WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

охорони праці провідного для умов району виду нагляду.
4.8. Перед початком кожної перевірки складається план-завдання, в якому вказується перелік підрозділів (служб), об'єктів, маршрутів і питань, що підлягають перевірці, а також визначаються конкретні державні інспектори, посадові особи та фахівці, які братимуть участь у цій роботі.
План перевірки розглядається спільно з власником і доводиться до відома керівників служб, цехів, дільниць тощо.
4.9. Приписи щодо усунення виявлених на підприємстві під час перевірки конкретних об'єктів (маршрутів) порушень вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці оформляються і видаються власнику у тому ж порядку, як і при проведенні окремих оперативних обстежень. Так само проводиться заборона робіт та видача дозволів на їх експлуатацію після усуненнянаявних порушень.
4.10. За результатами комплексної перевірки складається акт за встановленою формою (додаток № 2), який підписується представниками організацій, що брали участь у перевірці, і вручається власнику (керівнику) підприємства. Цей акт, в разі потреби, є підставою для накладання штрафу на підприємство. Акт комплексної перевірки стану безпеки і умов праці (використання надр) повинен вміщувати узагальнюючі дані перевірки і конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
4.11. Комісія, що проводила перевірку може запропонувати власнику розробити і здійснити план заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, що потребують виконання за етапами або виділення капітальних вкладень, впровадження нового обладнання (додаток, № 3). Строки виконання цього плану узгоджуються з органами державного нагляду за охороною праці, що запропонували здійснення цих заходів.
4.12. Результати перевірки повинні обговорюватись на нараді за участю усіх членів комісії, керівників і посадових осіб підприємства, а також доводитись до відома трудового колективу.
4.13. Хід виконання вимог і пропозицій, що викладені в акті комплексної перевірки, а також своєчасне усунення недоліків у роботі щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці повинні постійно контролювати спе-ціально призначені відповідальні особи підприємства і державні інспектори.
4.14. Підприємства повинні комплексно перевірятися не рідше вказаних нижче термінів:
4.14.1. Вугільна промисловість і торфодобування.
ДІЮУІ шахти, шахти-новобудови, об'єкти реконструкції (нові горизонти; блоки і панелі, що готуються до експлуатації) -щоквартально.
Вугільні розрізи, збагачувальні й брикетні фабрики, тор
форозробки, підрозділи гірничорятувальних частин - 1 раз на 2 роки.
Заводи, що виготовляють гірничо-шахтне і гірничотранс-портне устаткування, ремонтні та інші підприємства - 1 раз на 3 роки.
4.14.2. Гірничорудна, нерудна промисловість та підривні роботи.
Діючі шахти, рудники (рудоуправління), гірничо-збагачувальні комбінати, виробничі об'єднання та кар'єри потужністю 1 млн. м3 та більше гірничої маси на рік - 1 раз на рік.
Шахти, рудники і кар'єри, що будуються, об'єкти реконструкції (нові горизонти; блоки і панелі, що готуються до експлуатації, проходка стволів) - 1 раз на рік.
Кар'єри (кар'єроуправління) з видобутку усіх видів корисних копалин потужністю від 100 тис. м3 до 1 млн. м3 гірничої маси на рік, а також організації метробуду, будівництва тунелів та інших підземних споруд - 1 раз на 2 роки.
Управління "Вибухпром" - 1 раз на 2 роки. Перевірка стану зберігання вибухових матеріалів на складах проводиться теруправлінням або державною інспекцією - щоквартально;
4.14.3. Хімічна, нафтохімічна, нафтогазопереробна, медична, мікробіологічна, лісохімічна, целюлозо-паперова, олієжирова промисловості, підприємства по виготовленню синтетичних шкір, забезпеченню нафтопродуктами, магістральні нафто-, нафтопродукте- і аміакопроводи, аміачні холодильні установки.
Об'єкти І категорії вибухо- і пожежонебезпеки, сховища рідкого хлору у танках та їх зливоналивні пункти, а також виробництва вибухових речовин та виробів на їх основі. Сховища і склади хлору, хлораторні установки у системах водопідготовки, насосно-фільтрувальних станцій і очисних споруд, що підпорядковані місцевим органа державної виконавчої влади, аміачні холодильні установки з об'ємом аміаку Юті більше - 1 раз на рік.
Інші підприємства і виробництва цих галузей - 1 раз на З роки.
4.14.4. На підприємствах металургійної промисловості -не рідше 1 разу на 3 роки.
4.14.5. Об'єкти спеціалізованих підприємств газового господарства, технологічні об'єкти підготовки до дальнього транспортування газу і газового конденсату, газотранспортні підприємства - 1 раз на рік.
Об'єкти газових господарств великих промислових пілприємств, що мають цехові газові служби - 1 раз на 2 роки.
4.14.6. Машинобудування, металообробка та оборонний комплекс.
Об'єднання підприємств - 1 раз на 3 роки.
4.14.7. Транспорт та зв'язок.
Об'єднання підприємств:
авіаційного і автомобільного транспорту - 1 раз на 2 роки;
залізничного, морського і річкового транспорту - 1 раз на 3 роки;
зв'язку - 1 раз на 5 років.
4.14.8. Аграрно-промисловий комплекс.
Об'єднання господарств, підприємств - 1 раз на 3 роки.
4.14.9. Лісова, текстильна, легка та переробна промисловості. Об'єднання господарств, підприємств - 1 раз на 3 роки.
4.14.10. Енергетика і будівництво. Об'єднання організацій і підприємств енергетики - 1 раз на 2 роки, будівництва - 1 раз на 3 роки.
4.14.11. Нафтогазова промисловість і геологорозвідка. Підприємства по видобутку нафти, газу й конденсату, геологорозвідувальні і бурові організації - 1 раз на 3 роки.
4.14.12. Охорона надр та переробка мінеральної сировини.
Підприємства з видобутку або переробки корисних копалин - не рідше 1 разу на 2 роки.
Підприємства, організації та об'єкти а видобутку будівельних матеріалів - 1 раз на 5 років.
4.14.13. Воєнізовані та інші професійні аварійно-рятувальні формування; аварійно-диспетчерські служби - 1 раз на 2 роки.
4.15. Періодичність комплексних перевірок підприємств, закладів, об'єктів тощо виробничої та невиробничої сфери економічної діяльності, що не зазначені в пункті 4.14, визначається наказами територіальних управлінь залежно від їх потенційної небезпеки, стану охорони праці.
5. КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ'ЄКТІВ
5.1. Контроль технічного стану об'єктів здійснюється експертно-технічними центрами (госпрозрахунковими підрозділами) Держнаглядохоронпраці у відповідності до Положення про ці центри, яке затверджено наказом Комітету від 24 листопада 1994 р. № 116 і зареєстровано в Мінюсті України 5 січня 1995 року за № 4/540, у терміни, що встановлені нормативними актами з охорони праці.
Використана література:
Законодавство України про охорону праці. Том 4.

 
 

Цікаве

Загрузка...