WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінологія, як наука. - Реферат

Кримінологія, як наука. - Реферат

районний
центр);
- за часом і темпами розвитку (нове місто, старе, тощо);
- за функціональною ознакою (промислові центри, транспортні,
багато функціональні);
Сільські поселення також відрізняються за функціональними ознаками.
Соціально-економічна характеристика.
Виділяються такі її аспекти при вивченні злочинності:
1) співвідношення підприємств та організацій різних форм власності та
організаційно-правових форм;
2) співвідношення цих же суб'єктів, але різної спеціалізації (переробні,
промислові, т.д.);
3) соціально-професійний склад населення (зайнятість у промисловості,
на транспорті, в медицині, тощо);
4) структура населення за доходами і видатками з врахуванням їх
розміру та характеру;
5) особливості формування та використання трудових ресурсів регіону:
власне виробництво, сезонні роботи, т.д.;
6) забезпечення найнеобхідніших потреб людей, важливих для їх
виживання та відтворення населення;
7) забезпечення інших потреб та інтересів, які відповідають доходам,
роду занять, іншим характеристикам населення.
Соціально-політична характеристика.
Вивчаються такі аспекти:
- чи існують різкі відмінності в політичних інтересах різних груп
населення; як вони вирішуються; конфлікти на цьому грунті;
- які партії та рухи функціонують у регіоні, як взаємодіють;
- як формуються владні структури;
- як будуються відносини адміністративних одиниць з центральною
владою, з органами місцевого самоврядування.
Соціально-культурна характеристика.
Містить такі дані:
а) про кількість, структуру культурних та спортивних установ, та ступінь охоплення ними населення;
б) про установи, що забезпечують загальноосвітню та професійну підготовку;
в) про особливості потреб та інтересів населення;
г) про звичаї, традиції, стереотипи поведінки, про способи вирішення проблемних та конфліктних ситуацій.
Соціально-правова характеристика.
Досліджуються такі питання:
1. Чисельність та структура державних органів, громадських та інших
недержавних організацій, перед якими стоять завдання боротьби зі злочинністю.
2. Особливості правового регулювання боротьби зі злочинністю,
застосування відповідних норм права.
3. Інформація про правопорушення незлочинного характеру, а також про
інші негативні соціальні відхилення.
4. Дані про стан правової культури населення та громадської думки,
щодо злочинності та боротьби з нею, про реагування населення на злочинні прояви.
6. Вивчення зовнішніх та внутрішніх характеристик
злочинності.
Вивчення зовнішніх характеристик злочинності розпочинається з аналізу її розповсюдженості. При цьому з'ясовуються як рівень злочинності, так і її інтенсивність.
Загальна розповсюдженість злочинності встановлюється за загальною кількістю зареєстрованих злочинів у році чи по загальній кількості виявлених злочинців.
Мотиваційна характеристика злочинності з'ясовується шляхом виділення різних мотивів і виявлення зареєстрованих злочинів, які вчинені з цих мотивів, і осіб, що їх вчинили.
Найбільш розповсюдженим є виділення при статистичному аналізі злочинності таких видів злочинності, як:
а) навмисна (політична, насильницька, корислива);
б) необережна.
Політична - злочинність - це прояви ворожого ставлення до конституційних основ держави і суспільства.
До насильницьких відносять такі злочини, при вчиненні яких насильство є елементом мотивації, а не просто засобом досягнення мети.
Корислива злочинність кримінологами поділяється на:
- загально кримінальну;
- економічну або господарчо-корисливу;
Порівняння мотиваційної характеристики злочинності в різні періоди і в
різних регіонах дозволяє виділити те коло проблемних ситуацій і особистністних характеристик, які вимагають більш ретельного аналізу.
Соціальна спрямованість встановлюється за об'єктом злочинних
посягань, який закріплений в Особливій частині Кримінального кодексу України у вигляді назви глави - їх ІЗ.
При кримінологічному аналізі виділяють такі види злочинності:
1) проти особи, її прав, власності;
2) проти держави;
3) проти суспільних інтересів;
4) військова злочинність.
Вивчення соціально-територіальної розповсюдженості злочинності
Здійснюється шляхом виділення регіонів по адміністративному критерію.
Соціально-групова розповсюдженість характеризує втягування в злочинність представників різних соціальних груп і прошарків населення, що встановлюється при аналізі даних про злочинців, а також особливості їх кримінальної поведінки. Інформацію дає і аналіз фактів злочинів.
Ступінь суспільної небезпеки злочинності вивчають різними шляхами. Найбільш простий - це виявлення співвідношення зареєстрованих злочинів різної тяжкості:
- тяжких;
- так званих малозначних;
- середньої тяжкості, т.д.
При цьому кримінологи керуються положеннями Кримінального кодексу
України (у подальшому КК). Кримінальна статистика будується у відповідності з його положеннями.
Активність злочинності проявляється, по-перше, у тому, що злочинцям вдається вчинити до викриття не один злочин. По-друге, ця активність дає про себе знати в тому, що злочинці не просто використовують зручні для вчинення умови, але й свідомо створюють умови, які сприятливі для кримінальної поведінки, у т.ч. застосовують при цьому професійні кримінальні навички та досвід.
Активність злочинності тісно пов'язана з кримінальним професіоналізмом, який характеризується;
1) стійкістю виду злочинних занять, наявністю у злочинців певних
спеціальних знань та навичок, необхідних для заняття злочинною діяльністю;
2) певною кримінальною спеціалізацією цих осіб, вчиненням переважно
однорідних злочинів;
3) злочинна діяльність для цих осіб є основним (а іноді єдиним)
джерелом отримання доходів;
4) зв'язком з асоціальним середовищем;
Організованість злочинності - це складне явище, яке проявляється в
організованих злочинах, про що велась мова (у попередніх розділах).
Проте потрібно відрізняти організованість злочинності та організовану злочинність. Розглянута характеристика злочинності вимагає застосування різноманітних методів дослідження для її виявлення, у тому числі ретельного вивчення кримінальних справ, опитування засуджених, свідків, інших осіб.
7. Вивчення латентності злочинності.
Злочинність характеризується високою латентністю (прихованістю від реєстрації).
Кримінологами був зроблений висновок про те, що так звана загально кримінальна злочинність, як правило, при всій її латентності відображається в статистиці у більшій частині, тобто представницькі, репрезентативно. А економічна - лише в досить невеликому відсотку, а тому по даних кримінальної статистики не можна судити про її фактичні тенденції. Як

 
 

Цікаве

Загрузка...