WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальна характеристика Конституції України - Контрольна робота

Загальна характеристика Конституції України - Контрольна робота

складається з інститутів, які займають логічно обумовлене місце в її системі залежно від функціональногонавантаження. Таким в цілому і є наш Основний Закон. У своїй структурі Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, складається з преамбули, з 15 розділів, які об'єднують 161 статтю, в тому числі 2 статті Прикінцевих положень, та 14 пунктів перехідних положень.
Розділ I "Загальні положення " включає 20 статей (ст.ст. 1-20).
Розділ II "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина" складається із 48 статей (ст.ст.21-68).
Розділ III "Вибори. Референдум" включає 6 статей (ст.ст. 69-74).
Розділ IV "Верховна Рада України (ст.ст. 75-101)
Розділ V "Президент України" (ст.ст.2-112).
Розділ VI "Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади"
(ст.ст. 113-120).
Розділ VII "Прокуратура" (ст.ст. 121-123).
Розділ VIII "Правосуддя" (ст.ст. 124-131).
Розділ IХ "Територіальний устрій України." (ст.ст. 132,133).
Розділ Х "Автономна Республіка Крим" (ст.ст. 134-139).
Розділ XI "Місцеве самоврядування" (ст.ст. 140-146).
Розділ XII "Конституційний Суд України" (ст.ст. 147-153).
Розділ XIII "Внесення змін до Конституції України " (ст.ст. 154-159).
Розділ XIV "Прикінцеві положення" (ст.ст. 160-161).
Розділ XV "Перехідні положення" (пп. 1-14).
Таким чином, структура Конституції - досить чітка, логічно зумовлена система взаємопов'язаних і взаємозумовлених структурних елементів.
В преамбулі Конституції України формулюються цілі, мета побудови держави, важливіші вихідні положення політико-правового характеру, зокрема:
- положення про державне - політичне розуміння поняття український народ, за яким його визначають як єдність громадян України різних національностей, тобто всі особи, які належать до громадянства України, разом становлять український народ;
- положення про те що дану Конституцію прийнято на основі здійснення українською нацією права на самовизначення.
- Положення про те, що дану Конституцію прийнято для забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя;
- Положення про те, що парламентарії, приймаючи Основний Закон України, усвідомлюють усю свою відповідальність перед богом, власною совістю, попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями українського народу.
- Положення про визначення Конституції Основним Законом України.
Основна частина Конституції включає інститути та норми, які "вичерпують" її зміст.
Після преамбули перший розділ Основного Закону закріплює загальні засади конституційного ладу, як керівних начал, що визначають сутність Конституції в цілому, усіх її інститутів і кожної статті зокрема.
Пріоритетність людини як найвищої соціальної цінності є змістом логічно обумовленого другого розділу Конституції. Інтересам людини, захистові її прав і свобод підпорядкована чітка організація державної влади та місцевого самоврядування. Держава відповідає перед громадянами за свою діяльність.
4.Конституційний суд - правова охорона Конституції України.
Правова охорона Конституції є неодмінною умовою забезпечення її верховенства і стабільності, високоефективності дії положень у всіх сферах життєдіяльності нашої держави.
Належний рівень правової охорони Конституції - необхідний атрибут правової держави, яка є найважливішим чинником побудови громадянського суспільства.
Правова охорона, як свідчить світова практика, здійснюється у різноманітних формах, головними з яких є конституційний контроль і конституційний нагляд.
Сутність конституційного контролю полягає в тому, що відповідні органи можуть безпосередньо втручатись у діяльність підконтрольних органів, скасовувати чи призупиняти незаконні акти.
Розрізняють різні види й форми конституційного контролю. Насамперед -попередній, тобто коли нормативне - правовий акт ще розробляється й не вступив в законну силу, і наступний контроль, коли така перевірка здійснюється після прийняття акта.
За правовими наслідками контроль може бути як обов'язковим, так і факультативним.
За формою розрізняють абстрактний і конкретний конституційний контроль. За абстрактним - питання про відповідність певного акта Конституції розглядається поза конкретними обставинами його застосування. Орган конституційного контролю в такому разі підтверджує конституційність даного акта або позбавляє його юридичної сили. Цей вид контролю може бути як попереднім, так і наступним.
При створенні Конституційного Суду України дискутувалось питання; який варіант кращий - спеціальний конституційний суд чи покладення функцій конституційного контролю на загальні суди? Обрано першу модель, оскільки загальні суди традиційно пристосовані до вирішення цивільних та кримінальних справ на основі норм цивільного й кримінального права. Але Конституційний Суд України повинен вирішувати справи на основі норм конституційного права.
Конституція України (ст. 147) визначає Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юриспруденції в Україні. Завданням Конституційного Суду є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.
Конституція України виділяє норми про Конституційний Суд України в окремий розділ. Цим підкреслюється значення Конституційної юриспруденції. Тобто за допомогою Конституційного Суду може бути нарешті здолане становище, коли розуміння закону окремим державним відомством, могло не відповідати духу і букві закону, порушувати конституційні права особи!
Що таке Конституційний Суд і який його статус?
Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні,
Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституцій України ї дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України (Ст.147 Конституції України).
Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням (Ст. 1 Закону про Конституційний Суд України).
Конституційний Суд України є судовим органом зі специфічними функціями та ознаками. Це не просто орган, що здійснює правосуддя. Це інституція, яка наділена повноваженнями конституційного контролю, який реалізується в судовому порядку.
Які нормативні акти України регулюють діяльність Конституційного Суду?
Статус Конституційного Суду, основні засади його формування та діяльності визначаються Конституцією України (Статті 147-153,159). Крім Конституції України, порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом "Про Конституційний Суд".
Конституційний Суд України приймає акти, що регламентують організацію його внутрішньої роботи відповідно до Закону "Про Конституційний Суд" (Ст. З Закону).
Які повноваження Конституційного Суду ?
Повноваження Конституційного Суду України визначаються Статтями 150,151 Конституції України та Статтею 13 Закону "Про

 
 

Цікаве

Загрузка...