WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав громадян - Курсова робота

Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав громадян - Курсова робота

розгляду заяви на раціоналізаторську пропозиції, затверженим наказом петентного відомства України від 27 серпня 1995 року);
- право на селекційне досягнення (Закон Укаїни "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.1993року, Закон України "Про племінне твариництво" від 15.12.1993року);
- право на знаки для товарів, робіт і послуг(Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").
Не мають достатньої правової охорони, але можуть підпідати під патентну охорону і дію ліцензійних угод:
- право на науково- технічну інформацію і комерційну таємницю (прямо або опосередковано регулюються рядом законодавчих актів);
- право на зазначення найменування місця походження товару і право на фірмове найменування (поки ці інститути є законодавчо не врегульованими) .
України поставила перед собою мету докорінно оновити суспільство, перебудувати господарський механізм, надати рівні права і не допускати недобросовісної конкуренції для всіх учасників товорного обороту, і врешті- решт поліпшити добробут населення. Всі засоби, які забезпечують виконання цієї мети, всебічно стимулюються державою і потребують правового регулювання. Ці засоби включають винахідництво, селекційне досягнення, раціоналізаторські пропозиції, нерозкрита інформація(ноу-хау). Також ринкова економіка зумовлює необхідність чіткого розмежування учасників товорного обороту як для всіх їх прав на вироблену продукцію і наданні послуг, недопущенняпідробок і забазпечення якості товару, так і захисту споживачів. Отже, виникає необхідність правової охорони пеелячених прав відповідно до вимог ринкової економіки, що може бути здійснена шляхом видачі відповідного документу встановленого зразку, що виконує правоохорону функцію - патентну (свідоцтва) або ліцензії .
Важлтвим джерелом патентного права України є міжнародні договори і конвенції (Паризька конвенція про охорону промислової власності, Мандридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Договір про патентну кооперацію).
В Україні залишається вдкритим питанням щодо патентного захисту багатьох прав, прослідковується неефективність захисту і як наслідок ряд порушень прав інтелектуальної власності.
Найкраще врегулюваними нормативно - правовим актами є право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, право на раціоналізаторську пропозицію, право на селекційне досягнення, право на знаки для товарів, робіт і послуг. Оформлення цихправ відбувається у певній послідовності і з залученням компетентних органів державної влади. Пропонуємо алгоритм процедури оформлення патентних прав у загальному вигляді.
Необхідно визначити обєкт правової охорони і субєктів відповідних прав згідно діючого законодавства, прелік затвержених державними органами
Складаня заявки і подання ї до Науково - дослідного центру петентної експертизи(до заявки можуть додаватися опис обєкту, формули, реферат, креслення, кольорові зображення товарного знака тощо).
Сплата збору за подання заявки
Встановлення дати подання заявки і права на пріоритете(конвенційний пріоритет)
Публікація відомостей про заявку і, в деяких випадках, надання тимчасової охорони заявленої пропозиції
Проведення експертизи заявки (що може поділятися на формальну експертизу, експертизу заявки по суті (кваліфікаційну), експертиза на локальну новизну)
Заявник має право на будь-якому етапі проведення експертизи вносити додаткові дані, виправленя; брати участь в розгляді заявки; знайомитися з результатами експертизи; відкликати заявку
За умови позитивного висновку експертизиприймається рішення про видачу патенту (свідоцтв), про що робиться публікації в офіційному бюлетені
Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту (свідоцтва) здійснюється державна реєстрація із внесенням до відповідного реєстру, журналу, опису
Зрозуміло, цей порядок дійснюється в межах передбачених законодавством строків (Додаток 1). Виданий патент передбачає встановлення субєктивних прав, що підлягають правовій охороні і розглядаються в судвому порядку. Окрім прав патентотримач несе ряд обовязків і відповідальність за їх недодержання.
В нашій країні патенти, свідоцтва, ліцензії діють не безстроково, а відповідно до законодавчо встановлених термінів з дня подання заявки на патент(свідоцтва) (Таблиця 1).
Таблиця 1
Терміни дії патентів на обєкти інтелектуальної власності
Назва правоохороного документу Строк основної дії, в роках Можливість продовження строку
Патент на винахід 20 (після проведення експертизи по суті)
6 (після проведення експертизи на локальну новизну) Патент на винахід, обєктом якого є лікарський засіб, засоби захисту рослин і тварин тощо може бути продовжений до 5-ти років
Деклараційний патент на секретні винаходи і корисні моделі Строк дії=строку засекречення, але не більше основних строків захисту
-
Патент на корисну модель 10 -
Патент на промисловий зразок 10 До 5 - ти років
Свідоцтва на товарний знак 10 На 10 років щоразу після клопотання власника
Далі ми пропонуємо розглянути особливості правового захисту прав на науково- технічну інформацію і комерційну таємницю, що діє в Україні.
Науково- технічна інформація(далі-НТІ) в умовах ринкової економіки давно стала досить цікавим і дорогим товаром. Без належного забезпечення цією інформацією неможливий більш-менш успішний розвиток сучасного виробництва, обороту товарів, робіт, послуг. Звідси випливає, що незаконне оволодіння НТІ тягне настання юридичної відповідальності. Але для того, щоб вона настала неодхідна правова охорона інформація з боку держави.
Визначемо види інформації, що підлягають охороні в нашій країні і стосуться безпосередньо виробництва:
1. наукова - технічна інформація;
2. інші види нерозкритої інформації, які за своїм змістом виходять за межі науково-технічної інформації, але стосуються безпосередньо виробництва чи іншої доцільної діяльності (організаційна, економічна, інші види інформації, що сприятимуть підвищенню ефективності виробництва та іншій доцільній діяльності) .
Правова охорона зазначених видів інформації певною мірою здійснюються такими нормативно- правовими актами: законами України "Про інформацію"від 2 жовтня1992року, "Про основи державної політики в сфері науково- технічної діяльності" від 13 грудня 1991 року, "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 5 липня 1994 року та рядом інших нормативних актів.
Відповідно до ЗУ "Про науково- технічну інформацію" наукова -технічна інформація - це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані під час науково- дослідної, дослідно-конструкторської, проекто-технологічної, виробничої та громадської діяльності. Існує два її вииди:
- відкрита науково-технічну

 
 

Цікаве

Загрузка...