WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття криміналістичної версії - Курсова робота

Поняття криміналістичної версії - Курсова робота

неофіційну облікову документацію, документи, що містять необумовлені виправлення, підчищення, додрукування і т.п. Нерідко подібні неофіційні облікові документи дозволяють установити щире значення й обсяг тієї або іншої господарсько-фінансової операції. Ці документи уможливлюють зіставлення даних неофіційного обліку з даними бухгалтерської звітності. Виявлені відхилення можуть свідчити про приховання оподатковуваного об'єкта, про ухиляння від сплати податку.
Плануючи обшук і приступаючи до нього, необхідно враховувати, що неофіційний облік - це явище повсюдне, дія, здійснювана матеріально-відповідальними особами за власною ініціативою для самоконтролю і контролю. Документами неофіційного обліку є записи в зошитах, на аркушах папера, у записних книжках, настільних календарях і т.п.
За допомогою вилучених і систематизованих документів неофіційного обліку, що відображають фінансово-господарські операції визначеного періоду, може бути отримане ширше уявлення про фінансово-господарську діяльність організації навіть у тому випадку, якщо офіційні документи "загублені" або бухгалтерський облік не вівся зовсім. Головне при роботі слідчого з неофіційними документами - це визначити спочатку їхню допустимість і відповідність. Неофіційні документи не мають реквізитів, ніде не реєструються, не підписані особою, що їх склала, і т.д. Усе це дає підставу виконавцям подібних документів стверджувати, що документ не більш ніж нереалізований проект, передбачувана, але нездійснена угода.
Слідчий огляд. По справах про податкові злочини найчастіше слідчий огляд здійснюється у відношенні документів, у яких відбиті фінансово-господарські операції. До огляду документів з урахуванням їх специфіки доцільно залучати фахівця.
У ході огляду документа встановлюють:
o вид документа (договір, накладна, рахунок-фактура і т.д. ),
o ким і коли виданий, виготовлений,
o ознаки зовнішнього вигляду (папір, барвники, спосіб нанесення тексту),
o зміст (які факти й обставини, важливі для розслідування, відбиті в документі),
o ознаки змін тексту, реквізитів, зовнішнього впливу.
При вивченні зовнішнього вигляду звертають увагу на відповідність форми документа загальноприйнятої для таких документів. При огляді документів термінової звітності звертають увагу на номери і дати видачі, чи зареєстрований документ у відповідному журналі обліку. При цьому доцільно перевірити правильність розрахунків у документах і їхню відповідність пропонованим вимогам.
Слідчому огляду підлягають також складські території, виробничі площі, транспортні і підсобні приміщення, кабінети керівника, бухгалтера
Предметом огляду можуть бути, неврахована сировина, невраховані товари, готова продукція, її сліди, устаткування, транспорт, що не складаються на балансі підприємства. Важливим буває встановлення в ході слідчого огляду площі цеху, складу; кількості і якості сировини, що зберігається, готової продукції, інших товарів.
Допит. По справах про податкові злочини допит доцільно починати з осіб, що виявила порушення, що здійснювали перевірку діяльності платника податків. Це можуть бути співробітники податкових органів, ревізори, аудитори. Допит цих осіб дозволяє установити обставини виявлення податкового злочину, усвідомити суть виявленого порушення податкового законодавства. Допит зазначених осіб не представляє особливої складності, тому що вони не зацікавлені в результаті справи і дають правдиві показання. Очні ставки. Проведення очних ставок по справах про податкові злочини вимагає особливої уваги. Справа в тім, що істотні протиріччя, що виявилися, у показаннях осіб не є звичайно результатом безпам'ятності. Це усвідомлене прагнення однієї особи скласти провину на іншу особу. Мова йде про протиріччя в показаннях керівника і головного бухгалтера, керівника і підлеглих, керівника і представників інших організацій, з якими здійснювалися комерційні справи.
З огляду на, що основою протиріч у показаннях є помилкові показання одного з допитуваних, вирішувати питання про доцільність проведення очної ставки випливає з обліком того, чи можна одержати достовірні дані про обставини з інших джерел, якими доказами підтверджуються правдиві показання, як себе можуть повести на очній ставці допитувані.
ВИСНОВОК
Роль версій у пізнанні в процесі розслідування надзвичайно велика. У зв'язку з циміснують дві проблеми, вирішення яких визначає ефективність розслідування, досягнення об'єктивної істини.
Перша проблема - пізнавальна роль версії, її функція як методу пізнання в конкретній області, який є судочинство.
Друга проблема - методи побудови версій у різних ситуаціях розслідування:
а) при обмеженій доказовій інформації,
б) при відсутності доказової формації,
в) при її значному обсязі.
Пізнавальна функція версії складається:
а) у систематизації доказового матеріалу,
б) його аналізі,
в) обгрунтованому висуванні припущення, що визначає найбільш швидкий та ефективний шлях встановлення істини.
Методами побудови версій є їхній логічні основи - індуктивний метод, дедуктивний метод, аналогія. Пізнавальна роль версії полягає не тільки в тому, що вона може пояснити вже відомі слідству обставини злочину, а й у тому, що за її допомогою встановлюються нові обставини й факти, які не були відомі слідчому на момент висунення версії. Якщо версія виражає об'єктивну істину, то з її змісту аналітично можуть бути виведені не тільки ті висновки (факти), встановлення яких передувало висуненню версії, а й ті, які стали відомі після її висунення.
Знання про криміналістичні версії дає нам можливість не допускати помилок, як такі, що зустрічаються у юридичній практиці, так і таких, які зустрічаються в повсякденному житті і навіть у літературі. А саме : вислів "версія свідка", "версія потерпілого" в дійсності означають лише припущення, пояснення і аж ніяк не версії.
Цінність знань про версії полягає і в тому, що практичне значення типових версій було підтверджено останніми вдалими розробками на їх основі - типових програм дій оперативних груп, що отримують повідомлення про злочин. Такі типові програми не рідко знаходяться на озброєні у чергових частинах органів внутрішніх справ. Вони базуються на мінімальній вихідній інформації, що дозволяє швидко та ефективно використовувати їх у невідкладних і термінових ситуаціях.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. "Криміналістика. Підручник." За ред. П.Д.Біленчука. - К.: "Атіка" 2001 р.
2. "Криміналістика" за ред. І.Ф.Герасимова та Л.Я.Дранкіна. - М.: "Вищя школа", 2000 р.
3. "Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів." За ред. В.Ю.Шепітько. - Харків, "Одисей", 2001 р.
4. "Криміналістика (криміналістична техніка). Курс лекцій"
за ред. П.Д.Біленчук, А.П.Гель, М.В.Салтевський. - К.: 2001р.
5. "Криміналістика". - М.: 1995р.
6. "Криміналістика". За ред. А.Ф.Волинського. "Закон і право". - М.: 1999 р.
7. "Криміналістика". Підручник для вузів. Р.С.Белкін. - М.: "Норма", 2000 р.
8. "Криміналістична енциклопедія". Р.С.Белкін. - М.: 1997 р.
9. Кримінально-процесуальний Кодекс України.
10. П.Кубрак, В.Мікулін, О.Павлючук, О.Садченко.журнал. "Пізнавальна сутність версії та принципи планування розслідування злочинів" // "Право України". 2001. № 8.

 
 

Цікаве

Загрузка...