WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Колективні договори та угоди - Реферат

Колективні договори та угоди - Реферат

соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва та праці; забезпеченню продуктивної зайнятості; нормуванню та оплаті праці, встановленню форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів виплат (доплат, надбавок, премій); встановленню гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу в формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства; режиму роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку; умов та охороні праці; забезпеченню житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення та відпочинку робітників; гарантіям діяльності профспілкової організації.
Колективний договір може містити і інші додаткові, порівняно з діючим законодавством, гарантії та пільги.
Колективний договір набирає чинності з дня підписання його сторонами або з того моменту, який вказаний в самому договорі, і діє один рік. По закінченні строку дії колективний договір діє до того часу, доки сторони не укладуть новий договір або не переглянуть діючий. Колективний договір зберігає силу і в випадку зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу.
В разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає силу протягом усього строку його чинності, або може бути переглянутий за угодою сторін, про що одна з сторін має сповістити іншу за два тижні. При цьому раніше укладений колективний договір зберігає чинність до моменту підписання сторонами нового договору.
В разі зміни власника підприємства дія колективного договору зберігається протягом усього строку його чинності, але не більше одного року. В цей період сторони повинні почати переговори про укладення нового або зміни чи доповнення діючого колективного договору. В разі ліквідації підприємства колективний договір діє на протязі всього строку проведення ліквідації.
На підприємстві, що тільки створилося колективний договір укладається з ініціативи однієї з сторін на протязі трьох місяців після реєстрації підприємства.
Положення колективного договору розповсюджується на всіх працівників підприємства, незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і являються обов'язковими для всіх. Всі працівники підприємства, в тому числі заново прийняті на роботу, повинні бути ознайомлені з колективним договором.
Контроль за виконанням колективного договору здійснюють сторони, що його уклали. Про виконання положень колективного договору сторони звітуються в строки, передбачені договором. Колективні договори в переважній більшості передбачають звіти сторін договору двічі на рік, а саме: в кінці першого півріччя і в кінці року. Звіти обговорюються загальними зборами (конференціями) працівників підприємства. Звітам передують перевірки виконання зобов'язань за договором, які проводяться сторонами не менше двох разів на рік. Висловлені під час обговорення результатів виконання колективного договору критичні зауваження обговорюються сторонами колективного договору і приймаються заходи до їх виконання.
Крім колективних договорів законодавством передбачене укладення колективних угод. Угоди укладаються на державному, галузевому, регіональному рівнях на двохсторонній основі.
Сторонами генеральної угоди являються:
1) професійні спілки, що об'єдналися для ведення колективних переговорів та укладення генеральної угоди;
2) власники або уповноважені ними органи, що об'єдналися для ведення колективних переговорів та укладення генеральної угоди, на підприємствах яких зайнята більшість найманих робітників держави.
Сторонами галузевої угоди являються: 1) власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи; 2) профспілки або об'єднання профспілок, або інші представницькі організації трудящих, що мають відповідні повноваження для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, які входять в сферу їх діяльності.
Сторонами регіональної угоди являються: 1) місцеві органи державної влади або регіональні об'єднання підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження; 2) об'єднання профспілок або інші, уповноважені трудовими колективами, органи.
Угодою на державному рівні регулюються основні принципи та норми реалізації соціально-економічної політики та трудових відносин, зокрема, по:
- гарантіях праці та забезпеченню продуктивності зайнятості;
- мінімальним соціальним гарантіям в галузі оплати праці та прибуткам всіх груп та верств населення, що забезпечують достатній рівень життя;
- розміру прожиткового мінімуму, мінімальним нормативам;
- соціальному страхуванню;
- трудовим відносинам режиму праці та відпочинку;
- умовам охорони праці та природного середовища;
- задоволенню духовних потреб населення.
Угодою на галузевому рівні регулюються галузеві норми, зокрема, по:
- нормуванню та оплаті праці, встановленню для підприємств галузі мінімальних гарантій заробітної плати у відповідності з кваліфікацією на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та мінімальним розмірам доплат та надбавок з врахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп та категорій працівників галузі;
- встановленню мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг в області праці та зайнятості;
- трудовим відносинам;
- умовам та охороні праці;
- житлово-побутовому, медичному, культурному обслуговуванню,організації оздоровлення та відпочинку.
Галузева угода не може погіршувати становище трудящих порівняно з генеральною угодою.
Угодою на регіональному рівні регулюються норми соціального захисту найманих працівників підприємств, включаються більші порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги.
Галузеві та регіональні угоди підлягають відомчій реєстрації Міністерства праці України.
Держава гарантує трудящим реальне здійснення їх законних прав в системі соціального партнерства в галузі регулювання трудових відносин. Ці гарантії закріплені законодавчо.
1) Так, забороняється всіляке втручання, що може обмежити законні права працівників та їх представників, або може заборонити їх здійснення, з боку органів представницької та виконавчої влади і господарського управління, політичних партій, власників або уповноважених ним органів при укладенні та виконанні колективних договорів та угод.
2) Не дозволяється ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод від імені робітників організаціями або органами, що створені або фінансуються власниками або уповноваженими ним органами, політичними партіями. Якщо інтереси трудового колективу представляє профспілковий орган, то інтереси власника або уповноваженого ним органу не можуть представляти особи, що являються членами виборчого органу цієї профспілки.
3) Особи, які приймають участь в переговорах, в якості представників сторін, а також спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій, на період підготовки проекту та ведення колективних переговорів звільняються від основної роботи з збереженням середнього заробітку та включенням цього часу в трудовий стаж.
4) Встановлена відповідальність також за ухилення від участі в переговорах - на осіб, які представляють власників або уповноважені ним органи, або профспілки, що ухиляються від участі в переговорах по заключенню, зміні або доповненню колективного договору, угоди, або умисне порушивших терміни ведення переговорів, або не забезпечують роботу відповідної комісії, накладається штраф в розмірі 10 встановлених мінімальних заробітних плат. Крім того вони несуть дисциплінарну відповідальність.
5) Встановлена відповідальність за неподання інформації, необхідної для колективних переговорів та здійснення контролю. Особи, які винні в неподанні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів та здійснення контролю за виконанням колективних договорів та угод, несуть дисциплінарну відповідальність або підлягають штрафу в розмірі 5 мінімальних заробітних плат. Цій відповідальності підлягають особи, які представляють власника або уповноважений ним орган або інші уповноважені трудовим колективом органи.
На осіб, що представляють сторони колективного договору, з вини яких не виконано чи порушено зобов'язання за колективним договором, накладається штраф в розмірі до 100 мінімальних заробітних плат. Крім того, вони несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання зобов'язань. На вимогу профспілкового органу, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівним працівником, або усунути його з займаної посади, якщо він не виконує зобов'язань за колективним договором.

 
 

Цікаве

Загрузка...