WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості окремих видів купівлі-продаж - Курсова робота

Особливості окремих видів купівлі-продаж - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
по курсу "Цивільне право"
на тему:
"Особливості окремих видів купівлі-продаж"
ПЛАН:
1. Вступ
2. Купівля - продаж у роздрібній торгівлі
3. Купівля - продаж у зовнішньоекономічній діяльності
4. Купівля - продаж на біржах, аукціонах
5. Висновок
6. Задачі
7. Список використаної літератури
1. Загальновідомо, що договір є однією з найпоширеніших підстав виникнення цивільно - правових зобов'язань. Саме договором купівлі - продажу опосередковуються відносини відносно оплатного відчуження майна від одних осіб до інших.
У будь - якому суспільстві, в якому існують товарно - грошові відносини, функціонування економіки неможливе без використання відповідних організаційно - правових форм, які мають забезпечувати обіг товарів. Цьому сприяє і договір купівлі - продажу, який виступає поряд з іншими договорами ефективним правовим засобом регулювання майнових відносин.
2. Основною цивільно - правовою формою торгівельного обслуговування громадян є договір роздрібної купівлі - продажу (традиційно розглядається в якості різновиду договору купівлі - продажу, однак відносини, які складаються у сфері торгівельного обслуговування населення між юридичними особами та громадянями, які займаються підприємницькою діяльністю, з одного боку, і громадянами - споживачами, з другого боку, характеризуються більшою специфікою).
Перш за все, треба зазначити, що ці відносини не можуть кваліфікуватися тільки як акт звичайного товарообміну. Основною метою встановлення договірних зв"язків є задоволення побутових потреб громадян, а кінцевим договірним результатом - якість торгівельного обслуговування, яке включає в себе поряд з якістю товару, що продається, також якість додаткових послуг, які надаються споживачу і завдяки яким останній отримує певні зручності (комфорт при придбанні товарів, висока культура обслуговування тощо).
Необхідність найбільш повного обліку соціально - економічної специфіки відносин у сфері торгівельного обслуговування пов'язана з законодавчим регулюванням найбільш важливих питань договірних відносин. У зв'язку з цим, правила поведінки суб'єктів договору роздрібної купівлі - продажу знайшли своє відображення як в кодифікованому цивільному законодавстві, так і в спеціальному законодавстві про захист прав споживачів та інших нормативних актах (Закони України "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про захист прав споживачів", "Про споживчу кооперацію", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" та інші).
Важливо відзначити, що особливістю договору роздрібної купівлі - продажу є його суб'єктний склад. Продавцем за цим договором виступають підприємства, організації і установи, незалежно від форми власності чи господарювання, на яких вони засновані, і основною метою діяльності яких є діяльність по реалізації товарів споживачам. Крім того, продавцем може бути і громадянин, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи. Покупцем по договору роздрібної купівлі - продажу є громадянин - споживач ( Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 року №1023 - XII дає таке визначення поняття "споживач" : "споживач - громадянин, який придбає, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб").
Діяльність перших, певною мірою регулюється Постановою Кабінету Міністрів від 8 лютого 1995 року № 108 "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення" (затверджений і додається; в подальшому - Порядок). П. 3 цього Порядку говорить, що торговельна діяльність може здійснюватися громадянами України, громадянами інших держав, які не обмежені в правоздатності або дієздатності в законодавчому порядку, а так само юридичними особами всіх форм власності. Відносно сфер, в яких може здійснюватися торговельна діяльність, то п. 5 вказує, що торговельна діяльність може здійснюватися у сферах роздрібної та оптової торгівлі, а також у торговельно - виробничій сфері. Під роздрібною торгівлею треба розуміти торгівлю товарами та виконання при цьому супутніх робіт або послуг за готівку, а також за інші готівкові платіжні засоби, включаючи кредитні картки, а здійснюють її торгівельні підприємства (громадяни-підприємці) через спеціально створені пункти продажу (п. 7 Порядку-це можуть бути магазини, палатки, кіоски, будинки торгівлі, універсальні магазини, кафе, торговельні центри тощо).
В роздрібній торгівлі укладення договорів купівлі-продажу, звичайно, має свої певні особливості. При укладенні договору купівлі-продажу сторони керуються Цивільним кодексом України, а також спеціальними нормами споживчого законодавства.
Відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.1996 року (із змінами і доповненнями) для здійснення окремих видів торгівлі необхідно одержати торговий патент. Торговий патент представляє собою державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в цьому законі певними видами підприємницької діяльності (діяльність, пов'язана з роздрібною торгівлею, діяльність з обміну валюти, а так само діяльність, яка пов"зана з наданням послуг у сфері грального бізнесу (тільки тоді ця діяльність підлягає патентуванню, коли вона здійснюється в пунктах роздрібного продажу товарів). Для продавців, які здійснюють свою діяльність у сфері роздрібної торгівлі законодавство багатьма своїми актами встановлює цілу низку додаткових вимог та обов"язків (щодо організації продажу товарів, ціноутворення, санітарних вимог і таке інше). У цьому відношенні становище покупця має свої особливості. Покупець до укладення договору купівлі - продажу володіє переважно правами і тільки після його укладення у нього можуть виникнути обов язки. Для вступу у договірні відносини з торговельними підприємствами громадянин - споживач повинен обладати необхідною дієздатністю, яка встановлюється чинним цивільним законодавством. П. 41 ч. 3, 4 Правил зазначає, що у разі запровадження обмежень продаж товарів окремим категоріям громадян здійснюється в установленому порядку, а продаж товарів повсякденного попиту дітям проводиться лише у разі, якщо вони можуть самостійно зробити покупку та розрахуватися за придбаний товар (обов'язково повинен враховуватися зміст ст. ст. 13, 14 Цивільного кодексу України про обсяг дієздатності неповнолітніх). Обслуговування окремих категорій громадян, яким згідно з чинним законодавством надаються відповідні пільги, здійснюється в спеціально відведених торговельних приміщеннях (відділах, секціях). Не допускається продаж господарюючими суб'єктами товарів, вільну реалізацію яких заборонено згідно з чинним законодавством.
При здійсненні покупки, касир або інший працівник, який одержує гроші за товар, під час розрахунку з покупцем повинен чітконазвати суму, одержану від покупця, і покласти одержані від нього гроші окремо на видному місці, віддрукувати чек на касовому апараті, назвати покупцеві належну йому суму здачі і видати її разом із чеком. Правильність розрахунку покупець зобов'язаний перевірити на місці, не відходячи від каси, тобто договір купівлі -продажу в роздрібній торговельній мережі

 
 

Цікаве

Загрузка...