WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

необхідності рішення та висновки державного інспектора;
вносити керівництву теруправління пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад інспекторів, заохочення, преміювання або притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.
11. Начальник держінспекції несе персональну відповідальність за виконання покладених на інспекцію функцій та своїх обов'язків.
Інші працівники держінспекції несуть відповідальність за повне і своєчасне виконання своїх обов'язків, що передбачені посадовими інструкціями.
12. Держінспекція'має круглу печатку із своїм найменуванням.
Начальник управлінняорганізації
державного нагляду.
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ
Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 31 травня 1995 р. № 82
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 1995 р. за № 211/747
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Органи Держнаглядохоронпраці здійснюють державний нагляд за дотриманням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, а також державний гірничий нагляд згідно з Законом України "Про охорону праці" і Кодексом України про надра.
1.2. Порядок проведення нагляду за охороною праці і надр на кожному підприємстві, в організації, установі (далі - підприємство) встановлюється залежно від стану умов і безпеки праці, рівня аварійності і травматизму, додержання вимог щодо охорони надр.
1.3. Основним методом роботи при здійсненні державного нагляду є проведення періодичних перевірок підприємств і об'єктів, на що інспектор зобов'язаний витрачати не менше половини свого робочого часу.
1.4. Кількість перевірок підприємств, об'єктів встановлюється Комітетом, теруправлінням або начальником інспекції, залежно від складності галузі, місцевих умов і стану охорони праці на підконтрольних підприємствах.
1.5. Інспекторські перевірки, залежно від їх конкретних завдань, мети і тривалості підрозділяються на три види:
оперативні, цільові і комплексні.
2. ОПЕРАТИВНІ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
2.1. Оперативна перевірка - це перевірка стану і організації робіт з охорони праці, додержання вимог щодо охорони надр, відповідності споруд, устаткування і обладнання, технологій вимогам нормативних актів про охорону праці, що проводиться державним інспектором чи іншою посадовою особою Держнаглядохоронпраці (надалі - державний інспектор) на визначеному об'єкті протягом робочого дня (зміни).
2.2. Оперативні перевірки проводяться, як правило, згідно з планом (графіком), яким передбачається здійснення нагляду у різні зміни, у тому числі нічні, і у загально-вихідні дні з метою перевірки безпечного проведення безперервних, підготовчих і ремонтних робіт тощо, а також резерв часу для проведення позапланових (раптових) перевірок.
2.3. Перед початком перевірки державний інспектор повинен ознайомитися з технічною та технологічною документацією об'єкта (маршруту), що перевіряється, матеріалами з його перевірок підрозділами (спеціалістами) підприємства, у тому числі службами охорони праці і технічного нагляду, а також із заходами щодо створення безпечних умов праці, що були опрацьовані на підприємстві за результатами попередньої комплексної перевірки та комісіями з розслідування нещасних випадків.
2.4. Під час перевірки конкретних робочих місць слід обов'язково перевіряти виконання останнього по цьому об'єкту (маршруту) припису, знання працівниками технологічних регламентів, правил та інструкцій з охорони праці, у тому числі і правил поведінки під час аварій, а також уміння користуватися приладами газового контролю і засобами індивідуального й колективного захисту.
Державним інспектором чи за його вимогою спеціалістами підприємства повинні виконуватись контрольні виміри (стосовно виду нагляду), а також випробування працездатності захисних і блокувальних пристроїв та іншого обладнання і приладів щодо техніки безпеки.
Перевірка повинна проводитись у присутності керівника об'єкта або особи, яка відповідає за стан охорони праці на цьому об'єкті.
2.5. Кожна оперативна перевірка повинна завершуватися видачею керівнику (власнику) підприємства (надалі -власник) або його структурного підрозділу розпорядження (припису) за встановленою формою (додаток № 1). У випадках, коли припис оформлюється на бланку, державний інспектор залишає у себе один примірник припису для аналізу і контролю за його виконанням, а також подальшого узагальнення й використання під час цільових і комплексних перевірок.
У припису також робиться запис про кількість виявлених і усунених порушень законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці безпосередньо під час перевірки, щоб була можливість дати оцінку стану безпеки й роботи з охорони праці, що проводиться на підприємстві (об'єкті), а також врахування їх в звітах.
2.6. Якщо на об'єкті виявлені серйозні порушення нормативних актів з охорони праці, державний інспектор має право запропонувати власнику провести перевірку фахівцями підприємства усіх інших подібних об'єктів і надіслати йому повідомлення про вжиті заходи.
2.7. Виходячи з Положення про службу охорони праці на підприємстві і посадових інструкцій працівників, державний інспектор повинен встановити і відобразити у приписі основні причини порушень нормативних вимог, що були виявлені під час перевірки, а також визначити осіб, які допустили ці порушення, або з вини яких вони були допущені.
2.8. При забороні роботи на об'єкті (маршруті), як правило, провадиться зупинка і пломбування устаткування, що експлуатується з порушеннями вимог безпеки, відповідно до вимог Інструкції про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від ЗО грудня 1994 р. № 133. У приписі вказується місце і час накладання пломб, а також посада і прізвище особи під відповідальність якої здана на збереження пломба.
2.9. Відновлення робіт, що були заборонені державним інспектором, може починатися тільки після одержання на це його дозволу або дозволу начальника державної інспекції охорони праці за повідомленням власника про усунення порушень і вжиття заходів щодо їх недопущення. Таке повідомлення може бути викладено безпосередньо на бланку припису чи на окремому офіційному бланку підприємства.
2.10. Достовірність усунення порушень, як правило, перевіряється на місці робіт державним інспектором, що припинив роботи, або за дорученням начальника інспекції - іншим державним інспектором. Дозволяється за згодою державного інспектора перевірку усунення виявлених порушень доручати фахівцям служб охорони праці підприємства.
2.11. Якщо подано неправдиве повідомлення про усунення порушень вимог нормативних актів з охорони праці чи самовільно відновлено роботи, державний інспектор зобов'язаний

 
 

Цікаве

Загрузка...