WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення його потерпілим - Реферат

Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення його потерпілим - Реферат

безвісно відсутній зобов'язаний за законом утримувати. За рахунок цього ж майна опікун задовольняє вимоги по сплаті боргів по різних зобов'язаннях безвісно відсутнього (ч. 1 ст. 19 ЦК України).
Неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти, непрацездатні батьки, дружина, незалежно від віку і працездатності, якщо вона доглядає дітьми безвісно відсутнього, що недосягли восьми років, вправі вимагати призначення їм пенсії у зв'язку з визнання годувальника безвісно відсутнім (Закон України "Про пенсійне забезпечення").
3. Чоловік або дружина безвісно відсутнього набувають права розірвати шлюб у спрощеному порядку через органи ЗАГСу (ст. 42 КпШС України).
4. Припиняються зобов'язання тісно зв'язані з особою безвісно відсутнього, наприклад, чинність довіреності (п.п. 6,7 ст. 69 ЦК України), договору доручення (п. 3 ст. 392 ЦК України).
Зазначені юридичні наслідки спрямовані на усунення невизначеності у правових відносинах за участю безвісно відсутнього громадянина.
Оголошення громадянина померлим є також підставою для виникнення спадкових правовідносин, припинення шлюбних відносин і т.п.
Разом з тим "оголошенням померлим" і фактично померлим, які торкаються юридичних наслідків:
відкриття спадщини (ст. 525 ЦК України). Суд надсилає копію рішення до нотаріальної контори або органу, що виконує нотаріальні дії, для вжиття заходів по охороні спадкового майна;
як і при визнанні громадянина безвісно відсутнім, певні особи набувають право на одержання пенсії;
припиняється шлюб (ст. 37 КпШС України); суд надсилає копію рішення органові запису актів громадянського стану для реєстрації смерті громадянина;
припиняються зобов'язання, зв'язані з особою громадянина, оголошеного померлим.
Розділ 3. Юридичні наслідки явки громадянина, визнаного безвісно відсутнім і оголошеного померлим.
Цивільне законодавство України встановлює, що в разі з'явлення або виявлення місцеперебування громадянина, оголошеного померлим, відповідне рішення скасовується судом. Крім цього Незалежно від часу свого з'явлення, громадянин може зажадати від будь-якої особи повернення майна, що збереглося і безоплатно перейшло до інших осіб після оголошення громадянина померлим (стаття 22 ЦК України).
Правові наслідки скасування визнання безвісно відсутнім такі:
Суд надсилає органу опіки та піклування копію рішення для зняття опіки над майном громадянина, який повернувся.
Судове рішення про скасування визнання безвісно відсутнім є юридичною підставою для припинення виплати пенсії відповідним громадянам.
Можливе поновлення шлюбних відносин між громадянином, що повернувся, та його дружиною шляхом нової реєстрації шлюбу, якщо шлюб було розірвано.
Якщо з'явится громадянин якого оголошено померлим або буде виявлено його місце перебування, суд, одержавши відповідну заяву, призначає справу до слухання, скасовує своє рішення про оголошення громадянина померлим. Копію такого рішення суд надсилає органові ЗАГСу для анулювання запису про смерть (ст. 265 ЦПК України). При цьому поновлюється не лише особисто-правовий статус громадянина, а і його майновий стан. Незалежно від часу його з'явлення громадянин вправі зажадати повернення майна від певних осіб і держави:
спадкоємці та інші особи зобов'язані повернути майно, що збереглося і безоплатно перейшло до них після оголошення громадянина померлим. Законодавець допускає лише одну форму поновлення майнового стану громадянина. Повернення майна в натурі. Якщо спадкоємці продали спадкове майно, то виручені від реалізації гроші не повертаються йому;
якщо майно оголошеного померлим перейшло за правом спадкування до держави, то громадянину воно повертається як в натурі, так і у вигляді сум, виручених від його реалізації;
особи до яких перейшло майно за відплатними угодами, зобов'язані повернути його, якщо буде доведено, що в момент придбання майна вони знали, що громадянин, оголошений померлим, є живим;
інші юридичні наслідки явки громадянина, оголошеного померлим: виплата пенсій відповідним особам припиняється; для поновлення шлюбних відносин необхідна нова реєстрація шлюбу.
Таким чином, з врахуванням певних особливостей тих чи інших правовідносин і їх суб'єктивного складу питання про відновлення прав та обов'язків осіб раніше визнаних безвісно відсутніми та оголошених померлими, повинні бути чітко врегульвані відповідними правовими нормами конкретно для кожного випадку. Таке становище дозволить забезпечити належний захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян.
Висновки
Таким чином, що фактичний склад безвісної відсутності повинен включати такі обставини, при наявності яких суд може визнати громадянина безвісно відсутнім: відсутність протягом року, що передував зверненню в суд, відомостей про громадянина по місцю постійного проживання, а також приблизного місцезнаходження громадянина; неможливість для суду і всіх зацікавлених осіб всіма законними засобами отримати відомості про відсутнього громадянина; відсутність даних про те, що особа умисно приховує своє місце перебування; наявність у позивача цивільно-правової мети, яка може бути досягнута шляхом судового визнання громадянина безвісно відсутнім. Реальність цієї мети повинна підтверджуватись існуючими між позивачем і безвісно відсутнім громадянином цивільно-правових відносин (що виникли до моменту безвісної відсутності) і об'єктивної необхідності ліквідації перешкод для реалізації прав або виконання юридичних обов'язків шляхом визнання громадянина безвісно відсутнім.
Отже, безвісна відсутність - це сукупність фактів, досліджених і встановлених судом, що дають підстави визнання громадянина безвісно відсутнім.
Громадянин може бути в судовому порядку оголошений померлим, якщо в місці його постійного проживання нема відомостей про місце його перебування протягом трьох років, а якщо він пропав без вісті за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців.
Оголошення громадянина померлим повинно включати в себе такий фактичний склад: відсутність відомостей про громадянина протягом часу, вказаного у законі; неможливість для суду і осіб, що приймають участь у справі, усунути цю невизначеність; відсутність у суду передбачення про умисне приховування місця свого перебування безвісно відсутньо громадянина; наявність у заявника правової цілі оголошення громадянина померлим; встановлення судом обставин, що дають підстави для презумпції смерті громадянина.
Днем смерті громадянина оголошеного померлим, вважається день набрання законної сили рішення суду.
Отже, оголошення громадянина померлим - це закріплення судовим рішенням передбачення про його смерть.
Розглянуті вище інститути "визнання громадянина безвісно відсутнім" і "оголошення громадянина померлим" не поширюються на осіб, які зникають за власним бажанням, а саме їх зникнення є неправомірною поведінкою. Це буває у випадках, коли громадянин ховається від суду і слідства, або ухиляється від виконання сімейно-правових обов'язків: сплати аліментів тощо.
Література
1. Кодекс про шлюб та сім'ю. // Право. - 1998. - № 10.
2. Попова Ю.А. Признание граждан безвесно отсутствующими. - М.: Юрид. Лит., 1985.
3. Цивільне право. Частина перша. - К.: Вентурі, 1997.
4. Цивільний кодекс України (проект) // Українське право. - 1996. - № 2 (4).
5. Цивільний кодекс України. Станом на 1 липня 1998 р. - Ужгород: ІВА, 1998.
6. Цивільний процесуальний кодекс України. - Ужгород: ІВА, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...