WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Благодійні організації - Курсова робота

Благодійні організації - Курсова робота

та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійної організації;
Обов'язки благодійної організації
Отож, були розглянуті права, які має благодійна організація. Але якщо суб'єкт цивільних правовідносин має права, то він має і цивільні обов'язки. Такі обов'язки благодійних організацій передбачені законом України "Про благодійництво та благодійні організації", зокрема, в статті 14: Благодійна організація зобов'язана забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники благодійної організації не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені законом "Про благодійництво та благодійні організації".
Органи управління благодійними організаціями
Вищим органом управління благодійної організації є колегіальний орган (загальні збори, з'їзд, конференція), який здійснює свої повноваження згідно із статутом (положенням) благодійної організації.
До компетенції вищого органу управління благодійної організаціїналежать затвердження статуту (положення) благодійної організації, внесення змін до нього, обрання виконавчого та контрольного органів благодійної організації, затвердження
благодійних програм, визначення основних напрямів діяльності благодійної організації, прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію благодійної організації і вирішення інших питань, що передбачені статутом (положенням) про благодійну організацію.
Виконавчим органом благодійної організації є правління (комітет). Повноваження правління (комітету) визначаються статутом (положенням) благодійної організації. Для забезпечення поточної діяльності благодійної організації призначається адміністративно-виконавчий орган на чолі з президентом (директором), повноваження якого визначаються статутом (положенням).
Розпорядчі та контролюючі функції в благодійній організації здійснює наглядова рада, персональний склад якої визначається засновниками (засновником).
Члени виконавчого органу благодійної організації, крім президента (директора), не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок
коштів благодійної організації за рішенням правління (комітету).
На працівників апарату благодійної організації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
Якщо брати за приклад міжнародний фонд Джоржа Сороса "Відродженя", то такими органами управління є стратегічне правління і наглядова рада. Стратегічне правління на чолі з директором є виконавчим органом. Його повноваження визначаються статутом фонду "Відродження". Зокрема, Правління визначає приорітети діяльності фонду, формує стратегію діяльності всієї організації. Розпорядчі та наглядові функції здійснює наглядова рада, персональний склад якої визначається Джоржем Соросом, який є засновником даної мережі благодійних організацій, або його представниками у даній державі.
Юридичні форми благодійних орагнізацій
У статті 6 закону України "Про благодійництво та благодійні організації" передбачаються такі організаційно-правові форми благодійних організацій:
членська благодійна організація;
благодійний фонд;
благодійна установа;
інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо).
Конкретна організаційно-правова форма благодійних організацій визначається засновниками (засновником).
Членська благодійна організація
Учасниками таких организацій можуть бути лише фізичні особи (громадяни). При цьому вони не мають ні речових, ні зобов'язальних прав на майно таких юридичних осіб. Інакше кажучи, громадяни як члени благодійних організацій не набувають від участі в них ніяких майнових доходів та вигід, а також не вправі витребувати повернення членських вкладів, пожертвувань та іншого майна, переданого ними благодійній організації.
Благодійні організації є власниками свого майна і не несуть відповідальності за зобов'язанням своїх членів,так само, як останні не відповідають за зобов'язаннями цих організацій. Доходи від їх діяльності надходять їх учасникам (засновникам). Але вони не можуть розподілятися між членами чи засновниками благодійних організацій, а поступають на потреби цих організацій.
Юридичним особами та власниками свого майна можуть визнаватися як окремі ланки таких організацій, так і організація в цілому.
Як власники майна благодійні оганізації беруть участь в майновому оббігу, але виключно для досягнення поставлених завдань, для яких створювалась дана благодійна організація. Але про це вже зазначалося вище.
Благодійний фонд
Це один із видів благодійних організацій, його статус має ряд особливостей. Це відносно новий вид юридичних осіб, особливістю якого є та обставина, що ця організація не заснована на членстві учасників.Крім того, фонд є власником свого майна, на яке у його засновників відсутні будь-які права.
- засновниками благодійного фонда не можуть виступати органи державної влади та місцевого самоврядування, а також державні та муніципальні унітарні підприємства, державні та муніципальні установи;
- благодійні фонди не можуть брати участь в господарській діяльності спільно з іншими особами;
- вищий орган благодійного фонда є колегіальним і члени цього органу управління виконують ці обов'язки добровільно;
В якості вищого органа управління благодійного фонду може бути не більше одного працівника його виконавчих органів. Члени вищого органа управління благодійного фонду і його посадові особи не мають права займати штатні посади в адміністрації комерційної чи некомерційної організації, учасником яких є цей фонд.
До компетенції вищого органу благодійного фонду відноситься:
Зміна статуту;
Утворення виконавчих та контрольно-ревізійних органів та дострокове припинення їх повноважень;
Затвердження благодійних програм;
Затвердження річного плану бюджету та його річного звіту;
Прийняття рішень про створення комерційних та некомерційних організацій, про участь в таких організаціях, відкриття філіалів, представництв.
Отож, фонд не має фіксованого членства і його учасники не можуть прямо брати участь в управлінні його справами. Таким чином, засновники фонду вимушені довіряти його керівним органам в тому, що стосується використання фонду. Для того, щоб уникнути зловживань, введено дві такі важливі вимоги: по-перше, створення піклувальної ради, що

 
 

Цікаве

Загрузка...