WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Порушення авторського права і суміжних прав - Реферат

Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Порушення авторського права і суміжних прав - Реферат

магнітофонні касети та інші носії записів є примірниками фонограми,
Програма мовлення - програма, яка містить певні передачі і може бути сповіщена шляхом ретрансляції або в інший спосіб.
Не визнаютьсяоб'єктами авторського права і, відповідно, предметом цього злочину повідомлення про новини дня та поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації, твори народної творчості, офіційні документи (закони, судові рішення тощо), державні символи та з'наки (прапори, герби, ордени, грошові знаки), затверджені органами державної влади.
Виключні права на використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом належать лише автору або іншій особі, яка має авторське право (зокрема, спадкоємцю).
Відтворення - це виготовлення одного або більше примірників твору в будь-якій матеріальній формі, а також запис твору для тимчасового чи постійного зберігання в електронній, оптичній або іншій формі, яку читає машина. Примірник - це результат будь-якого відтворення твору. Відтворення включає і репрографічне відтворення (репродукування) - факсимільне відтворення у будь-якому розмірі оригіналу або примірника графічного твору шляхом фотокопіювання або іншими технічними засобами, ніж видання. Репрографічне відтворення не включає в себе запис в електронній, оптичній чи іншій формі, яку читає машина.
Тиражування виконань, фонограм і програм мовлення на аудіо-та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації означає їх відтворення на вказаних носіях.
Розповсюдження твору передбачає його поширення шляхом продажу, відчуження іншим способом або шляхом здачі в найм чи у прокат та іншої передачі до першого продажу примірників твору.
Під іншим використанням чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, слід розуміти, зокрема: публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічний показ; будь-яке повторне публічне сповіщення в ефірі чи по проводах вже переданих в ефір творів, якщо воно здійснюється іншою організацією; переклади творів; переробки, аранжування та інші подібні змі ни творів; здачу в найм після першого продажу, відчуження іншим способом примірників аудіовізуальних творів, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих на фонограмі або у формі, яку читає машина,- якщо такі дії заподіяли матеріальну шкоду автору. Слід мати на увазі, що автор має право дозволяти або забороняти використовувати свій твір й іншими способами, але за винятком випадків, визначених законом. Законом передбачені й інші випадки, за яких відтворення, розповсюдження та інше використання творів є незаконним.
До осіб, які мають авторське право або суміжні права, належать автор або виконавець у випадках, коли майновими правами володіють автор або виконавець, а також фізична чи юридична особа, якій було передано майнові права.
Склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176, сформульовано як матеріальний: злочин є закінченим з моменту настання матеріальної шкоди у великому розмірі. Це означає, зокрема, що ст, 176 охороняє лише майнові права автора. Звичайний плагіат, якщо ним н заподіяно зазначеної матеріальної шкоди автору, не є злочином кваліфікується, як і деякі інші порушення прав на об'єкти прав,-інтелектуальної власності, що не пов'язані із заподіянням матері альної шкоди, за ст. 51-2 КАП. Крім того, захист авторського права здійснюється за допомогою норм не тільки кримінального та адміністративного, а й цивільного законодавства.
Готування до цього злочину не тягне за собою кримінальної відповідальності (див. ч. 2 ст. 14). Проте незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм кваліфікується за ст, 216.
5. Суб'єкт злочину загальний.
6. Його суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом
7. Кваліфікованими видами злочину є: 1) вчинення його повторно; 2) завдання матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (цей розмір визначено у примітці до ст. 176), а особливо кваліфікованими - вчинення його службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи. Про повторність злочинів див. коментар до ст. 32, а про поняття службова особа, використання службового становища - примітки 1 і 2 до ст. 364, Загальні положення до розділу XVII Особливої частини КК і комен тар до ст. 364.
Конституція України (ст. ст. 41, 54/.
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.) 31 травня 1995 р, Україна приєдналася до цієї конвенції у вигляді Паризького акта від 24 липня 1971 р , зміненого 2 жовтня 1979 р,
Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 р. На була чинності для України 23 грудня 1993 р.
Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин від 2 грудня 1961 р,, пч' реглянугла в м. Женеві 10листопада .'972 р, І 23 жовтня 1978р. Україна приєднані ся до Конвенції'2 червня 1995р.
Московська угода про співробітництво в галузі охорони авторського права І су "Іжнихправ від24вересня 1993р. Ратифікована Україною27січня 1995р.
ЦК (ст. ст. 472,514-17, 520-23).
Закон України 'Провласність" від 7лютого 1991 р. (ст. сої. 13,40-42).
Закон України "иПро охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 р.
Закон України ""Про авторське право і суміжні права' від 23 грудня 1993 р
Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від і Іч пня 1994 р. (ст. ст.^4-6).
Закон України " Про рекламу" від З липня 1996р. (ст. ст. 4, 8, 10, 27).
Закон України "Про видавничу справу" від 5 червня 1997 р. (ст. ст. 20, 23).
Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем ь".1 1 листопада 1997р.
Закон України "Про кінематографію" від 13 січня 1998 р. (ст. ст. З, 4, 13, 24)
Закон України "Про науку і науково-технічну діяльність" у редакції від 1грудня 1998 р.
Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм " від 23 березня 2000 р.
Положення про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури І мистецтва. Затверджене постановою КМ № 532 від 18липня 1995 р.
Положення про авторське право в картографії. Затверджене наказом Головко го "правління геодезії, картографії та кадастру при КМ та Державного агента? БД України з авторських і суміжних прав при КМ № 85/41 від 26 серпня 1997р.
Угода з торгових аспектів прав інтелектуальноївласності (розділічастини ІІІ ("Кримінальніпроцедури")).
Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 р.
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від 20 грудня 1996 р.
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми від 20 грудня 1996 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...