WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захист права власності - Курсова робота

Захист права власності - Курсова робота

договірних відносинах з особою, яка володіє його річчю.
IV Глава: Засоби захисту права інтелектуальної власності
Сучасні перетворення у відносинах власності, розгортання процесів економічних реформ в Україні викликають необхідність у вдосконаленні цивільно-правових засобів права власності. Йдеться, зокрема, про забезпечення надійного захисту прав інтелектуальної власності.
Зараз ці питання частково регулюються Законами України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та "Про охорону прав на промислові зразки". Спори, що виникають у зв'язку з застосуванням цих Законів, розглядаються судом, арбітражним або третейським судом, а в деяких випадках розв'язуються в адміністративному або в адміністративно-судовому порядку.
Покищо в Україні відсутній "дієвий захист прав на об'єкти інтелектуальної власності з боку держави. Суди загальної юрисдикції, арбітражний чи третейський суди згідно з законодавством та відповідно до своєї компетенції розглядають спори про:
-авторство;
- встановлення власника охоронного документа і (або) порушення його майнових прав;
- встановлення факту використання об'єкту інтелектуальної власності;
- право попереднього користування;
- укладання та виконання ліцензійного договору;
- винагороду або компенсацію автору об'єкта інтелектуальної власності;
- визнання охоронного документу недійсним та інше, що стосується питань захистуінтелектуальної власності. Практика розгляду цієї категорії справ у судах загальної юрисдикції виявила певні труднощі, пов'язані з відсутністю відповідного рівня кваліфікації судів та досвіду у вирішенні таких питань" [8; 18].
Певний захист права власності на об'єкти інтелектуальної власності забезпечується також Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції". В.Жаров відносить до порушень права власності на об'єкти інтелектуальної власності такі дії, передбачені цим Законом, як неправомірне використання чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг та ін.; ввдення в оборот під своїм позначенням товару іншого виробника; відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарської діяльності і введення його в оборот без зазначення виробника копії та ін.
В разі вчинення таких дій тим чи іншим суб'ктом господарської діяльності "…Антимонопольний комітет накладає на нього штраф у розмірі до 3 % виручки від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо обчислення виручки суб'єкта господарської діяльності неможливо або остання відсутня, тоді штраф накладається у розмірі до 5 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян" [6; 49].
Якщо юридична особа, що порушила в такий спосіб право інтелектуальної власності, не є суб'єктом господарської діяльності, то з неї може бути стягнутий штраф у розмірі до 5 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Якщо порушення права інтелектуальної власності було скоєно громадянином, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, то на нього накладається адміністративне стягнення.
Висновки
Враховуючи суттєві недоліки, вважаю за необхідне викласти ст.12 Закону України "Про власність" в такій редакції:
Громадянин набуває права власності на доходи від участі в суспільному виробництві, індивідуальної праці, підприємницької діяльності, від вкладення коштів у кредитні установи, акціонерні та інші товариства, на пенсії, соціальні та інші виплати, на успадковане майно, на майно одержане за угодами та іншими підставами, не забороненими законом .
Запропонована редакція ст.12 Закону України "Про власність" дозволяє уникнути можливого ототожнення різних за своїм значенням понять "джерело виникнення приватної власності" і "підстава виникнення права приватної власності". Перше з них відображає економічну основу створення приватної власності, друге - юридичне обгрунтування її привласнення конкретною особою. Власність створюється завдяки праці, розширено-відновлювальному виробничому процесу, які завершуються створенням матеріальних благ. При цьому право власності на такі матеріальні блага виникає в особи за наявності відповідних юридичних підстав, переважна більшість яких є похідними. Щоб виникло у громадянина право власності необхідно, щоб мали місце певні умови, щоб були здійснені певні дії, щоб наступили певні юридичні факти, які визначаються нормами інших галузей законодавства.
Цивільно-правові засоби захисту права власності мають на меті відновлення порушеного права, тобто попереднього майнового стану особи, права якої порушено.
До цивільно-правових засобів захисту права власності належать :
витребування майна власником з чужого незаконного володіння;
витребування грошей і цінних паперів на пред'явника ;
захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння
інші засоби цивільно-правового захисту права власності.
Цивільний кодекс розрізняє добросовісного і недобросовісного споживача, передбачає різні види витребування майна з чужого незаконного володіння.
За сучасних умов в Україні великого значення набуває захист права інтелектуальної власності. Дана проблема ще не є достатньо врегульованою в цивільному законодавстві України.
Список використаної літератури
I.Нормативно-правові акти по праву власності:
1. Закон України "Про власність".
2. Закон України " Про підприємництва".
3. Земельний Кодекс України.
4. Закон Укр. "Про цінні папери і фондову біржу".
II. Нормативно-правові акти по захисту права власності:
1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.
2. Цивільний кодекс України // Кодекси України. - № 1, 1999. - С. 3-137.
III. Навчальна й наукова література.
3. Загальна теорія цивільного права: Підручник / О.А.Підопригора, Д.В.Боброва, О.В.Дзера та ін.; За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. - К.: Вища шк., 1992. - 454 с.
4. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. - М.: Юрид. Лит., 1991. - 240 с.
5. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та ф-тів. - К.: Вентурі, 1997. - 480 с.
IV. Публікації періодичних видань.
6. Жаров В. Адміністративний порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні // Право України. - 1999. - № 5. - С. 47-50.
7. Жаров В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: власності в Україні // Право України. - 1999. - № 4. - С. 16-18.удосконалення правового регулювання // Право України. - 1999. - № 3. - С. 42-46.
8. Святоцький О. Святоцький. Правова охорона інтелектуальної власності

 
 

Цікаве

Загрузка...