WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Благодійні організації - Курсова робота

Благодійні організації - Курсова робота

основної мети діяльності. Мета діяльності і предмет мають бути визначені в установчих документах. Взагалі, правоздатність благодійних організацій є спеціальною, оскільки вони можуть здійснювати лише ті дії, які відповідають меті їх діяльності і передбачені в установчих документах.
Благодійні організації можуть здійснювати один чи декілька видів діяльності, що не заборонені законом.
Основні напрямки діяльності благодійних організацій вже розглядали вище. А безпосередніми формами здійснення благодійної діяльності суб'єктами благодійництва, відповідно до закону України "Про благодійництво та благодійні організації" є:
надання одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
фінансування конкретних цільових програм;
допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;
дозволу на використання своєї назви, емблеми,символів;
подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;
інших заходів, не заборонених законом.
Здійснення благодійними організаціями благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.
З метою здійснення благодійної діяльності благодійні організації мають право:
- самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
- утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії, представництва;
- об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
- обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
- організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
- постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;
- відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
- засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;
- бути членом інших благодійних організацій;
- мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) для реєстрації символіки об'єднань громадян;
- популяризувати своє ім'я (назву), символіку;
- мати інші права згідно з законодавством України.
Господарська та фінансова діяльність благодійних організацій
Надзвичайно важливим є питання про здійснення господарської та фінансової діяльності благодійними організаціями. Благодійні організації можуть займатись господарською діяльністю лише настільки, наскільки це необхідно для досягнення цілей, для яких були створені ці благодійні організації. Благодійна організація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату благодійної організації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
Зокрема, благодійні організації можуть:
- здійснювати виробництво товарів і послуг, що приносять і відповідає цілям, для яких було створено ці благодійні організації;
- отримання для реалізації цінні папери, майнові та немайнові права;
- учать в господарських товариствах та товариствах на вірі в якості вкладника.
Законодавчо обмежені права на здійснення деякими благодійними організаціями підприємницької діяльності ними самими. Також встановлені обмеження на участь благодійних організацій в господарських товариствах і товариствах на вірі. Можуть встановлюватись обмеження на деякі види діяльності, якими не вправі займатися благодійні організації. Наприклад, вони не можуть бути фінансовими агентами. Також передбачається право засновника благодійної організації, органів місцевого самоуправління а також органами, якими було зареєстровано благодійні організації, припиняти підприємницьку діяльність цих організацій, якщо вона здійснюється на шкоду основній діяльності, передбаченій статутом, тобто тимчасово припиняти цю діяльність. Зокрема: використання благодійними організаціями благодійних пожертвувань не на благодійні цілі, а на здійснення підприємницької діяльності.
Благодійна організація обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.
Порядок відкриття та ведення банківських рахунків благодійних організацій встановлюється Національним банком України.
Фінансова діяльність благодійної організації здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
Надходження благодійної організації від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених законом України "Про благодійництво та благодійні організації"
У власності благодійної організації можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
Благодійна організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.
Джерела формування майна та коштів благодійної організації передбачені ст 19 закону України "Про благодійництво та благодійні організації. Це, зокрема: внески засновників (засновника) та інших благодійників; благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі; надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників; доходи від депозитних вкладів

 
 

Цікаве

Загрузка...