WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

заборонити експлуатацію об'єкта і доповісти про це начальнику інспекції. Дозвіл на відновлення робіт у таких випадках видається тільки начальником держав
ної інспекції охорони праці або керівником теруправління з одночасним притягненням винних у цьому осіб до адміністративної відповідальності.
3. ЦІЛЬОВІ ПЕРЕВІРКИ
3.1. Цільова перевірка - це перевірка на підприємстві конкретних питань з охорони праці, раціонального використання та охорони надр для поглибленого їх вивчення, що проводиться одним державним інспектором чи групою державних інспекторів протягом робочого дня (зміни) або декількох днів (не більше п'яти) за планом чи вказівкою начальника інспекції (теруправління). Такі перевірки можуть проводитисядержавними інспекторами самостійно або під керівництвом начальника інспекції, посадової особи теруправління чи Комітету.
3.2. Цільові перевірки можуть проводитись одночасно на одному або кількох підприємствах (об'єктах).
3.3. Для участі у таких перевірках доцільно залучати працівників інших органів державного нагляду, а також, в разі потреби, і фахівців науково-дослідних і проектно-конструктррських організацій.
3.4. Цільові перевірки за темами і напрямками, що передбачені планами Комітету і теруправлінь, проводяться за методичними вказівками цих органів.
3.5. Під час цільових перевірок аналізується робота відповідних підрозділів і служб підприємства, вживаються заходи щодо усунення інших наявних порушень вимог законодавчих та нормативних актів про охорону праці. Цільовими перевірками перевіряється також стан підготовки дитячих оздоровчих таборів, таборів відпочинку тощо перед початком їх функціонування.
3.6. ТІрїіписи щодо усунення порушень нормативних актів про охорону праці, що виявляються під час перевірки конкретних об'єктів (маршрутів) протягом робочого дня (зміни), оформляються і вручаються власнику підприємства або керівнику його структурного підрозділу у тому ж порядку, як і при проведенні оперативних перевірок. Так само провадиться заборона робіт і їх відновлення.
3.7. По закінченні цільової перевірки за її результатами власнику видається узагальнений припис щодо усунення недоліків з тих питань охорони праці, що перевірялися й вивчалися. В разі потреби керівникам відповідних об'єд-нань, міністерств, відомств, центральних і місцевих органів державної виконавчої влади надсилаються копії таких приписів і пропозицій для здійснення заходів щодо усунення аналогічних недоліків на усіх підвідомчих підприємствах.
4. КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ
4.1. Комплексна перевірка - це всебічна і детальна перевірка (ревізія) стану безпеки і умов праці на підприємстві (на великих підприємствах - на окремих виробництвах, цехах, об'єктах тощо). Головна її мета - оцінка ефективності системи управління охороною праці, технічного стану об'єктів підприємства, стану безпеки та умов праці, виконання законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці та користування надрами, а також здійснення опрацьованих комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях.
Під час кожної оперативної перевірки, яка провадиться в ході комплексної перевірки, керівнику (власнику) підприємства або керівнику його структурного підрозділу видається розпорядження (припис).
4.2. Основні завдання комплексної перевірки:
виявлення і усунення на підприємстві порушень вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці та користування надрами, а також недоліків в організації роботи щодо управління охороною праці;
оцінка технічного стану будов, споруд, обладнання, інших засобів виробництва та технологій, що застосовуються;
опрацювання заходів щодо поліпшення на підприємстві роботи з питань охорони праці і попередження нещасних випадків, профзахворювань та аварійності.
4.3. Комплексні перевірки проводяться згідно з графіком, що складається органом Держнаглядохоронпраці (інспекція, теруправління. Комітет) і погоджується з іншими органами державного нагляду за охороною праці, якщо представники цих органів беруть участь у цих перевірках. У разі, коли ці органи не беруть безпосередньої участі в перевірці, вони можуть подавати відомості про стан охорони праці з їх питань. Вказані графіки повинні бути узгоджені і скоординовані між галузевими і спеціалізованими інспекціями, а також відділами (спеціалістами) теруправління. Підприємства або об'єднання попереджаються про проведення комплексної перевірки за місяць до ії початку.
4.4 Про погіршанні на підприємстві стану охорони праці, внаслідок чого сталися аварії, групові чи смертельні
нещасні випадки, за рішенням органу Держнаглядохоронпраці може проводитися позачергова комплексна перевірка. Такі перевірки проводяться, як правило, водночас із спеціальним розслідуванням нещасного випадку або аварії.
4.5. Тривалість перевірки встановлюється органом, що її призначив, при цьому загальний час обстеження не повинен перевищувати 10 днів. Голова комісії призначається органом Держнаглядохоронпраці одночасно з затвердженням графіку проведення комплексних перевірок.
Персональний склад комісії визначається її головою за згодою з керівниками інспекцій та інших органів, що беруть участь у перевірці. До складу комісії включаються державні інспектори і можуть включатися представники:
інших органів державного нагляду за охороною праці (державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ, органів та закладів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я, органів державного нагляду за'об'єктами ядерної енергії Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки);
виробничих об'єднань, центральних або місцевих органів державної виконавчої влади, якщо підприємство входить до їх складу;
профспілок (технічні інспектори праці) та служби охорони праці підприємства;
воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань та аварійно-диспетчерських служб.
У разі необхідності до комісії включаються представники відомчих інспекцій, а також фахівці науково-дослідниз" і проектно-конструктореьких організацій.
4.6. Перед початком перевірки голова комісії утворює із членів комісії і представників підприємства робочі групи по кожному напрямку (питанню), що буде перевірятися.
Перевірка об'єкта (маршруту, напрямку, питання) проводиться робочою групою чи членом комісії у присутності одного з керівників підприємства або відповідних служб, виробництв, цехів, дільниць тощо.
4.7. На підприємствах, що ровташовані у невеликих містах або сільській місцевості, комплексні перевірки можуть проводитися в цілому по місту, району групою державних інспекторів з видів нагляду (будівництво, енерге-тика, підйомні споруди, об'єкти газового комплексу тощо) на чолі з начальником державної інспекції

 
 

Цікаве

Загрузка...