WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів - Реферат

Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів - Реферат

Відмова
в реєстрації надсилається в письмовій формі і може бути оскаржена
в судовому порядку будь-яким членом створюваного об'єднання.
Об'єднання вважається створеним з моменту реєстрації статуту.
ІІ. Зміст статуту об'єднання власників
11. Статут об'єднання власників (далі - об'єднання) повинен
відповідати типовому статуту і містити такі відомості:
а) назва та місцезнаходження об'єднання;
б) цілі і предмет діяльності об'єднання;
в) перелік майна, яке перебуває у загальному користуванні;
г) права та обов'язки власників щодо майна житлового будинку,
яке перебуває у загальному користуванні;
д) розмір резервного фонду об'єднання та порядок його
створення;
е) назви всіх органів об'єднання, їхні повноваження,
періодичність зборів, порядок голосування та прийняття рішень на
них, перелік питань, для вирішення яких потрібна одностайність або
кваліфікована більшість голосів;
є) порядок прийняття кошторису, створення та використання
фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати
спільних витрат;
ж) порядок прийняття та внесення змін до правил управління,
утримання і використання майна, яке перебуває у загальному
користуванні;
з) міра відповідальності користувачів майна, яке перебуває у
загальному користуванні, за порушення положень статуту та вимог
інших внутрішніх документів об'єднання;
и) порядок здійснення права доступу до квартир, житлових і
нежитлових приміщень;
і) порядок реорганізації або ліквідації об'єднання;
ї) порядок та умови, згідно з якими об'єднання може
придбавати квартири, житлові та інші приміщення у володіння,
користування та розпорядження ними;
й) порядок та умови укладання угод і договорів між
об'єднанням власників та кожним власником квартири, приміщення і
майна, яке перебуває у загальному користуванні.
Статут може включати інші положення, що не суперечать чинному
законодавству, цьому Положенню та типовому статуту.
12. До статуту додаються такі документи:
а) завірені копії документів що встановлюють право кожного
власника на володіння будинком, квартирою (квартирами), житловими
приміщеннями;
б) опис земельної ділянки за встановленою формою;
в) технічний паспорт будинку;
г) перелік та опис кожної квартири, житлового і нежитлового
приміщення і відомості про їх розташування, площу тощо;
д) проект кошторису на перший рік існування об'єднання;
е) копія висновку щодо технічного стану будинку та необхідний
ремонт і поліпшення, які мають бути здійснені протягом 5 років
після реєстрації статуту.
13. Правління об'єднання зберігає оригінал та повні копії
статуту з усіма додатками та іншими внутрішніми документами
об'єднання і надає їх для ознайомлення всім власникам та іншим
заінтересованим особам у зручний для них протягом робочого тижня
час.
ІІІ. Використання майна, яке перебуває у
загальному користуванні
14. Майно, яке перебуває у загальному користуванні членів
об'єднання (додаток до цього Положення), між ними не
розподіляється, а вартість частки, що належить кожному власнику
квартири, житлового і нежитлового приміщення, включається у
вартість майна. Частка майна, яке перебуває у загальному
користуванні, не може бути відокремлена або відчужена.
15. Кожний власник квартири, житлового і нежитлового
приміщення зобов'язаний використовувати майно, яке перебуває у
загальному користуванні, або будь-яку його частину відповідно до
призначення і таким чином, щоб не перешкоджати іншим власникам у
користуванні ним.
16. Власники квартир, житлових і нежитлових приміщень не
мають права проводити будівельні або інші роботи, а також чинити
будь-які дії, що можуть завдати шкоди майну, яке перебуває у
загальному користуванні, або обмежити користування ним чи
зручності інших власників (наприклад, право вільного проходу).
Власники не мають права споруджувати будь-які додаткові
об'єкти, підвали або погреби без згоди на те правління об'єднання.
17. Власники повинні дотримуватись вимог цього Положення та
статуту об'єднання власників. Кожний власник зобов'язаний
забезпечити виконання вимог вищенаведених документів будь-якою
особою, яка орендує або використовує його приміщення.
Недотримання будь-яким власником або особою, яка орендує або
використовує його приміщення, цього Положення та статуту
об'єднання власників є підставою для того, щоб власник або
об'єднання власників, права яких порушено, подали позов до суду
про відшкодування завданих їм збитків, а також про застосування
передбачених статутом санкцій проти такого власника або особи, що
орендує або використовує його приміщення. Будь-які угоди, укладені
власниками та третіми особами стосовно майна житлового будинку,
яке перебуває у загальному користуванні, повинні відповідати
вимогам цього Положення та статуту незалежно від часу їх
укладення.
18. Питання прийняття до членів об'єднання та вибуття з нього
регулюються статутом.
У разі виникнення прав на квартиру, житлове чи нежитлове
приміщення особа, яка набуває цих прав, подає до об'єднання заяву
про те, що вона ознайомлена і зобов'язується виконувати статут, а
також інші правила і вимоги об'єднання, які є чинними на дату
виникнення зазначених прав.
ІV. Спільні витрати
19. Частка спільних витрат кожного власника визначається
пропорційно його частці у майні, яке перебуває у загальному
користуванні, і визначається в порядку, передбаченому статутом
об'єднання.
20. Статутом незалежно від обраного методу визначення частки
спільних витрат може передбачатися додаткова або зменшена частка
окремих власників у спільних витратах, якщо майно, яке перебуває у
загальному користуванні, ті чи інші зручності або комунальні
послуги використовуються ними непропорційно чи у разі збільшення
страхових внесків у зв'язку з особливим використанням відповідних
одиниць майна.
На вимогу заінтересованого власника (власників) розмір
додаткової або зменшеної частки у спільних витратах визначається
незалежним оцінювачем.
21. Правління об'єднання надсилає кожному власнику протягом
10 робочих днів після прийняття та затвердження кошторису
об'єднання письмове повідомлення про його частку у спільних
витратах та терміни внесення платежів. До прийняття нового
кошторису або отримання власником повідомлення про його частку у
спільних

 
 

Цікаве

Загрузка...