WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Обласні державні адміністрації як суб’єкти адміністративного права - Курсова робота

Обласні державні адміністрації як суб’єкти адміністративного права - Курсова робота

які надходять до фондів охорони навколишнього природного середовища;
3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом;
4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборону використання окремих природних ресурсів загального користування;
5) визначення відповідно до законодавства режиму використання територій рекреаційних зон;
6) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом.
У свою чергу, стаття 29 Закону України "Про МДА"4 нормативно закріпляє здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і районними радами "відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР )".
Крім того, стаття 34 Закону "Про МДА"4 безпосередньо регулює відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами.
Так місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм відповідними обласними, районними радами.
Делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям супроводжується передачею фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.
Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих повноважень.
Голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити на розгляд відповідних рад питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.
Голови обласних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу на засіданнях обласних рад. Голови районних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу на засіданнях районних рад.
Голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.
Обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня, Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації.
Також, стаття 35 Закону "Про МДА"4 визначає відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами. За змістом статті, "місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, про це повідомляється заздалегідь відповідним органам місцевого самоврядування.
Представники цих органів та посадові особи територіальних громад мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою державною адміністрацією, висловлювати зауваження і пропозиції.
Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації або їх представники мають право бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються їх компетенції.
Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень.
Для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні органи та організації".
З іншого боку, відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчим комітетам міських рад делеговані деякі повноваження органів виконавчої влади. На підставі п. 2 ст. 11 цього Закону виконавчі комітети під час здійснення делегованих їм повноважень підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Це означає, що вони реалізують певний обсяг виконавчої влади, тобто належать до її суб'єктів.
Тобто, повноваження делегуються взаємно, не тільки від органів місцевого самоврядування, а й до них, що сприяє збалансованому поєднанню загально державних і місцевих інтересів.
Висновки
Таким чином, з приводу обласної державної адміністрації, можна зробити наступні короткі висновки:
- Обласна державна адміністрація є одним із суб'єктів адміністративного (державно-управлінського) права, тому що, здійснює діяльність по управлінню соціальними відносинами, віднесеними до її компетенції законодавством України;
- Поняття, правовий статус, повноваження, призначення і принципи діяльності обласної державної адміністрації закріплено в Конституції2, та відповідних Законах України. Насамперед, це Закони "Про місцеві державні адміністрації"4 та "Про місцеве самоврядовання в Україні"5, оскільки вони закріпляють основний розподіл виконавчої влади на місцях.
- Обласна державна адміністрація є складовою ланкою ієрархії державної влади і здійснює виконавчу владу відповідно до адміністративно-територіальнго поділу України.
- Вона покликана захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток території та реалізацію державної політики у визначених законодавством сферах управління.
- Обласна державна адміністрація діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодії з відповідними представницькими органами та органами місцевого самоврядування.
Перелік використаної літератури та нормативних джерел.

 
 

Цікаве

Загрузка...