WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінологія, як наука. - Реферат

Кримінологія, як наука. - Реферат

поведінку;
- окремі види злочинності, які виділяються за об'єктом посягань
(господарські злочини, злочини проти особи, держави, т.д.) та по формах вини (необережні та навмисні злочини);
- злочинність представників різних соціальних груп (неповнолітніх,
жінок, посадових осіб, т.д..);
- злочинність у різних регіонах країни;
- злочинність у різних сферах життєдіяльності суспільства (економічний, соціальний, політичний, т.д..);
- злочинність у державі в цілому;
- злочинність людського суспільства на конкретних етапах його
існування.
Особистість злочинця - це система соціально-демографічних, соціально-ролевих, соціально-психологічних властивостей суб'єктів злочинів. Стосовно до особистості злочинця розглядається і співвідношення соціального та біологічного в ній. Дані про особистості властивості стосовно до суб'єктів злочинів у цілому та по видах злочинів мають в собі суттєву інформацію про причини злочинів. Особистість злочинця досліджується так само, як безпосередній адресат попередження нових злочинів (рецидиву).
Причини та умови злочинності об'єднуються деякими вченими родовим поняттям криміногенні детермінанти і являють собою сукупність соціально-негативних економічних, ідеологічних, соціально-психологічних, організаційно-управлінських явищ, які породжують (причини) та обумовлюють (умови) злочинність як свій наслідок. Причини та умови злочинності у їх багатоманітності вивчаються на різних рівнях: причини та умови злочинності в цілому, окремих груп злочинності, конкретного злочину. Таким чином, детермінація причинності злочинності на їх думку - це в цілому процес народження злочинності в суспільстві (соціальна детермінація) та виділення у даному процесі похідних, причинних залежностей (причинність). Ми цю думку не поділяємо, чітко виділяючи такі поняття, як причина та умови злочину, де причина - це явище, що породжує інше явище, а умова це явище, що сприяє причині.
Попередження (профілактика) злочинності - це система державних та суспільних заходів, які направлені на усунення або нейтралізацію, послаблення причин та умов злочинності, утримання від злочинів та корекцію поведінки осіб, схильних до їх вчинення. Профілактична система аналізується: за спрямованістю, механізмом дії, змістом, суб'єктах та по інших параметрах.
Боротьба із злочинністю - складна, багатоаспектна діяльність, самостійна сфера соціального управління. Вона включає:
- загальну організацію боротьби зі злочинністю (аналіз, прогнозування, програмування, правове регулювання, кадрове та інше забезпечення);
- попередження злочинності;
- правоохоронну діяльність (караючи, тобто спрямовану на застосування передбачених законом заходів до осіб, які вчинили злочини, та правопоновлюючу, тобто по усуненню завданої злочином шкоди та відшкодуванню збитків).
Отже, по-перше, кримінологія - не "все наука", яка здатна давати універсальні рекомендації на всі випадки життя, а по-друге, кримінологія має свій кут зору, вирішуючи проблему боротьби зі злочинністю в конкретних умовах місця та часу.
Зміст кримінології як науки - це дослідження та оцінка злочинності, її змін, регіональних та соціально-групових відмінностей, їх оцінка; дослідження та оцінка процесів детермінації; розробка рекомендацій по боротьбі зі злочинністю, методології та методики кримінологічних досліджень.
У порівнянні з визначенням предмета кримінології тут новим є по-перше, акцент на дослідження та оцінку злочинності, процесів її детермінації і причинності, по-друге, розробка рекомендацій по боротьбі зі злочинністю, методології та методики кримінологічних досліджень.
Методика і методологія будь-якої науки мають важливе значення, оскільки вони завжди прив'язуються до предмета дослідження і визначають надійність, достовірність його результатів. І не випадково німецький вчений Ганс Снайдер свою книгу "Кримінологія" розпочинає з того, що "кримінологія - це самостійна міждисциплінарна наука зі своєю історією, що характеризується оригінальними методами дослідження та специфічними інститутами і організаціями, які є у всіх країнах світу."
Думається, що не погодитись з цим висновком не можна, про що підтверджують сучасні досягнення науки кримінології.
5. Кримінологія в системі наук.
Що являє собою спеціаліст - кримінолог, чому його необхідно навчити, яка його базова підготовка?
Ці питання вирішувались та вирішуються по-різному в кожній країні, у всі періоді життєдіяльності людства та окремими авторами.
Поширені чотири основні точки зору.
Перша полягає у тому, що кримінологія - це соціологія злочинності, і базовою повинна бути соціологічна підготовка. Виходячи з цього, в ряді країн кримінологію викладають майбутнім соціологам, а не юристам (США, Великобританія та ін.).
Друга позиція зводиться до того, що кримінологія - це юридична наука, тому юридична підготовка повинна бути головною при підготовці спеціалістів-криміналістів. (Україна, Росія та інші країни Східної Європи).
Третій підхід ґрунтується на тому, що кримінологічні дослідження - це дослідження, перш за все, поведінки людини і відповідно їх повинні проводити спеціалісти-психологи, психіатри. Це характерно для представників так званої клінічної-кримінології.
Четверта позиція прямо визначає кримінологічні дослідження як міждисциплінарні. "Кримінологія - це система різнорідних ... знань і методів, які створюють специфічну цілісність, а також система особливого роду міждисциплінарної науково-дослідницької діяльності, спрямованої на вивчення злочинності", - вважають В. Б. Першин та А. М. Подрядов.
При такому підході кримінологію називають ще комплексною наукою (М. Вермеш).
Кримінологія в Україні та інших країнах, де вона розвивалась в рамках юриспруденції, стала загальнотеоретичною наукою для наук кримінального циклу (кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, судової психології та ін.). Число цих наук є не постійним. Наприклад, в останній час ставиться питання про виділення кримопенології. Співвідношення кримінології та цих наук можна зрівняти зі співвідношенням теорії держави та права та інших юридичних дисциплін. Саме прихильниками цієї школи і є автори даного дослідження.
6. Кримінологічні дослідження в сучасній Україні.
Кримінологічні дослідження в Україні здійснюються співробітниками наукових установ та юридичних вищих учбових закладів.
Найбільш великою науково-дослідницькою установою, яка здійснює кримінологічні та інші дослідження проблем злочинності, є Інститут держави та права Національної академії наук України у м. Києві. У ньому працюють такі відомі кримінологи, як Мати шевський П.С., Ященко С.С., Тихий В.П.,
Тузов А.П., Трофімов С.В., Лановенко І.Л., інші.
Значний вклад у розвиток кримінології вносять вчені Харківської юридичної академії

 
 

Цікаве

Загрузка...