WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінологія, як наука. - Реферат

Кримінологія, як наука. - Реферат

тощо);
- осіб, справи щодо яких направлені в суди.
Друга категорія включає як засуджених, так і виправданих, а також осіб,
Справи щодо яких судом закриті або направлені на додаткове розслідування.
Третій показник - число потерпілих. Ними можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.
Четвертий показник - матеріальні збитки. Ці дані не співпадають з сумами матеріальних збитків, які визначаються судом по закінченні справи, так як у суді не завжди вдається довести підсудному суму збитків, які він реально спричинив через брак доходів, неповному та однобічність розслідування.
3. Коефіцієнти злочинності та її структура.
В науці та у практичній діяльності виділяють такі показники злочинності як: стан, структури динаміки.
При вивченні злочинності поряд з абсолютними даними використовуються відносні: коефіцієнти, питома вага чи частка.
В процесі аналізу поширеностізлочинів встановлюються:
а) рівень злочинності - абсолютне число зареєстрованих злочинів і виявлених злочинців;
б) інтенсивність злочинності, що виражена в коефіцієнтах.
Коефіцієнти визначаються шляхом співставлення відомостей про злочинність з кількістю населення.
Якщо співставляються дані про кількість зареєстрованих злочинців, коефіцієнт визначається як КФ (коефіцієнт по особах), якщо показники про число засуджених - Кз.
Саме по коефіцієнтах здійснюється порівняння рівня злочинності в різних державах, регіонах держави, тощо.
Наприклад, співставлення абсолютних даних про зареєстровані злочини в Україні і в Росії ще ні про що не говорить, тому що в останній чисельність населення у тричі більша. Але коефіцієнт злочинності знімає ці відмінності.
Формула розрахунку коефіцієнта злочинності.
Кз = Кількість(кф) злочинів х 10 000/чисельність населення.
Розрахунок можна робити на І тис. Населення, 100 тис. і т.д.
Коефіцієнт злочинності може розраховуватись або на все деліктоздатне (в Україні - з 16 років, а по окремих злочинах - з 14).
Коли розрахунок здійснюється на все населення, коефіцієнт фактично відображає лише те, як населення страждає від злочинності (скільки зареєстрованих злочинів припадає на 10 тис., адже потерпілою може бути і малолітня дитина.
Коефіцієнт, який розрахований на населення у віці від 14 років показує кримінальну активність населення, те, наскільки інтенсивно воно відтворює поведінку.
У процесі вивчення окремих видів злочинності чи певних злочинів вираховується вираховується їх питома вага чи частка в загальній злочинності. Питома вага показує у відсотках їх частку щодо всіх зареєстрованих злочинів чи злочинів певного виду.
Про структуру злочинності судять за питомою вагою різних видів злочинності.
Як відмічається в літературі, "Структура злочинності це питома вага і співвідношення різних видів злочинів у їх загальному числі, за певний період часу на певній території".
Ці види злочинності залежно від вихідних позицій і завдань аналізу виділяються за різними підставами (формах вини, суб'єктах і т.п.).
Структура злочинності відображається або в таблиці, або в діаграмі.
В науціта у практичній діяльності нерідко виявляється термін "стан злочинності", тобто кількість зареєстрованих на певній території і за відповідний період злочинів. Разом з тим цей показник розглядався не обособлено, так як практично є "статичним" ("мертвим"), а поряд з іншими коефіцієнтами вивчення злочинності структурою, рівнем, т.п., що дає можливість повно та всебічно вивчити явище.
4. Вивчення злочинності в динаміці.
Злочинність вивчається у динаміці.
Розрізняють:
1) поточний аналіз - співставлення даних про злочинність за рік з даними
за попередні роки;
2) систематичний аналіз, при якому злочинність аналізується послідовно
по роках, при цьому виділяються певні періоди (5, 10 років) чи відповідні етапи розвитку суспільства (реформи, кризові явища і тому подібне);
3) аналіз сезонних коливань злочинності, наприклад в курортних
місцевостях.
При вивченні злочинності в динаміці визначаються темпи приросту. Це - загальний термін, який використовується і у випадках зниження злочинності (плюс - при рості, мінус - при зниженні).
Темп приросту виражається у відсотках і показує на скільки відсотків збільшилось чи зменшилась кількість зареєстрованих злочинів чи інше число у порівнянні з базовим.
При цьому використовуються такі прийоми:
а) використання базових показників динаміки, коли дані за ряд років весь час співставляються з постійним базисом - даними початкового періоду (в % - приріст чи зниження);
б) використання ланцюгових показників динаміки, коли відбувається порівняння даних кожного року з попереднім (в % - приріст чи зниження до попереднього року).
На практиці частіше застосовується перший прийом, який більшою мірою співставимість відносних показників - відсртків, які відображають те, як співвідноситься злочинність минулих та майбутніх періодів. У цьому випадку постійно за 100 % приймаються дані першого року періоду, тобто абсолютне значення одного відсотка залишається незмінним.
5. Вивчення злочинності в соціальному контексті.
Виділення злочинності із усієї багатоманітності соціальних явищ є можливим лише в певних межах, як один із методологічних прийомів кримінологічного вивчення.
Інший аспект вивчення злочинності - це її аналіз в координатах економічних, соціальних, політичних та культурних характеристик регіону, включаючи правопорушення незлочинного характеру та інші негативні соціальні відхилення.
Відповідно, дані кримінальної, судової статистики співставляються з багатьма іншими статистичними та іншими відомостями, у т.ч. про стан соціального контролю, діяльність правоохоронних органів.
Соціальна характеристика регіону при кримінологічних дослідженнях встановлюється шляхом аналізу даних про населення і його типи.
Виділяються такі групи населення:
1) за статтю, оскільки з нею пов'язані різні соціальні функції людей і
відповідно особливості їх соціального стану та поведінки;
2) за віком, бо кожному віку властиві свої форми злочинної поведінки;
3) за національністю - з врахуванням звичаїв і традицій кожної нації;
4) за віросповіданням;
Останнім часом, наприклад, увагу правоохоронних органів привертають
деякі так звані тоталітарні секти ("Біле братство", "Сатаністти", т.д.), в яких вчиняються злочинні порушення прав і свобод громадян;
5) за сімейним станом (кількість осіб, які живуть у шлюбі, число сімей,
число розводів і т.п.).
При аналізі типів населення розрізняють:
- міське чи сільське населення;
- за чисельністю міста діляться на:
а) малі (10 - 50 тис.);
б) середні (50 - 100 тис.);
в) великі (100 - 500 тис.);
г) досить великі (500 тис. - 1 млн.);
д) особливо великі (більше 1 млн.).
- за адміністративним критерієм (столиця, обласний чи

 
 

Цікаве

Загрузка...