WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України - Дипломна робота

Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України - Дипломна робота

вищестоящих партійних організацій та керівних органів партії, пропаганді її ідей;
- співпрацюють з громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян, які діють в межах Конституції України та чинного законодавства;
- вирішують питання участі в громадсько-політичному житті території, на якій вони діють;
- обирають делегатів на конференції парторганізацій вищого рівня. З мстою координації зусиль можуть утворюватись спільні координаційніоргани кількох первинних осередків, компетенція та структура яких визначається зборами первинних осередків, що об'єднались.
Вищим органом первинного осередку є загальні збори. Вони проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і повноважні при наявності на них більше половини членів первинного осередку. Рішення на зборах з усіх питань, крім окремо обумовлених у цьому Статуті, приймаються більшістю голосів від числа присутніх на них членів партії.
На період між зборами обирається секретар первинного осередку, а при наявності більше 15 членів партії - секретар та інші керівні особи. Вони забезпечують роботу первинного осередку і представляють всюди його інтереси.
На території міст, районів, районів у містах, створюються районні (міські) парторганізації: районні організації в місті входять до складу міської, міські організації міст районного підпорядкування - до складу районної, селищні та організації сіл - до складу відповідної районної чи міської організації. У містах обласного підпорядкування, районах та районах в місті, до складу яких входять відокремлені населені пункти (міста, селища, села), створені парторганізації таких населених пунктів входять до складу відповідної міської чи районної парторганізації, на території яких вони знаходяться.
Районні (міські) партійні організації утворюються в складі не метне З членів партії та розповсюджують свою діяльність на відповідну адміністративну територію (місто, район, район у місті). Після створення районні (міські) організації беруться на облік керівним органом вищестоящої організації, про що їм видається документ, і тільки після цього вони легалізуються у встановленому законом порядку у відповідних управліннях юстиції чи інших легалізуючих органах, визначених чинним законодавством.
Районні, міські організації:
- беруть участь в проведенні в життя рішень вищестоящих парторганізацій та керівних органів партії, пропаганді її ідей, а також у громадсько-політичному житті території, на який вони діють;
- співпрацюють з громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян, які діють у межах Конституції України і чинного законодавства;
- приймають рішення про прийом, виключення та вибуття ,ч партії;
- ведуть членський облік;
- виконують інші функції, не віднесені до компетенції вищестоящих парторганізацій.
Вищим органом районної, міської парторганізації є збори (конференція). Збори (конференція) скликаються секретарем, комітетом організації або на вимогу більше третини організацій, що входять до їх складу, не рідше одного разу на рік.
В організаціях, що не мають в своїй структурі первинних осередків, проводяться загальні збори. Збори повноважні, якщо на них присутні більше половини членів організації.
Норму представництва, порядок денний та процедуру виборів делегатів конференції визначає комітет організації.
Конференція повноважна, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів (більше половини) присутніх делегатів, котрі прибули на конференцію і чиї повноваження визнані нею, крім випадків, окремо обумовлених цим Статутом.
Загальні збори (конференція) міських, районних організацій:
- обирають на період між загальними зборами (конференціями) секретаря організації, а за наявністю в організації більше 25 членів можуть обирати комітет у складі секретаря організації, його першого заступника та заступників, інші керівні органи;
- приймають заяви, ухвали тощо;
- реалізують право власності на майно та кошти організації;
- приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію організації;
- обирають делегатів на конференції відповідних вищестоящих організацій;
- розглядають апеляції, внутрішньо організаційні конфлікти;
- висувають кандидатів до органів місцевої влади відповідного рівня;
- затверджують бюджет організації.
Комітет (у разі, коли він не обирався - секретар) парторганізації діє в межах повноважень організації та вирішує всі питання поточної роботи, окрім питань віднесених до виключної компетенції вищого органу партор-ганізації. Засідання комітету проводяться не рідше одного разу в місяць.
На території областей України створюються обласні організації СДПУ(О), а в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі - відповідно республіканська та міські з правами обласної партійної організації. У своїй організаційній роботі та участі в житті даного регіону вони діють в межах цього Статуту й програмних документів СДПУ(О), а також рішень вищестоящих партійних організацій та керівних органів партії.
Обласні організації беруться на облік Виконавчим Комітетом СДІІУ(О), про що їм видається відповідний документ і тільки після цього вони легалізуються або реєструються у встановленому законом порядку в управліннях юстиції відповідного рівня.
Вищим органом обласної організації є конференція. Конференція скликається комітетом, його бюро або на вимогу більше третини районних (міських) парторганізацій, що входять до її складу, не рідше одного разу на рік.
Норму представництва, порядок денний та процедуру виборів делегатів конференції визначає бюро комітету обласної парторганізації.
Конференція повноважна, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів, які представляють не менше половини районних (міських) організацій, які входять до її складу. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів (більше половини) присутніх делегатів, які прибули на конференцію і чиї повноваження визнані нею, крім випадків окремо обумовлених у цьому Статуті.
Конференція обласної організації:
- заслуховує звіти керівних органів та приймає відповідні рішення;
- обирає на період між конференціями комітет, бюро комітету, секретаря комітету, його першого заступника та заступників, контрольно-ревізійну комісію парторганізації;
- розглядає політичну ситуацію та визначає стратегію діяльності організації;
- обирає делегатів на з'їзди та конференції партії;
- розглядає виконання рішень з'їздів, конференцій, Політради, Політбюро та Секретаріату СДПУ(О)
- реалізує право власності на майно та кошти організації;
- затверджує бюджет обласної організації;
- вирішує конфліктні ситуації;
- висуває кандидатів до органів державної влади та місцевого самовря-дування відповідно до чинного законодавства України;
- розглядає апеляції по відновленню членства в

 
 

Цікаве

Загрузка...