WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порядок реєстрації актів громадянського стану - Контрольна робота

Порядок реєстрації актів громадянського стану - Контрольна робота

останнім місцем проживання цих осіб до їх арешту або за місцем знаходження місця позбавлення волі. В запис акта про смерть і в свідоцтво про смерть записується причина смерті, зазначена в повідомленні. Реєстрація смерті осіб, які репресовані за рішенням несудових та судових органів, незалежно від часу її настання, провадиться відділами реєстрації актів громадянського стану в книгах поновлених актових записів про смерть за поточний рік на підставі повідомлення державного архіву. В актовому запису графи "Причина смерті" та "Місце смерті" заповнюються відповідно до повідомлення. Якщо причина та місце смерті невідомі, у відповідних графах записується: "Не встановлено".
При реєстрації смерті невпізнаних осіб у запис акта про смерть вносяться тільки ті відомості, які містяться у висновку про смерть, виданому судово-медичною експертною установою. При встановленні в подальшому відомостей про померлого, яких бракувало, зміни і доповнення в запис акта про смерть вносяться згідно з Положенням про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг.
Якщо померлий мав паспорт або військовий квиток, орган реєстрації актів громадянського стану, який реєструє смерть, забирає ці документи і на першій сторінці їх проставляє штамп: "Власник паспорта (військового квитка) помер ______ 19__ року. Запис акта про смерть N _______ від ______ 19__ року".
Паспорти померлих осіб щомісяця передаються за списком до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації смерті, а військові квитки - до районних (міських) військкоматів, в яких померлі перебували на обліку. Нездача паспортів або військових квитків померлих не є перешкодою до реєстрації смерті. Про нездачу паспорта або військового квитка орган реєстрації актів громадянського стану зобов'язаний повідомити органи внутрішніх справ або районний (міський) військовий комісаріат.
На підставі запису акта про смерть орган реєстрації актів громадянського стану видає довідку про смерть для одержання допомоги на поховання, про що робиться відмітка в графі "Для відміток" запису акта про смерть.
Органи реєстрації актів громадянського стану зобов'язані повідомляти органи внутрішніх справ про дітей, які померли у віці до 16 років.
Якщо при реєстрації смерті стане відомо про неповнолітніх дітей, які залишилися без опікування, орган реєстрації актів громадянського стану зобов'язаний в той же день повідомити про це органи опіки і піклування за місцем проживання дітей.
6. РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕМІНИ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ, ПО БАТЬКОВІ
Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові громадян України провадиться відділом реєстрації актів громадянського стану за місцем їх постійного проживання. Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові повідомляється орган реєстрації актів громадянського стану, в якому були зареєстровані народження і шлюб особи, що змінила прізвище, ім'я та по батькові.
Реєстрація переміни прізвища, імені та по батькові громадян України провадиться на підставі дозволу, виданого в порядку, передбаченому Положенням про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 р. N 233 ( 233-93-п ).
При задоволенні клопотання заявникові роз'яснюється, що він повинен у тримісячний строк зареєструвати переміну прізвища, імені, по батькові. У разі порушення цього строку без поважних причин дозвіл на переміну прізвища, імені, по батькові втрачає силу. Повторне клопотання може бути розглянуте лише через рік.
Після реєстрації переміни прізвища, імені, по батькові відділ реєстрації актів громадянського стану на першій сторінці паспорта заявника повинен поставити штамп з відміткою про те, що паспорт підлягає обміну протягом місячного строку.
Після реєстрації переміни прізвища, імені, по батькові відділ реєстрації актів громадянського стану в установленому порядку вносить необхідні зміни в записи актів громадянського стану заявника і його неповнолітніх дітей. Зміни в записи актів громадянського стану повнолітніх дітей відділ реєстрації актів громадянського стану вносить в разі їх прохання про це. До органів реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження записів акта про народження надсилаються повідомлення для внесення аналогічних змін до других примірників цих записів і видачі нових свідоцтв відповідно до змін, внесених в записи акта. Раніше видані свідоцтва відбираються і знищуються в порядку, передбаченому Інструкцією по обліку, зберіганню і витрачанню бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану в Україні.
Якщо записи актів громадянського стану, в які необхідно внести дані, пов'язані з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові, знаходяться в інших органах реєстрації актів громадянського стану, за місцем їх знаходження висилаються повідомлення про внесення необхідних змін. На підставі вказаного повідомлення відділ реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження відповідного запису акта вносить до пер шого примірника необхідні зміни, висилає нове свідоцтво до відділу реєстрації актів громадянського стану для вручення заявнику за місцем його проживання, після чого надсилає повідомлення до відповідного органу реєстрації актів громадянського стану для внесення аналогічних змін до другого примірника цього запису акта.
Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові призовника і військовозобов'язаного відділ реєстрації актів громадянського стану повідомляє районний (міський) військовий комісаріат, в якому призовник чи військовозобов'язаний перебуває на обліку, а також відділ внутрішніх справ райміськвиконкому за місцем проживання заявника.
ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.
З усього вищевказаного можна бачити наскільки відповідальною та важкою є праця співробітників органів реєстрації актів громадяянського стану. Можна звинувачувати законодавство в надмірній бюрократії, але це може робити лише обмежена та нерозвинута людина. Якщо проаналізувати весь порядок реєстрації, можна побачити, який відривається шлях до шахрайства у випадку спрощення системи реєстрації.
На закінчення можна додати, що РАГС, це один з найважливіших органів в системі нашої, як і любої іншої держави, який регулює багато відносин, адже на закладі громадянського стану людини вирішуються так чи інакше любі судові та інші справи.
ЛІТЕРАТУРА:
" Конституція України
" Кодекс України про шлюб та сім'ю
" Інструкція міністерства юстиції України N 22/5 від 29.12.84 Про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні (Зі змінами і доповненнями, внесеними Мін'юстом України 19 квітня 1994 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...