WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота


Контрольна робота
ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328
Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1 Затвердити Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, що додається.
2. З метою створення необхідних умов для роботи працівників органів Державного комітету по нагляду за охороною праці та його територіальних органів підприємствам, установам і організаціям, підконтрольним цьому Комітетові, місцевим державним адміністраціям:
безкоштовно забезпечувати посадових осіб при виконанні своїх обов'язків службовими приміщеннями, телефонним зв'язком, діючою відомчою нормативно-технічною документацією з питань охорони праці, необхідним спецодягом, захисними засобами на період обстеження, транспортом для доставки їх на об'єкти, що перевіряються;
виділяти на договірних засадах приміщення для службового і спеціального автотранспорту; .
забезпечувати зазначених працівників житловою площею з комунальними послугами, паливом, телефонним зв'язком, усіма видами соціально-побутового, культурного і медичного обслуговування, в тому числі надавати місця в дошкільних виховних закладах, дитячих оздоровчих таборах, будинках відпочинку та профілакторіях у порядку, встановленому чинним законодавством.
3. Підприємствам залізничного, авіаційного, автомобільного, морського та річкового транспорту при виконанні посадовими особами Державного комітету по нагляду за охороною праці та його територіальних органів своїх обов'язків забезпечувати першочергово їх квитками для проїзду.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1991 р. № 218 "Питання Державного комітету України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду" (ЗП України, 1991, № 11, ст.106).
Прем'єр-міністр України Міністр Кабінету Міністрів України
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ
ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328
1. Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
Комітет реалізує державну політику в галузі охорони праці, здійснює державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці і при користуванні надрами.
2. Держнаглядохоронпраці у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Комітет організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
Комітет узагальнює практику застосування-актів законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Держнаглядохоронпраці є:
комплексне управління охороною праці на державному рівні;
здійснення державного нагляду за додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, а також за проведенням робіт по геологічному вивченню надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;
проведення експертизи проектної документації і видача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, об'єктів .і засобів виробництва;
координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці і підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці;
розвиток у встановленому порядку міжнародних зв'язків з питань нагляду та охорони праці.
4. Держнаглядохоронпраці відповідно до покладеник на нього завдань;
1) розробляє за участю міністерств, інших центральник органів державної виконавчої влади і профспілок національну програму поліпшення безпеки, гігієни праці та. виробничого середовища і контролює її виконання;
2) здійснює управління Державним фондом, охорони праці;
3) координує роботу міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та об'єднань підприємств у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
4) організує і здійснює державний нагляд за:
додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів щодо охорони праці;
відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і приладів, а також придбаних за кордоном;
безпекою і технічним станом будов, споруд, обладнання, інших засобів виробництва;
своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими .засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до чинних нормативних актів;
виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці;
відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці об'єктів виробничого, соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, що будуються і реконструюються;
виготовленням, транспортуванням, зберіганням, використанням та обліком вибухових матеріалів і виробів на їх основі;
повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх розробки, умов будівництва та експлуатації підземник споруд, захоронення шкідливих речовин, відходів виробництва, а також правильністю і своєчасністю передачі родовищ корисних копалин для промислового освоєння;
додержанням вимог щодо охорони надр при веденні робіт по їх вивченню, встановленні кондицій на мінеральну сировину, розробці родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин і використанні надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів при їх переробці, найбільш повним і комплексним вилученням наявних корисних компонентів;
проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт;
роботою служб внутрівідомчого контролю за станом охорони праці, служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;
готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації й ліквідації аварій.
Держнаглядохоронпраці здійснює в межах своєї компетенції державний нагляд на підприємствах, в установах й організаціях незалежно від

 
 

Цікаве

Загрузка...