WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України - Дипломна робота

Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України - Дипломна робота

Секретаріат СДПУ(о) - постійно діючий політичний координаційний орган партії, до складу якого входять голова партії, його перший заступник і заступники та голова Виконкому. Секретаріат діє на основі "Положення про Секретаріат СДПУ(о)", яке затверджується Політбюро СДПУ(о).
У разі грубого порушення членом Політбюро вимог Статуту або здійснення ним дій, які несумісні з програмними документами партії, рішеннями її керівних органів, Політрада СДПУ(О) може за поданням Контрольної Ради двома третинами голосів усіх членів Політради при-пинити його повноваження.
Голова партії:
-очолює Політраду, Політбюро та Секретаріат СДПУ(О), скликає та веде їх засідання;
- відкриває партійні з'їзди, конференції та інші партійні заходи;
- представляє партію у внутрішніх і зовнішніх зв'язках в межах Статуту СДПУ(О).
Перший заступник Голови СДПУ(О) за дорученням або в разі відсутності Голови партії виконує його обов'язки.
Виконавчий комітет (Виконком) СДПУ(О) - постійний виконавчий орган партії, який діє на підставі внутрішнього регламенту, затвердженого Політбюро СДПУ(О).
До складу Виконкому входять його голова та працівники апарату, штатний розпис якого затверджується Політбюро за поданням голови Виконкому. Працівники апарату приймаються на роботу розпорядженням (наказом) голови Виконкому за погодженням з Головою партії. Призначення на посаду відповідальних працівників апарату затверджується Секретаріатом СДПУ(О).
Загальне керівництво Виконкомом здійснює його голова.
Виконком:
- здійснює поточну організаційну роботу, конкретні заходи по реалізації рішень Політради, Політбюро, Секретаріату та Контрольної Ради СДПУ(О), контролює виконання доручень;
- готує документи на засідання Політради, Політбюро та Секретаріату СДПУ(О);
- ставить на облік обласні організації партії;
- забезпечує зв'язок і обмін інформацією керівних органів партії з її ор-ганізаційними структурами, державними органами, політичними та гро-мадськими організаціями;
- за дорученням Політбюро СДПУ(О) веде фінансово-господарську діяльність партії та виконує інші функції;
- веде всю партійну документацію і зберігає її.
Офіційні документи партії підписуються Головою СДПУ(О) або за його дорученням -першим заступником і заступниками.
Фінансові документи підписуються Головою партії або головою Виконкому та бухгалтером.
Для контролю за діяльністю партійних органів з'їздом обирається Контрольна Рада СДПУ(О). Роботу Контрольної Ради СДПУ(О) організовує її Голова, який обирається з'їздом.
Рішення Контрольної Ради СДПУ(О) вважаються прийнятими, якщо
за них проголосували більше половини її членів.
Контрольна Рада СДПУ(О):
- контролює відповідність дій керівних органів партії, починаючи від центральних аж до районних (міських) парторганізацій, первинних осередків та окремих членів партії нормам Статуту СДПУ(О), сумісність їх дій і ухвал з програмними положеннями та рішеннями керівних органів партії, чинним законодавством;
-розглядає внутрішньопартійні-конфліктні ситуації, робить висновки, вносить свої пропозиції та рекомендації;
- контролює членський облік в обласних партійних організаціях;
- здійснює нагляд за ходом виборів делегатів на з'їзди, конференції партії, доповідає мандатній комісії про виявлені порушення;
- контролює стан виконавчої дисципліни, виконання рішень центральних керівних органів партії;
- контролює порядок використання партійних коштів Виконкомом СДПУ(О), за результатами перевірки складає відповідний акт і подає його з'їзду, контролює виконання бюджету апаратом центральних органів СДПУ(О);
- проводить ревізію фінансової діяльності організацій і установ партії;
- виконує інші функції, передбачені Статутом.
Виключне право тлумачення Статуту має з'їзд партії, а в період між з'їздами - Контрольна Рада СДПУ(О).
Контрольна Рада СДПУ(0) для виконання своїх завдань має право вимагати необхідну інформацію від керівних органів партії, обласних, міських і районних організацій та осередків. Контрольна Рада СДПУ(О) робить подання щодо ліквідації виявлених порушень і контролює виконання прийнятих по них рішень. Контрольна Рада СДПУ(О) може розглядати заяви або проводити перевірки з власної ініціативи.
Раз на рік у встановлений Політбюро СДПУ(О) термін Виконком проводить звірку членів партії. За її підсумками обласні організації подають до Виконкому СДПУ(О) звіт. Форма звітності визначається Політбюро СДПУ(О).
Б. Наявність відокремленого майна. Кожна юридична особа має своє майно, відокремлене, по-перше, від майна членів трудового колективу даної організації; по-друге, від майна держави чи автономного утворення, територіальної громади;
по-третє, від майна інших організацій, у тому числі вищестоящих органів.
Майно кооперативних, інших громадських організацій і колективних утворень належить їм на праві власності. Правовою формою майнового відокремлення державних підприємств є право повного господарського відання належним їм майном, а державних установ і казенних підприємств - право оперативного управління (статті 37 і 39 Закону України "Про власність"). Здійснюють його також і ті кооперативні та громадські організації - юридичні особи, які мають відокремлене майно, яке при цьому належить на праві власності кооперативу чи громадській організації, що їх створили.
В статуті СДПУ (О) признак - наявність відокремленого майна характеризується таким чином:
Майно та кошти СДПУ(О)
СДПУ(О) здійснює видавничу діяльність, проводить фестивалі, свята, виставки, лекції, інші суспільно-політичні заходи відповідно до чинного законодавства.
СДПУ(О) має власні кошти та інше майно.
Кошти СДПУ(О) складаються з:
- щомісячних членських внесків;
- добровільних пожертвувань у порядку визначеному чинним законо-давством;
- надходжень від видавничої діяльності, від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із своєю символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів;
- інших надходжень, одержаних законним шляхом.
Кошти та майно партії спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення її статутної діяльності й не підлягають перерозподілу між членами партії.
СДПУ(О) зобов'язана щороку публікувати свій бюджет для загального відома.
Члени партії щомісячно сплачують членські внески. Членські внески встановлюються у розмірі 0,1 відсотка від отриманої заробітної плати. Для пенсіонерів, студентів, безробітних, а також матерів, що перебувають в декретній відпустці, інвалідів, інших малозабезпечених категорій, за їх власноручною заявою, відповідна партійна організація може встановити членські внески у меншому розмірі, але не менше 10 копійок.
Інваліди та безробітні, а також ті, які не отримують тимчасово зарплати, пенсій, стипендій, звільняються від сплати членських

 
 

Цікаве

Загрузка...