WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → 1.Поняття та види цивільного судочинства. 2.Порядок вступу в процес у справі правонаступника і його правове становище. 3. Поняття та значення процесуа - Реферат

1.Поняття та види цивільного судочинства. 2.Порядок вступу в процес у справі правонаступника і його правове становище. 3. Поняття та значення процесуа - Реферат

наприклад, відповідно до положень статті 139 ЦПК суддя, встановивши, що позовна заява подана з порушенням вимог щодо її реквізитів, представляє позивачеві строк для виправлення недоліків позовної заяви.
Такий же характер строків і для усунення недоліків апеляційної скарги, представлення додаткових доказів, тощо.
За нормами статті 176 ЦПК суд може відкласти розгляд справи у випадках, передбачених цим Кодексом, а також при неможливості розгляду справи в зв'язку з необхідністю витребувати нові докази або в разі необхідності замінити відведеного суддю. При цьому суд, відкладаючи розгляд справи, призначає день нового судового засідання.
Правила о процесуальних строках розповсюджуються перш за все на сторони та інших осіб, які приймають участь у в цивільній справі, на діяльність суду.
Позовна давність - це строк для захисту права за позовом особи, право якої порушене. Загальний строк позовної давності складає три роки. Строк позовної давності починається з часу, коли особа дізналися або повинна була дізнатися про порушення свого права. В ряді випадків встановлюються скорочені строки позовної давності. Напр.: поставка неякісної продукції, поставка продукції що швидко псується тощо. Все це детально регулює ЦК. Строки починаються (обчислення) з наступного дня після їх виникнення. Строки, які обчислюються днями, закінчуються о 24 годині останнього дня строку. Якщо виконання зобов'язання пов'язано з діяльністю певних установ, то закінченням строку є закінчення робочого дня відповідних установ в останній день строку. Пересилання товарів, документів, інших предметів вважається виконаним, якщо вони відправлені до 24 години останнього дня строку, навіть якщо вони вчасно не поступили до отримувача. Якщо строки обчислюються місяцями, то останнім днем строку вважається останній день останнього місяця. Якщо строк встановлюється півмісяця, то вважається, що строк становить 15 днів. Вказувати строки найліпше в днях та датах.
Відповідно до положень статті 86 ЦПК строки, встановлені в законі або призначені судом, обчислюються роками, місяцями і днями.
Наприклад, рішення суду по справі, в якій стороною виступає громадянин, може бути пред'явлений до примусового виконання на протязі трьох років з моменту набрання зазначеним рішенням законної сили.
Строк може визначатись також вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.
За положеннями статті 347 ЦПК Ухвалені судом касаційної інстанції рішення або ухвали набирають чинності після їх ухвалення і оскарженню не підлягають. Сторони повинні представити докази або сповістити про них в суд до початку судового засідання. (ст.. 34 ЦПК).
Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку.
Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.
Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо кінець строку припадає на день неробочий, то за останній день строку вважається перший після нього робочий день. Перебіг строку, визначеного вказівкою на подію, яка повинна неминуче наступити, починається наступного дня після настання події.
Останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де службові заняття кінчаються раніше, то строк закінчується в момент припинення цих занять.
Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скарга або необхідні для суду документи чи грошові суми здано на пошту.
В певних випадках перебіг строку може зупинятись. Так, відповідно до положень статті 224 ЦПК провадження в справі зупиняється
1) в разі смерті громадянина, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, або припинення існування юридичної особи, які були стороною в справі або в разі втрати стороною дієздатності - до вступу в справу або притягнення до справи правонаступника чи законного представника;
2) у випадку перебування відповідача в діючій частині Збройних Сил України або просьби позивача, який перебуває в діючій частині Збройних Сил України - до повернення сторони зі складу діючої частини Збройних Сил України;
3) у випадку, неможливості розгляду даної справи до вирішення іншої справи, що розглядається у цивільному, кримінальному чи адміністративному порядку - до набрання законної сили вироком, рішенням, ухвалою або постановою, від яких залежить вирішення справи;
4) у випадку перебування позивача або відповідача в складі Збройних Сил України на дійсній строковій службі або притягнення цих осіб до виконання будь-якого державного обов'язку - до повернення позивача або відповідача із складу Збройних Сил України або до закінчення виконання ними державного обов'язку;
5) у випадку тяжкого захворювання сторони, підтвердженого документами лікувального закладу - на час хвороби сторони;
6) у випадку розшуку відповідача - до закінчення розшуку відповідача;
7) у випадку знаходження сторони в тривалому службовому відрядженні - на час знаходження сторони в тривалому службовому відрядженні;
8) у випадку призначення судом експертизи - на час проведення експертизи.
Пропуск встановленого законом чи судом процесуального строку тягне для учасників процесу, як правило, неможливість вчинення даної процесуальної дії.
Проте в деяких випадках процесуальний строк, який пропущено - може бути продовжено або поновлено.
Строки, призначені судом, на прохання сторони або іншої особи, яка бере участь у справі, суд може продовжити.
Застосування правил про продовження чи поновлення пропущеного строку залежить від виду строку. Якщо пропущено строк, призначений судом абосуддею, то по заяві сторони або іншої особи, яка приймає участь у справі, суд може поновити цей строк - у випадку, якщо визнає причини пропуску поважними.
Питання про поновлення пропущеного строку вирішує з викликом сторін і повідомленням осіб, які беруть участь у справі, той суд, в якому слід було вчинити пропущену процесуальну дію або до якого слід було подати документ, проте неявка цих осіб не перешкоджає вирішенню поставленого перед судом питання.
Одночасно з проханням про поновлення строку належить провести ту дію або подати той документ, відносно якого порушено прохання.
На ухвалу суду або судді про відмову поновити пропущений строк може бути подано скаргу, внесено окреме подання.
Продовження строку представляє собою представлення нового строку на вчинення певної процесуальної дії, яка не була за поважних причин вчинена в строк, кий був призначений раніше.
Поновлення пропущеного строку являє собою не представлення нового строку, а дозвіл суду при наявності поважних причин пропуску строку вчинити особі ту дію, на вчинення якої нею пропущено встановлений законом строк.
Література
1. Конституція України.
2. Цивільний процесуальний кодекс України, ВВР, 1963, № 30, ст.. 464.
3. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Київ.1990р.
4. Штефан М.Й. Цивільний процес, підручник. Київ. 1997 р
5. Гражданский процес. Учебник для вузов под ред. Комиссарова і проф. Ю.К.Осипова. Москва 1996р
6. Тертышников В.И. Гражданский процесс. Курс лекций., 2-е изд., дополн. - ООО "РИРЕГ", 1995. - с. 60

 
 

Цікаве

Загрузка...