WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

методам праці, перевірки знань з питань охорони праці. Відстороняти від виконання небезпечних і спеціальних робіт осіб, які не мають на це права.
4.9. Перевіряти знання з питань охорони праці у посадових осіб до початку виконання ними своїх обов'язків і періодично згідно з чинними нормативними актами..
4.10. Вилучати дозволи на право проведення підривних робіт, свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів і виготовлення найпростіших вибухових речовин в разі порушень вимог нормативних актів про охоронупраці.
4.11. Припиняти випуск або вилучати дозволи на поча- ток виробничої діяльності підприємств, виготовлення машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших
засобів виробництва, технологічні процеси у разі порушення умов дії дозволів або невідповідності вимогам нормативних актів про охорону праці вказаних об'єктів і обладнання.
4.12. Заслуховувати звіти, посадових осіб об'єднань, підприємств, організацій, установ та інших місцевих органів державної виконавчої влади з питань охорони праці та використання надр і приймати обов'язкові для виконання рішення.
4.13. Проводити у встановленому порядку розслідування обставин і причин аварій, випадків виробничого травматизму, випадків розкрадання, розкидання і втрат промислових вибухових матеріалів, приймати за результатами розслідування обов'язкові для виконання рішення з питань, віднесених до компетенції органів Держнаглядохоронпраці.
4.14. Приймати іспити й оформляти відповідні посвідчення особам, які готуються для виконання спеціальних робіт та робіт з підвищеною небезпекою, що передбачені нормативними актами про охорону праці.
4.15. Проводити вибіркову перевірку знання правил, норм і технологічних регламентів посадовими особами і спеціалістами, а також нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, ус-таткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту працівниками.
4.16. Призначати в межах вимог чинних нормативних актів про охорону праці проведення підприємствами контрольних випробувань устаткування та матеріалів, контрольних аналізів виробничого середовища, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації.
4.17. Одержувати безкоштовно від місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств інформацію, необхідну для виконання покладених на держінспекцію завдань,
4.18. Контролювати додержання спеціальних вимог, що встановлені для .осіб, які приймаються на роботу, пов'язану з зберіганням, використанням та обліком вибухових матеріалів.
4.19. Перевіряти і припиняти самовільне користування надрами і самовільну забудову площ залягання корисних копалин (крім загальноцоширених), а також обмежувати, тимчасово припиняти або забороняти скидання в надра стічних вод, поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, підземне зберігання речовин і матеріалів у випадках порушення вимог законодавства про надра.
Права,-передбачені п.4, надаються працівникам інспекції в обсязі, що визначається Переліком прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці.
5. Держінспекція при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з іншими органами державного нагляду за охороною праці, місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування.
6. Держінспекцію очолює начальник, який призначається начальником територіального управління за погодженням з Комітетом.
Начальник держінспекції може мати заступника, який призначається територіальним управлінням.
7. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції держінспекції, в інспекції утворюється рада, склад якої затверджується наказом територіального управління. Діяльність ради здійснюється у відповідності з положенням про неї, що затверджується територіальним управлінням.
8. Рішення держінспекції з питань охорони праці та використання надр, видані в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання всіма місцевими органами державної виконавчої влади, а також підприємствами.
9. Начальник держінспекції зобов'язаний:
забезпечити ефективний державний нагляд на підконтрольних підприємствах за додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці, своєчасне і якісне виконання інших функцій, що покладені на держінспекцію;
керувати роботою інспекторів, забезпечувати підбір, розстановку по підконтрольним підприємствам і підвищення кваліфікації інспекторського складу, перевіряти контрольно-профілактичну роботу інспекторів, аналізувати її і на підставі цього вживати заходів, які спрямовані на під-вищення ефективності нагляду;
координувати обстеження, що проводяться інспекторами усіх видів нагляду на підконтрольних підприємствах;
забезпечувати своєчасне й кваліфіковане розслідування випадків травматизму, аварій, втрат вибухових матеріалів і інформування територіального управління про такі випадки;
вимагати від керівників підприємств якісної розробки додаткових заходів, що забезпечують безпеку праці на термін, який потрібен для усунення виявлених порушень правил і норм;
вирішувати з керівниками підприємств питання безкоштовного забезпечення інспекторського складу службовими приміщеннями, телефонним зв'язком, чинною відомчою нормативно-технічною документацією з питань охорони праці, необхідним спецодягом, захисними засобами на період обстеження, транспортом для доставки їх на об'єкти, що перевіряються;
використовувати в повному обсязі надані права, забезпечувати дотримання підпорядкованими працівниками трудової та виконавської дисципліни, покращання організації праці і ефективності використання робочого часу;
знати основні вимоги нормативних документів про охорону праці та охорону надр, до технологічних процесів та їх параметрів, до устрою машин, механізмів і контрольно-
вимірювальної апаратури на підконтрольних підприємствах.
10. Начальнику держінспекції для здійснення своїх функцій надаються відповідні права згідно з Законом України "Про охорону праці" і "Положенням про Держнаглядохорон-праці", що визначені затвердженим 12.11.93 Головою Комітету "Переліком прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці", а також:
в межах компетенції видавати письмові розпорядження і давати вказівки, які обов'язкові для виконання працівниками інспекції;
організовувати перевірки знань інспекторським складом нормативних актів про охорону праці, контроль за додержанням яких .входить до їх службових обов'язків;
розглядати і вирішувати спірні питання, які виникають між власником та державним інспектором під час перевірки підприємств, а також відміняти (переглядати) в разі

 
 

Цікаве

Загрузка...