WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Здійснення і захист цивільних прав - Дипломна робота

Здійснення і захист цивільних прав - Дипломна робота

перешкоджає її поширенню.
Викликає багато суперечностей Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетними і державними цільовими фондами", який вводить нове поняття "податкова застава", проте питання застави регулюється відповідним Законом України "Про заставу".
Колізії, які існують між Законом України "Про заставу" і цим Указом, не сприяють стабільності заставних правовідносин, а саме: Указ не передбачає письмової форми договору та його нотаріального посвідчення; відповідно до Указу з дня виникнення податкової заборгованості все майно та майнові права платника податку перебувають у податковій, тоді як Законом передбачено, право застави виникає з моменту укладання договору застави; Указом не передбачена податкова мінімальна чи максимальна сума податкової заборгованості, порядок оцінки заставленого майна і порядок проведення такої оцінки.
Пріоритетом нового формування прав людини є захист приватного життя, приватної власності, забезпечення людині особистої, соціальної, економічної безпеки.
Актуальною у цьому контексті є компетенція моральної шкоди. Однак, застосуванню цього засобу захисту перешкоджає неузгодженість норм, які регулюють дані правовідносини, що, в свою чергу, створює колізії чинного законодавства.
Так, в деяких нормативних актах значно звужені межі застосування моральної шкоди, що неузгоджується з вимогами ЦК України, якими передбачено право вимагати відшкодування моральної (немайнової) шкоди у разі порушення її права неправомірними діями в будь-яких правовідносинах.
Існують колізії і в питанні про органи, які мають право вирішувати питання про відшкодування моральної шкоди, адже всупереч нормам ЦК України деякі нормативно-правові акти передбачають і інші органи, не визначені безпосередньо кодексом.
Багато спірного є у питанні про визначення розміру відшкодування моральної шкоди.
Відповідно до Конституції здійснення правосуддя покладено на суди (загальні, арбітражні, третейські).
Однак, до цього часу в деяких нормативно-правових актах відсутнє чітке розмежування компетенції судів, що на практиці породжує численні конфліктні ситуації.
Багато протиріч існує в законодавстві про третейські суди, основною причиною є відсутність законодавчого акту, який би регулював їх діяльність.
Врегулювання питання компетенції судів, а також ліквідація відмінностей у судовому провадженні (цивільному і арбітражному) на думку багатьох відомих фахівців єнагальною потребою. З їх доводами важко не погодитися. Напевно, вирішення цих питань, як і прийняття нового Цивільного кодексу України, справа недалекого майбутнього.
В цілому, на мій погляд, питання здійснення і захисту цивільних прав громадянами найбільш повно врегульовані в нашому законодавстві і, безумовно, мають велике значення у житті суспільства.
Перелік використаної літератури
1. Конституція України, К., 1996.
2. Конституция Российской Федерации (комментарий), М.,1995.
3. Арбітражний процесуальний кодекс України, "Україна", К., 1994.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (комментарий), "Спартак", М.,1995.
5. Кодекс законів про працю України і інше законодавство про працю, Українська правнича фундація, К.,1995.
6. Кодекс про шлюб та сім'ю України, К.,1996.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення, К.,1997.
8. Цивільний кодекс України, К.,1996.
9. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар, Фірма "Консул", Харків, 1997.
10. Закони України, Збірник, Українська правнича фундація, К., 1996, т.2,4,5,7.
11. Земельное и хозяйственное законодательство Украины. Сборник нормативных актов, "Основа", Харьков, 1994.
12. Збірник постанов Пленума Верховного Суду України 1963-1995, К., 1995, ч.1 та 2.
13. Збірник рішень та арбітражної практики Суду України, Українська правнича фундація, К., 1997.
14. Постанова Пленума Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" № 9 від 11 листопада 1996 року, Вісник Верховного Суду України, 1996, № 2, с.11.
15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок введення Державного реєстру застав рухомого майна" від 30 липня 1998 р., Діло, 1998, вересень, № 5, с.10.
16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення мережі пунктів з ломбардного кредитування населення під заставу виробів із дорогоцінних метелів та з дорогоцінних каменів" від 26 січня 1998 р., Посередник, 1998, № 2, с.5.
17. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз'яснення, коментарі. Бюлетень законодавства і юридичної практики, 1997, № 9-10, "Юрінком", К.,1998.
18. Практика судів України в цивільних справах. Бюлетень законодавства і юридичної практики, 1995, ч.1, № 1,2,3.
Спеціальна література
19. Гражданское право Украины. Учебное пособие под ред. Ю.А.Заики. К., 1998.
20. Залоговое право. Учебное и практическое пособие под ред. А.А.Вишневского. "БЕК", М., 1996.
21. Советское гражданское право. Учебник под ред. В.П.Рясенцева. "Юридическая литература", М., 1996.
22. Права людини в Україні. Щорічник 1995 р. Українська правнича фундація, К., 1996.
23. Цивільне право. Підручник під ред. О.А.Підопригора, Д.Б.Боброва. "Вентурі", К.,1997, ч.1.
24. Бабий Л., Правовые основания разрешения хозяйственных споров третейскими судами, Предпринимательство, хозяйство и право, 1997, № 10, с.39.
25. Житников А., Податкова застава, Баланс, 1998, № 21 (198), с.53.
26. Заржицький О., Левченко А., Застава як засіб забезпечення виконання зобов'язань, Право України, 1996, № 7, с.35.
27. Косінов С., Співвідношення заходів захисту і мір відповідальності у цивільному праві України, Право України, 1998, № 12, с.95.
28. Красько І., Договір поруки, Цивільне право, 1997, № 10, с. 20.
29. Лилак Д., Забезпечення виконання господарських правових зобов'язань неустойкою, Право України, 1996, № 12, с.64.
30. Першиков Е., Деякі аспекти захисту прав суб'єктів господарського права в арбітражних судах України, Український правовий часопис, 1998, № 3, с.24.
31. Рабінович П., Панкевич І., Межі прав людини і Конституція України, Право України, 1997, № 5, с. 21.
32. Скомароха В., Деякі питання конституційного провадження, Право України, 1998, № 9, с.39.
33. Федоров М., Право на вогнепальну зброю: за і проти, Право України, 1997, № 2, с. 55.
34. Шаповал В., Конституційний суд України: місце у державі і роль у соціумі, Український правовий часопис, К., 1998, № 3, с.40.
35. Шімон С., Відшкодування моральної шкоди в проекті Цивільного кодексу України, Право України, 1997, № 10, с.23.
36. Шишкін В., Конституційний Суд. Право і межі звернення, Віче, 1997, № 10, с.45.
37. Шмарьова Т., Реєстрації застав рухомого майна: нове законодавство. Економіка, фінанси, право, 1998, № 1, с.32.
38. Яхно О., Як звернутися до Європейського Суду, Голос України, 1998, 27 жовтня, с.12.

 
 

Цікаве

Загрузка...