WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розслідування крадіжок державного та громадського майна - Реферат

Розслідування крадіжок державного та громадського майна - Реферат

вчинення їх найчастіше на виробництві і в торгівлі пов'язане із створенням залишків (неврахованих резервів) майна. На виробництві передусім створюються невраховані залишки сировини і напівфабрикатів. Згодом з них виробляється необлікована готова продукція, що розкрадається. Але викрадення її можливе і без наступної переробки.
Залишки сировини і матеріалів можуть створюватися в цехах, пунктах, відділеннях і складах при прийманні сировини і матеріалів, а також в процесі виробництва. З метою створення резервів для розкрадання на промислових підприємствах може застосовуватися фальсифікація якісних показників сировини під час приймання від постачальників. Невраховані резерви для розкрадання створюються також шляхом фальсифікації в документах даних про вагу і кількість сировини, прийнятої на підприємство.
Факти фальсифікації даних про якісні і кількісні показники сировини при її прийнятті на промислове підприємство виявляються при зіставленні цих даних по документах підприємства (наприклад, приймальні квитанції, накладні) і по документам постачальників (транспортні накладні і т.д.). З приводу виявлених протиріч в зазначених документах допитуються особи, що мають відношення до визначення кількості і якості сировини в організаціях постачальників.
З метою створення неврахованих резервів практикується також неправильне оприбуткування сировини при прийнятті його від транспортної організації. Для виявлення цього зіставляються відомості про найменування сировини, що надійшла, її кількість і сорт, що містяться в залізничній накладній, дорожій відомості і в картках кількісного обліку складу підприємства.
Відомості про невраховані залишки сировини на складі підприємства слідчий встановлює шляхом перевірки відповідності кількості і якості фактично відпущеної у виробництво сировини за даними офіційних документів.
Невраховані резерви сировини можуть створюватися в процесі виробництва шляхом списання його у видаток в більшій кількості, ніж фактично витрачається.
Важливі докази слідчий одержує в результаті: оглядів, обшуків, інвентаризації, які проводяться у виробничих приміщеннях, шляхом яких виявляється невраховане майно; всебічне дослідження документів, що відображають норми видатку сировини і напівфабрикатів, з допомогою експерта-технолога, а в деяких випадках і товарознавця; допитів свідків, пов'язаних з одержанням і видатком сировини, її списанням на витрати, випуском готової продукції, затвердженням норм витрат і матеріалів; допитів осіб, що підозрюються і обвинувачених.
Для встановлення кількості сировини, дійсно використаної при виробництві продукції, важливе значення має технологічна експертиза готової продукції і сировини.
При розслідуванні обов'язково потрібно досліджувати якість готової продукції, бо заміна одних компонентів іншими, недостача сировини призводять до погіршення якості готової продукції.
Для створення необлікованих залишків, а також для "ліквідації" недостач злочинці використають недовантаження продукції споживачам. При цьому в документах завищуються дані про кількість і вагу майна, що відправляється. Встановити подібні факти можливо шляхом несподіваної для підозрюваних перевірки будь-якої партії відправленої продукції.
Істотну роль грає аналіз і перевірка документів, що стосуються рекламації споживачів.
Велике значення має відновлення відомостей про кількість оприбуткованих облічених виробів за даними документів, що відображають виконання різноманітних виробничих операцій. Воно здійснюється з допомогою ревізорів або експертів-бухгалтерів. В результаті цього може бути виявлено, що певних операцій виконано більше, ніж вимагалося для виготовлення обліченої продукції.
Виготовлення необлікованих виробів в позаурочний час виявляється шляхом допиту робітників фабрики, і передусім робітників тих спеціальностей, без яких неможливо виготовити ці вироби. Важливе значення для встановлення фактичної кількості продукції, виготовленої робітниками підприємства, має дослідження матеріалів, пов'язаних з оплатою їхньої праці.
Неврахована продукція в значних розмірах реалізується в основному через торговельну мережу рядом способів, з яких найчастіше застосовуються наступні:
а) необлікована продукція вивозиться разом з продукцією, що офіційно реалізується, згідно з накладною, в якій вказується вся фактична продукція, яка вивозиться; в подальшому ця накладна замінюється іншою. В останній вказується лише облікована продукція, і на неї виставляється рахунок. Такий засіб практикується у випадках, коли реалізується продукція підприємств, в які бланки накладних не є документами суворої звітності.
б) на час провезення необлікованої продукції виписуються особливі документи, що після доставки виробів в організацію ,що торгує знищуються без їхньої заміни (при таких же бланках накладних).
в) там, де введені спеціальні бланки накладних (бланки суворої звітності), необлікована продукція вивозиться так само, як і в першому випадку. Але в наступному накладна не замінюється, а в всіх її примірники вносяться необхідні зміни: кількість доставленої в торговельну мережу продукції зменшується до кількості офіційно направленої, і тільки на цю кількість виставляється рахунок.
г) в торговельну мережу продукція рушає згідно з накладною, виписаною на фальшивому бланку. Фальшиві бланки, які мають всі реквізити дійсних, злочинцям вдається інколи замовити в друкарні, з робітниками якої вони встановлюють злочинні зв'язки. В таких випадках з накладними в подальшому поступають так само, як і в перших двох випадках.
д) по одній і тій самій накладній в торговельну точку продукція привозиться двічі: спочатку та, яку торговельна точка одержує офіційно, а після цього неврахована. При перевезенні наступної партії в накладній виправляється запис про час вивозу продукції, інколи ця графа взагалі не заповнюється.
е) вивіз необлікованої продукції здійснюється згідно з накладною. Але після доставки її в торговельну точку товар не оприходується, а накладна вертається на склад підприємства. Завідуючий складом - учасник злочинної групи на всіх примірниках накладної робить позначку про її анулювання або при співучасті інших злочинців складає акт з вказівкою в ньому вигаданих причин недійсності накладної (наприклад, псування накладної,відмова торговельних робітників прийняти вже виписаний згідно з накладною товар).
ж) після завозу товару робітники організації, що торгує спрямовують на підприємство лист про повернення його зважаючи на недоброякісність, необхідність різноманітних доробок. Комерційний директор, начальник відділу постачань і збуту або інші компетентні особи виробничого підприємства, що можуть і не бути учасниками розкрадення, пропонують завідуючому складом прийняти повернену продукцію. Слідом за цим робітники організації, що торгує виписують безтоварну накладну на повернення готової продукції, де вона фіктивно оприходується. В подальшому підприємство вторинно відпускає готову продукцію організації, що торгує взамін немовби поверненій.
з) необлікована продукція з підприємства вивозиться без документів. При викритті цього відсутність документів звичайно пояснюється різноманітними технічними помилками.
Виявлення фактів реалізації

 
 

Цікаве

Загрузка...