WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Благодійні організації - Курсова робота

Благодійні організації - Курсова робота

контролює діяльність фонду та його посадових осіб, і по-друге, фонд зобов'язаний здійснювати свою діяльність публічно.
Учасниками (засновниками) фонду можуть бути громадяни та юридичні особи. Фонд є власником свого майна, а його засновники(учасники), не несуть відповідальності за його зобов'язаннями. Майно фонду, що залишається після його ліквідації не підлягає розподіленню між кредиторами.
Благодійна та суспільна корисна діяльність фондів потребує постійних матеріальних витрат, які неможливо фінансувати при відсутності членських вкладів, бо фонд не має фіксованого членства. Тому фонди у окремих випадках можуть здійснювати підприємницьку діяльність як безпосередньо, так і через господарські товариства, які створюються з цією метою.
У першому випадку підприємницька діяльність фонду має відповідати суспільно корисним цілям, для яких було створено цей фонд.
У другому випадку фонд може створювати господарські товариства чи брати участь у їх діяльності, яка напряму може бути і не пов'язана з його основними завданнями.
Але фонд може створювати лише господарські товариства, а не інші види комерційних організацій, а отримані від участі в них доходи можуть бути використані лише за цільовим призначенням.
Благодійна установа
Це неурядова та некомерційна організація, створена для реалізації передбачених законодавством цілей шляхом здійснення благодійної в інтересах суспільствачи окремих категорій осіб.
Засновником благодійної установи може виступати лише інша благодійна організація.
Цілями благодійної установи є:
- соціальна підтримка та захист громадян, включаючи покращення матеріального становища малозабезпечених, соціальну реабілітацію безробітних, інвалідів та інших осіб, які в силу своїх фізичних чи інтелектуальних особливостей не можуть самостійно реалізовувати свої права та законні інтереси;
- підготовка населення до подолання наслідків стихійного лиха, екологічної, промислової та інших катастроф, попередженню нещасних випадків;
- надання допомоги потерпілим в результаті стихійного лиха, екологічних, промислових чи інших катастроф, соціальних, національних, релігійних конфліктів, жертвам репресій, біженцям та вимушеним переселенцям;
- сприяння зміцненню дружби, мира та згоди між народами, попередження соціальних, національних, релігійних конфліктів;
- сприяння зміцненню престижу та ролі родини в суспільстві;
- сприяння захисту материнства, дитинства, батьківства;
- сприяння діяльності у сфері освіти, науки, культури, мистецтва, просвіти, духовному розвитку особистості;
- сприяння діяльності у сфері профілактики та охорони здоров'я громадян, а також пропаганди здорово способу життя, покращення морально-психічного стану громадян;
- сприяння діяльності у сфері фізичної культури та масового спорту;
- охорона навколишнього середовища та захист тварин;
- охорона та належне утримання будівель, об'єктів та територій, що мають історичне, культурне, природне значення та місць поховання.
Благодійні організації вправі займатися діяльністю по залученню ресурсів та веденню внереалізаційних операцій.
Благодійна установа не може брати участь у господарських товариств спільно з іншими особами.
Обмежено використання коштів благодійними установами, зокрема:
1. не може використовувати засоби та своє майно для підтримки політичних партій, рухів, груп та компаній;
2. на фінансування благодійних програм може бути направлено не менше 80% доходів від внереалізаційних операцій та програм, що надійшли за фінансовий рік;
3. не вправі використовувати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу більше 20% фінансових коштів, що використовуються протягом року;
4. більше 80% благодійних пожертвувань мають бути використані на благодійні цілі протягом року;
5. майно установи, яким вона вправі самостійно розпоряджатися не може бути передано власнику установи на більш вигідних умовах, ніж для інших осіб;
Джерела формування майна благодійної установи:
Кошти та майно, передане власниками;
Благодійні пожертвуваннями, в тому числі ті, що носять цільовий характер, надані громадянами та юридичним особами в грошовій та натуральній формі;
Доходи від внереалізаційних операцій, включаючи доходи від цінних паперів;
Надходження від діяльності по залученню ресурсів;
Доходи від дозволеної законом та передбаченої статутом підприємницької діяльності;
Доходи від діяльності господарських товариств, заснованих установ;
Праця добровольців;
Інші, не заборонені законом джерела.
Управління благодійними установами також має свої особливості- обов'язкове створення колегіального вищого органа управління. Обмежена можливість участі членів вищого управління в заміщенні штатних посад в адміністрації комерційних і некомерційних організацій, засновником яких є благодійна установа.
Як виняток, майно благодійних організацій не передається власнику, а використовується на благодійні цілі в порядку, встановленому статутом чи за рішенням ліквідаційної комісії.
Об'єднання юридичних осіб (асоціації та союзи)
Благодійні організації, в тому числі і установи можуть добровільно об'єднуватись в асоціації (союзи) цих організацій. Асоціація некомерційних організацій являється некомерційною організацією.
Члени асоціації (союзу) зберігають свою самостійність та права юридичної особи. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Члени асоціації несуть субседіарну відповідальність за її зобов'язаннями у розмірі та порядку, передбаченими установчими документами асоціації.
Благодійні організації і держава
Законом України "Про благодійництво та благодійні організації" також врегульовано відносини між благодійною організацією та державною(ст. 23-25). Тому я не можу обминути це питання в своїй роботі .
Держава в особі її органів влади гарантує і забезпечує захист передбачених законодавством України прав та інтересів фізичних і юридичних осіб - учасників благодійництва та благодійної діяльності.
Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність благодійних організацій, як і втручання благодійних організацій у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування забороняється.
Держава законодавчо охороняє права благодійних організацій : особи, винні у порушенні законодавства про благодійництво та благодійні організації, несуть відповідальність відповідно до законів України.
В Україні проводяться заходи по заохочення благодійницької діяльності. Наприклад, 18.09.2000 року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів №1491 "Про загальнодержавний огляд меценатства та спонсорства".

 
 

Цікаве

Загрузка...