; в) виготовлення будь-яких виробів, що містять такі інтегральні мікросхеми; г) ввезення таких інтегральних мікросхем та виробів, що їх містять, на митну територію України; д) пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях та інше введення в обіг інтегральної мікросхеми, виготовленої із застосуванням даної топографії, та будь-яких виробів, що містять такі інтегральні мікросхеми. Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається; а) нанесення його на товар або на етикетку; б) нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі; в) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.
Використання сорту рослин - це виробництво насіння з метою його відчуження, доведення його до посівних кондицій для розмноження, продаж або інше введення в обіг, ввезення з-за кордону, зберігання насіння для зазначених цілей, застосування як батьківської форми для одержання насіння.
Використання прав, наданих патентом (свідоцтвом), здійснюється в межах, передбачених законодавством. Будь-яка особа не може використовувати запатентований (зареєстрований) винахід (корисну модель, сорт тощо) без згоди власника патенту.
Як правило, не визнається незаконним використання їх без комерційної мети, з науковою метою або в порядку експерименту, за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія), а також у деяких інших випадках. Проте законним чи незаконним є
таке використання стосовно кожного окремого об'єкта промислової власності слід визначати на підставі аналізу відповідних законів, які регулюють права власників відповідних патентів, або інших документів, що засвідчують виключне право власності на ці об'єкти.
Оскільки власник патенту може передати право власності на винахід і корисну модель, промисловий зразок тощо) лише на підставі договору, то незаконне набуття права власності на них шляхом, наприклад, вимагання або шахрайства має кваліфікуватися, відповідно" за ст. ст, 189 або 190.
5. Суб'єкт злочину загальний,
6 Його суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
7 Кваліфікованими видами злочину є: 1) вчинення його повторно; 2) заподіяння матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (його визначення дається у примітці до ст, 177), Про повторність злочинів див. коментар до ст, 32,
Конституція України (ст. ст. 41, 541,
ЦК (ст. ст. 472,514-17, 520-23).
Закон України Про власність" від 7лютого 1991 р. (ст. ст. ІЗ, 40-42).
Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993р.
Закон України Про охорону прав на промислові зразки від 15 грудня 1993 р.
Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15 грудня 1993 р.
Закон України "Про племінне тваринництво" від 15 грудня 1993 р, (ст. 9).
Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 р.
Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Затверджене указом Президента України № 479/92 від 18 вересня 1992 р, (ст. 9)
Женевський акт Гаазької конвенції про міжнародну реєстрацію промислових знахів від2липня 1999р.
Женевський договір про патентне право від І червня 2000 р.
Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків
Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку -
карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є конституційне право людини на свободу віросповідання, яке у даному випадку включає свободу сповідувати будь-яку релігію, безперешкодно від правляти одноособова чи колегіальне релігійні культи і ритуальш обряди, вести релігійну діяльність, у т,ч. з використанням релігій них споруд чи культових будинків, Обов'язковим додатковим об' єктом виступає право власності.
2. Предметом злочину закон називає релігійні споруди або куль ТОБІ будинки Релігійні споруди та культові будинки - це приміщення для проведення або забезпечення богослужінь і виконання релігійних обрядів (церкви, собори, костьоли, синагоги, мечеті, пагоди,, каплиці, дзвіниці, мінарети, молитовні тощо). Кожна їх складова (архітектура, живопис тощо) суворо регламентована канонами
певної церкви. Якщо релігійні святині являють собою особливу історичну чи культурну цінність, їх нищення, руйнування чи псування потребують додаткової кваліфікації за ч. 2 ст, 298,
3. 3 об'єктивної сторони злочин може виражатися у форм? пошкодження або зруйнування. Про поняття пошкодження див коментар до ст. 194. Поняття зруйнування - юридичний синонім до поняття знищення, визначення якого викладено у коментарі до ст. 194.
На відміну від ст. 194, ст. 178 не обумовлює кримінальну відповідальність за пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку розміром заподіяної в результаті таких дій шкоди. Таким чином, кримінальне караним є будь-яке пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, яке заподіяло чи могло заподіяти істотну шкоду фізичній чи юридичній особі, суспільству. Виняток становлять випадки малозначного пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, яке в силу ч. 2 ст. 11 не може бути визнано злочином.
Умисне пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим за-гальнонебезпечним способом, або якщо воно заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, потребує додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 194.
За своєю конструкцією цей склад злочину матеріальний, Біи вважається закінченим з моменту настання наслідків у вигляд, пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку,
4. Суб'єкт злочину загальний,
5. Суб'єктивна сторона характеризується умислом або необережністю.
Конституція України (ст. 35).
Закон України Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 клтшя 1991 р. (ст. ст. 2, 8, 17, 18, 21, 31).

 
 

Цікаве

Загрузка...