WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

ради, обов'язкових для виконання відповідними міністерствами, відомствами і організаціями.
4.5. Направляти матеріали, які розглядаються на засіданнях ради та її секцій, для публікації в журналі "Охорона праці" та інших засобах масової інформації.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
5.1. Діяльність науково-технічної ради здійснюється увідповідності з річним планом роботи, .який розглядається на засіданні бюро і затверджується Головою Держнаглядо-хоронпраці України.
В план роботи ради включаються питання, які розгля- даються на засіданнях бюро і галузевих секцій.
5.2. Рішення бюро і галузевих секцій приймаються відкритим голосуванням і визнаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні.
5.3. Прийняті на засіданнях бюро і галузевих секцій рішення та рекомендації направляються для виконання зацікавленим міністерствам, інститутам та іншим організаціям.
5.4. Голова науково-технічної ради:
керує роботою ради, доручає членам ради виконання окремих завдань, пов'язаних з діяльністю ради, вносить, при необхідності, для розгляду на бюро непланові питання, скликає позачергове засідання бюро.
У відсутності Голови ради роботою науково-технічної ради керує заступник Голови ради.
5.5. Секретар науково-технічної ради:
організує підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях бюро науково-технічної ради, проектів планів роботи ради, веде документацію ради, сповіщає членів бюро та зацікавлених осіб про час проведення засідання, направляє їм підготовлені до розгляду матеріали, готує проекти листів міністерствам і відомствам, здійснює оперативний контроль за роботою секцій ради, виконує інші доручення, пов'язані з діяльністю ради.
5.6. Члени бюро науково-технічної ради:
систематично беруть участь в засіданнях бюро, вносять пропозиції про внесення в план роботи окремих важливих питань.
5.7. Керівники галузевих секцій ради:
забезпечують підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях секцій ради, проводять ці засідання, здійснюють контроль за реалізацією прийнятих рішень.
5.8. Питання, що, торкаються декількох секцій, розглядаються на об'єднаних засіданнях.
5.9. Витрати, пов'язані з діяльністю ради, передбачаються в загальному кошторисі Державного комітету України по нагляду за охороною праці.
5.10. Підготовлені міністерствами, відомствами, інститутами та іншими організаціями матеріали, доповіді і проекти рішень до засідань бюро і секцій ради передаються секретареві ради або керівникам секцій за десять днів до засідання.
5.11. Засідання бюро науково-технічної ради та й секцій оформлюються протоколами. Рішення засідання секцій ради затверджуються заступником Голови Держнаглядохо-ронпраці з відповідних галузей промисловості.
5.12. Секретар ради зобов'язаний у тижневий термін після засідання бюро подати рішення на розгляд Голові науково-технічної ради.
Керівники секцій зобов'язані у тижневий термін після засідання секції передати рішення секції на затвердження.
5.13. Матеріали щодо рішення ради, які необхідно розглянути на колегії Комітету, надаються секретарем за десять днів до засідання відповідальному секретареві колегії Комітету.
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ІНСПЕКЦІЮ
ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці, від 19 червня 1995 р. № 92
Відповідно до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типове положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України по нагляду за охороною праці, що додається.
2. Начальникам територіальних управлінь в місячний .термін переглянути чинні положення про державні інспекції, привести їх у відповідність до Типового положення з урахуванням місцевих особливостей і напрямків нагляду, затвердити і ознайомити з ними інспекторський склад.
Голова Комітету
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ІНСПЕКЦІЮ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ)
Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 червня 1995 р. № 92
1. Державна інспекція охорони праці (надалі - держін-спекція) є структурним підрозділом територіального управління Держнаглядохоронпраці, що здійснює функції державного органу щодо організації управління охороною праці і здійснення нагляду за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці (користування надрами) на підприємствах, в установах і організаціях (надалі - підприємство) незалежно від форм власності, а також за виробничою діяльністю підприємців у галузі на території регіону (вказати) і не залежить від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих органів державної виконавчої влади.
Держінспекція утворюється, реорганізується і ліквідується Держнаглядохоронпраці за поданням теруправління.
2. У своїй діяльності держінспекція керується законодавчими та іншими нормативними актами про охорону праці, наказами і рішеннями Держнаглядохоронпраці, територіального управління. Положенням про Держнаглядохоронпраці, Порядком організації державного нагляду в системі Держнаглядохоронпраці та цим Положенням.
3. Держінспекція відповідно до покладених на неї функцій:
3.1. Організовує і здійснює державний нагляд за:
функціонуванням системи управління охороною праці на підприємствах;
додержанням на підконтрольних підприємствах вимог законодавчих, державних, міжгалузевих, галузевих нормативних актів про охорону праці;
відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, а також придбаних за кордоном;
безпекою і технічним станом будівель, споруд, устаткування, інших засобів виробництва;
своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та
іншими засобами індивідуального та колективного захисту і утриманням їх відповідно до чинних нормативних актів;
виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці;
додержанням вимог законодавства про охорону праці праці укладенні трудового договору (угоди);
санітарно-побутовим забезпеченням працюючих на підприємствах, проведенням обов'язкових медгчних оглядів окремих категорій працівників;
охороною праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;
відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці об'єктів виробничого, соціально-культурного та

 
 

Цікаве

Загрузка...