WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Обласні державні адміністрації як суб’єкти адміністративного права - Курсова робота

Обласні державні адміністрації як суб’єкти адміністративного права - Курсова робота

управління; по-третє, - широке її урахування під час вироблення управлінських рішень.
Гласність дає змогу громадянам бачити механізм формування і реалізації державно-керуючого впливу та протікання всіх управлінських процесів.
Громадська думка відображає уявлення (оцінки, судження) найактивнішої частини населення щодо ефективності, корисності, правильності управлінських рішень. Вона є масивомінформації для суб'єктів державного управління.
Урахування громадської думки - це канал зворотного зв'язку в системі державного управління, використання інформаційного масиву для вироблення і прийняття найбільш обґрунтованих та ефективних управлінських рішень.
Держава забезпечує додержання даного принципу двома способами.
По-перше, вона вимагає від державних органів гласності й відкритої для широкої громадськості діяльності. Так, у Законі України від 23 вересня 1997 р. "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"9 є норма, яка зобов'язує ці органи забезпечувати журналістам вільний доступ до інформації щодо своєї діяльність, а також надавати її засобам масової інформації у повному обсязі (стаття 2).
По-друге, держава стимулює прагнення населення до висловлювання суджень щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, а також підпри-ємств, установ, організацій. Так, закріплене у Конституції право громадян України брати участь в управлінні державними справами (ст. 38) передбачає їх інформованість про стан справ у цій сфері та спонукає до активних дій, спрямованих на його поліпшення. Ця норма конкретизована в Законі "Про звернення громадян", в Указі Президента України від 19 березня 1997 р. "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення" та в інших актах.
Стаття 3 Конституції проголошує, що "Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.... Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави". Зміст цієї закріпленої правової норми, у поєднанні з вищеописаним принципом гласності, у свою чергу, сприяє втіленню принципа пріоритетності прав людини у діяльності обласних держадміністрацій.
Дотримання встановлених Конституцією України вимог щодо територіальної організації влади на місцях передбачає поєднання державних і місцевих інтересів. Іншою мовою, поєднання прямого державного управління на регіональному рівні з місцевим самоврядуванням виступає ще одним провідним принципом діяльності обласних державних адміністрацій і має конкретний вираз у делегуванні повноважень. Делеговані повноваження - це "повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад ".
Додержання цих нормативно закріплених принципів діяльності дає змогу найбільш ефективно використовувати потенціал місцевих державних адміністрацій і сприяє прийняттю правильних управлінських рішень, застосуванню правових управлінських дій, ефективному контролю і виконавській дисципліні.
Розкривши в цілому тему поняття, призначення, та принципи діяльності обласної державної адміністрації, ми можемо перейти до розгляду наступного пункту.
?
2. Види повноважень обласної державної адміністрації.
Характеристика повноважень обласної державної адміністрації у сфері забезпечення законності, прав і свобод громадян.
Розділ 3, Закону України "Про місцеві державні адміністрації" під назвою "КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ" складається з двох Глав, що описують основні види повноважень. Їх можна, умовно, поділити на: загальні повноваження, галузеві повноваження, та, окремо, права місцевих держадміністрацій.
Глава 1 окреслює коло повноважень обласних та районних адміністрацій. Так згідно зі ст. 13 "до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;
3) бюджету, фінансів та обліку;
4) управління майном, приватизації та підприємництва;
5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;
6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8) зовнішньоекономічної діяльності;
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.
Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень".
Регламентується коло питань, пов'язаних зі здійсненням місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів (ст. 14), здійсненням державного контролю місцевими державними адміністраціями (ст. 16), а також з об'єктами управління місцевих державних адміністрацій (ст. 15).
Перелік основних галузевих повноважень місцевих державних адміністрацій наводиться у Главі 2, Розділу 3, Закону України "Про МДА"4. До них належать:
- повноваження в галузі соціально-економічного розвитку (ст. 17).
- повноваження в галузі бюджету та фінансів (ст. 18).
- повноваження в галузі управління майном, приватизації та підприємництва (ст. 19).
- повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку (ст. 20).
- повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля (ст. 21).
- повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді (ст. 22).
- повноваження в галузі соціальн. забезпечення та соціального захисту населення (ст. 23).
- повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати (ст. 24).
- повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин (ст. 26).
- повноваження в галузі оборонної роботи (ст. 27).
- здійснення повноважень, делегованих їм обласними і районними радами (ст. 29).
Окремим видом повноважень є права місцевих державних адміністрацій, закріплені Статтею 28, Закону України "Про МДА"4, які виступають ґрунтом (основою) для реалізації наданих повноважень. Так місцеві державні адміністрації мають право:
1) проводити перевірки стану додержання Конституції України та

 
 

Цікаве

Загрузка...