WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

інспекції територіальних органів.
СТРУКТУРА
ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ"
Наказ Державного комітету України понагляду за охороною праці від 26 вересня 1994 року № 93
В зв'язку з утворенням Держнаглядохоронпраці і введенням в дію "Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці", яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року № 328.
НАКАЗУЮ:
І. Затвердити "Положення про науково-технічну раду Державного комітету України по нагляду за охороною праці".
2. Визнати таким, що втратило чинність, "Положення про науково-технічну раду ДержгіртехнаглядуУРСР", яке затверджене наказом Держгіртехнагляду УРСР від 9 червня 1983 року № 65.
3. Затвердити секретарем науково-технічної ради помічника Голови Комітету Руценського А.Г.
Голова Комітету
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДЕРЖАВНОГО
КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ
ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26 вересня 1994 р. № 93
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Науково-технічна рада Державного комітету Укра- їни по нагляду за охороною праці створюється у відповідності до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328, і е дорадчим органом Держнаглядохоронпраці України з питань використання досягнень науки і техніки для, без-печного ведення робіт в суспільному виробництві і охоро-ни надр. До складу ради входять бюро та галузеві секції.
1.2. У своїй діяльності рада керується Положенням про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, наказами, вказівками Голови Держнаглядохоронпраці, а також цим Положенням.
1.3. Керуючим і координуючим органом ради є бюро на- уково-технічної ради. До складу бюро входять:
Голова науково-технічної ради (Голова Держнаглядохоронпраці), заступник Голови науково-технічної ради (переший заступник Голови Держнаглядохоронпраці), члени бюро науково-технічної ради (заступники Голови Держнаглядохоронпраці, члени колегії, начальники галузевих уп-равлінь та відділів Комітету, директор Національного, науково-дослідного інституту охорони праці, директор науково-інформаційного та навчального центру Держнаглядохоронпраці), секретар науково-технічної ради, представники інших організацій.
Персональний склад бюро, галузевих секцій ради і Положення про раду затверджуються Головою Держнаглядохоронпраці України.
1.4. Головами секцій ради та їх заступниками можуть бути начальники управлінь та відділів, їх заступники, головні та провідні спеціалісти Комітету. Обов'язки секретарів секцій ради покладаються на працівників галузевих управлінь та відділів.
2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ
Основним завданням ради є:
сприяння впровадженню в суспільне виробництво науково-технічних досягнень, які підвищують рівень охорони праці;
розглядання шляхів реалізації Національної програми щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища;
опрацювання єдиної політики державного нагляду за охороною праці. З цією метою рада:
розглядає і дає рекомендації та пропозиції з найбільш актуальних питань покращання стану техніки безпеки, повноти видобування запасів корисних копалин при експлуатації родовищ;
оцінює досягнення в розвитку вітчизняної і зарубіжної науки і техніки в області забезпечення безпечних умов пралі, рекомендує основні напрямки наукових досліджень в цій області;
заслуховує з питань, які входять в її компетенцію, доповіді і повідомлення представників міністерств, відомств, асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, керівників підприємств і організацій, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій;
розглядає питання перспективного розвитку технічних засобів для забезпечення безпечних умов праці, приймає відповідні рішення і рекомендації;
сприяє впровадженню закінчених науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з охорони праці;
розглядає методичні вказівки з організації нагляду за безпечним веденням робіт, пропозиції по їх вдосконаленню, аналізує причини виробничого травматизму і аварійності, дає рекомендації по вдосконаленню державного нагляду за безпечним веденням робіт у суспільному виробництві, при використанні надр і геолого-маркшейдерському забезпеченню гірничодобувних підприємств;
бере участь в підготовці міністерствами, відомствами та іншими організаціями пропозицій до Національної програми щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці і вироб
ничого середовища, а також проведення актуальних наукових досліджень, що відносяться до компетенції Держнаглядохоронпраці України;
розглядає подані на узгодження перспективні плани науково-дослідних робіт галузевих інститутів, спеціалізованих а техніки безпеки і геолого-маркшейдерських робіт, сприяє прискоренню впровадження нової техніки.
3. СТРУКТУРА
Рада в своєму складі має такі секції:
вугільної промисловості;
гірничорудної, нерудної промисловості та підривних робіт;
металургійної Промисловості;
охорони надр, геолого-маркшейдерських робіт і переробки мінеральної сировини;
енергетики, будівництва, експлуатації підйомних споруд та об'єктів котлонагляду;
машинобудування, металообробки та оборонного комплексу;
транспорту і зв'язку;
хімічної і нафтогазопереробної промисловості;
газової промисловості та житлово-комунального і побутового господарства;
АПК, лісової, легкої, текстильної та переробної промисловості;
галузей невиробничої сфери;
засобів захисту працюючих та виробничої санітарії;
систем управління, планування, навчання трудящих та пропаганди охорони праці.
4. ПРАВА
Для вирішення поставлених завдань і виконання покладених обов'язків раді надається право:
4.1. Залучати у встановленому порядку до участі в підготовці питань, які підлягають розгляду радою, працівників центрального апарату і органів Держнаглядохоронпраці на місцях, а також представників міністерств, відомств, науково-дослідних, проектно-конструкторських та учбових інститутів, заводів-виготовлювачів устаткування і окремих спеціалістів по узгодженню з їх керівниками.
4.2. Отримувати від управлінь та відділів Комітету, теруправлінь та інших установ Держнаглядохоронпраці матеріали, пропозиції та проекти рішень з питань, що підлягають розгляду на засіданні ради, а також відомості щодо виконання рішень ради.
4.3. Скликати наради з питань, які входять до компетенції ради, а також утворювати тимчасові комісії і призначати експертів для підготовки висновків з питань, що розглядаються.
4.4. Ставити перед колегією Комітету питання про прийняття постанов за рішеннями

 
 

Цікаве

Загрузка...