WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України - Дипломна робота

Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України - Дипломна робота

кандидатури на посаду Президента;
- приймає до розгляду та вирішення будь-які інші питання діяльності партії.
З'їзд СДПУ(О) є повноважним за наявністю двох третин обраних делегатів. Рішення з'їзду приймаються простою більшістю голосів (більше половини) делегатів, які присутні на з'їзді і чиї повноваження визнані ним. Рішення щодо програмних документів та Статуту СДПУ(О),
доповнень та змін до них (а також в інших випадках, окремо зазначених у Статуті) приймаються кваліфікованою більшістю в дві третини голосів присутніх на з'їзді делегатів.
З'їзд має право кваліфікованою більшістю призупинити повноваження делегатів, які не з'явилися на його засідання без поважних причин або які виявляють неповагу до з'їзду, а також у випадках, окремо зазначених у Статуті.
З'їзд скликається за рішенням Політбюро СДПУ(О), Політради або на вимогу більше третини обласних організацій СДПУ(О) не рідше одного разу на два роки. За цим рішенням визначаються норми представництва на з'їзді, час і місце його проведення, попередній порядок денний. Політбюро СДПУ(О) доводить ці відомості до обласних організацій не пізніше ніж за місяць до початку з'їзду.
Якщо Політбюро протягом 2 місяців з моменту прийняття обласними організаціями рішення про проведення з'їзду не скликає його, тоді ініціатори скликання з цією метою самі створюють оргкомітет. Одночасно може проводитись відкрита загальнопартійна дискусія.
За два тижні до з'їзду Виконавчий комітет СДПУ(О) (оргкомітет) надсилає узагальнені уточнення та доповнення до попереднього порядку денного. Процедура скликання з'їзду визначається та здійснюється під контролем Політбюро СДПУ(0) (оргкомітету).
Вибори на з'їзді проводяться шляхом відкритого голосування, крім ви-падків, коли за інше рішення проголосувало більше двох третин присутніх делегатів, повноваження яких підтверджені.
За необхідністю, в період між з'їздами, може бути скликана конференція СДПУ(О). Процедура скликання конференції здійснюється аналогічно порядку та процедурі скликання з'їзду.
Конференція СДПУ(О) має ті ж права, що і з'їзд, за винятком права вносити зміни й доповнення до Статуту, документів та персонального складу керівних органів партії.
Програмні документи партії приймаються її з'їздом або скликаною з цією метою Програмною Конференцією СДПУ(О).
Програмні документи, а також зміни та доповнення до них приймаються більшістю в дві третини голосів присутніх делегатів Програмної Кон-ференції, які прибули і чиї повноваження визнані нею. Програмна Кон-ференція не має інших прав, окрім права приймати програмні документи партії.
Політична рада (Політрада) СДПУ(О) - керівний координаційний орган партії. До її складу входять:
- члени Політичного бюро СДПУ(О);
- секретарі обласних, Кримської республіканської, Київської та Севастопольської міських парторганізацій;
- голова Контрольної Ради СДПУ(О);
- інші члени партії, обрані з'їздом СДПУ(О).
Політрада не може самостійно змінювати свій склад, затверджений з'їздом, за виключенням випадків переобрання секретаря обласного комітету. У цьому разі він втрачає повноваження члена Політради, а його наступник автоматично стає її членом.
Політрада СДПУ(О) скликається Головою партії, Політбюро або на вимогу третини членів Політради СДПУ(О) не рідше одного разу в шість місяців.
Політрада між з'їздами:
- координує діяльність обласних організацій;
- ратифікує угоди, підписані Політбюро СДПУ(О) від імені партії про входження до блоків, спілок, асоціацій, коаліцій та інших об'єднань політичних партій;
- затверджує бюджет партії та заслуховує звіт про його виконання;
- користується виключним правом рекомендувати з'їзду кандидатів до партійного списку по виборах до Верховної Ради України та на посаду Президента України або про підтримку кандидатів на посаду Президента України;
- у виключних випадках ( в разі змін у законодавстві про політичні партії) може вносити зміни та доповнення до Статуту СДПУ(О), окрім розділу IV, з наступним затвердженням їх на з'їзді;
Засідання Політради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення приймаються голосами більше половини присутніх членів і обов'язкові для виконання всіма керівними органами нижчестоящих парторганізацій та членами партії.
Політичне бюро (Політбюро) СДПУ(О) здійснює керівництво за-гальнопартійними справами в період між засіданнями Політради СДПУ(О) та підзвітне з'їзду.
До складу Політбюро СДПУ(О), входять:
- Голова партії;
- перший заступник Голови партії;
- заступники Голови партії;
- голова Виконкому партії;
- інші члени партії, обрані з'їздом.
Засідання Політбюро СДПУ(О) скликається Головою партії або на вимогу третини його членів в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Рішення Політбюро приймається, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Політбюро, крім випадків, обумовлених цим Статутом.
Політбюро СДПУ(О):
- здійснює керівництво загальнопартійними справами в період між засіданнями Політради СДПУ(О);
- виступає від імені партії через свої заяви, ухвали, резолюції тощо;
- приймає рішення про об'єднання з іншими політичними партіями в блоки, коаліції, конфедерації тощо;
- визначає процедуру скликання з'їздів та конференцій СДПУ(О);
- приймає рішення про заснування засобів масової інформації, інформаційну службу, теоретичний центр і затверджує їх склад;
- створює постійні та тимчасові комісії, затверджує їх голів з числа членів Політради СДПУ(О) за поданням Голови партії й затверджує за поданням голів комісій склад комісій;
- затверджує бюджет партії та звітує перед з'їздом про його виконання;
- забезпечує у взаємодії з Контрольною Радою СДПУ(О) виконання рішень з'їздів;
- відміняє рішення обласних, Кримської республіканської, Київської та Севастопольської міських, районних (міських) парторганізацій, якщо вони протирічать Статуту і програмним документам, рішенням керівних органів партії;
- у випадку грубого порушення керівництвом обласної організації Статуту партії й рішень керівних органів може, за наявністю відповідних висновків Контрольної Ради партії, своїм рішенням, прийнятим не менше 2/3 голосів від його загального складу, примусово розпустити її керівний орган. В цьому разі створюється оргкомітет по проведенню позачергової конференції обласної організації, до якого обов'язково включаються представники існуючих на цій території районних (міських) організацій і здійснюється перереєстрація членів партії. Конференція скликається оргкомітетом не пізніше двох місяців після прийняття рішення про його створення.
- користується першочерговим правом рекомендувати Політраді СДПУ(О) кандидатів до партійного списку по виборах до Верховної Ради України та на посаду Президента України, або про підтримку кандидата на посаду Президента України.
Політбюро формує

 
 

Цікаве

Загрузка...