WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → 1.Система господарського права і господарського законодавства. 2.Характеристики правового статусу біржі. 3.Порядок кредитування господарюючих суб’єкті - Реферат

1.Система господарського права і господарського законодавства. 2.Характеристики правового статусу біржі. 3.Порядок кредитування господарюючих суб’єкті - Реферат

рахунках потенційного позичальника);
3) визначення реального джерела погашення кредиту (наявність договорів на реалізацію продукції, що випускається, (товарів, робіт, послуг) на весь період кредитування, інших надходжень засобів на рахунки позичальника в період кредитування);
4) аналіз наданого позичальником бізнес-плану (відповідність термінів погашення кредиту і відсотків по ньому, запропонованих клієнтом, його реальним можливостям, вірогідність зазначених даних, їхнє зіставлення з даними за попередні періоди);
5) оцінка пропонованого забезпечення. [Л - 1]
З моменту ухвалення позитивного рішення Кредитного комітету банку про надання кредиту починається четвертий етап - етап підготовки і укладання кредитного і всіх зв'язаних з ним договорів.
Кредитний договір повинен містити основні умови видачі кредиту: ціль, терміни, розмір, процентну ставку, порядок погашення кредиту і відсотків по ньому, види забезпечення, обсяг інформації, наданої позичальником у ході виконання кредитного договору, права, обов'язки і відповідальність сторін.
До умов кредитного договору можна віднести: об'єкти кредитування; розмір кредиту; умови видачі та погашення позички; процентні ставки за користування кредитом та порядок сплати процентів; умови здійснення банківського контролю за використанням коштів; способи забезпечення виконання зобов'язань за договором клієнтом; майнова відповідальність за порушення умов договору тощо.
Після вивчення кредитним працівником наданих документів і позитивного рішення про видачу кредиту, що приймається керівником банку, між банком і позичальником полягає кредитний договір у 3-х екземплярах, у якому вказуються: ціль і сума кредиту, умови його видачі і погашення, зобов'язання позичальника по забезпеченню зворотності кредиту, розмір процентної ставки за кредит, підставу й умови його зміни, порядок сплати основного боргу і відсотків по кредиту, санкції за невиконання чи часткове виконання зобов'язань сторін за договором, можливість перевірки цільового використання кредиту, перелік звітних документів і терміни їхнього представлення, а також інші конкретні умови.
Договір по забезпеченню кредиту повинен містити вказівку на форму і вид забезпечення, його склад, вартість, місце перебування, обов'язки і відповідальність сторін, а також умови, визнані істотними відповідно до чинного законодавства (розглянуті в другому розділі даної роботи).
Після закінчення оформлення кредитного і всіх зв'язаних з ним договорів, кредитний інспектор запрошує в банк осіб, уповноважених підписати ці документи з боку позичальника. Після підписання позичальником, кредитний договір і всі, зв'язані з ним договори, підписуються від імені банку.
Видача кредиту здійснюється на підставі розпорядження кредитного відділу чи одноразово траншами (кредитна лінія) з відображенням заборгованості на окремому позичковому рахунку.
З моменту видачі кредиту починається етап контролю чи моніторингу.
Поняття кредитного моніторингу містить у собі систему спостереження за погашенням кредитів, розробку і вживання заходів, що забезпечують рішення цієї задачі.
Кредитний моніторинг заснований на декількох головних принципах. [Л - 10]
1. Необхідність періодичної перевірки (кожні 30, 60 чи 90 днів) усіх видів кредитів.
2. Ретельна розробка етапів кредитного контролю для того, щоб забезпечити перевірку всіх найважливіших умов по кожному кредиту, у тому числі:
" відповідність фактичних платежів по кредиту розрахунковому;
" якість і стан забезпечення по кредиту;
" повноту відповідної документації, можливість одержати у своє розпорядження забезпечення і юридичне право починати при необхідності судові дії у відношенні позичальника;
" оцінку змін фінансового становища і прогнози щодо збільшення чи скорочення потреб позичальника в сумі кредиту;
" оцінку відповідності виданого кредиту кредитній політиці банку і стандартам, розробленим контролерами з боку регулювальних органів у відношенні кредитного портфеля банку.
3. Найбільш часта перевірка проблемних кредитів, збільшення частоти перевірок за мірою росту проблем, зв'язаних з конкретним кредитом.
4. Більш часті перевірки кредитів в умовах економічного чи спаду появи значних проблем у тих галузях, у яких банк уклав значну частину своїх ресурсів (наприклад, помітна зміна податкового чи експортно-імпортного законодавства; поява нових чи конкурентів зміна технологій, що вимагає використання нових методів виробництва і реалізації продукції).
Важливим елементом кредитного моніторингу є внутрішній аудит кредитних операцій. Така перевірка здійснюється (як негласно, так і відкрито) відділом, підвідомчим внутрішньому аудитору банку. Аудитор знаходиться в безпосередньому адміністративному підпорядкуванні керівника банку або особи, що його заміщає.
Аудиторська перевірка має на меті визначити:
" стан залишків засобів на банківськихрахунках по прострочених кредитах;
" реальну ситуацію з забезпеченням зворотності кредитів і скороченням кредитного ризику;
" становище з організацією кредитного процесу: відповідність практики видачі і погашення кредитів вимогам Кредитної політики банку; правильність відображення всіх кредитів в облікових документах, особливо по пролонгованих і прострочених; стан резервів під можливі втрати по кредитах.
Звіт повинен містити рекомендації щодо фінансових, кадрово-організаційних і інших заходів для рішення проблеми погашення кредитів. Він дається керівнику і Раді Директорів банку.
Перевірка кредитів необхідна для здійснення розумної програми банківського кредитування, а так само для виявлення помилок і недоліків. Вона допомагає керівництву банку не тільки швидше виявляти проблемні кредити, але і постійно контролювати відповідність Кредитної політики банку діям уповноважених співробітників Кредитного управління (відділу). Кредитний контроль допомагає також керівнику і Раді директорів банку в оцінці сукупного ризику і здійсненні відповідних превентивних заходів щодо зміцнення фінансової стійкості банку.
Будь-які зміни і доповнення до кредитного договору і зв'язаним з ним договорам, оформляються додатковими угодами, що є невід'ємною частиною відповідного кредитних і інших договорів. Порядок укладання додаткових угод аналогічний порядку надання кредиту.
Заключний етап - погашення кредиту. Погашення кредиту виробляється після настання строку платежу, визначеного кредитним договором, як правило, на підставі розпорядження кредитного відділу. Допускається так само і погашення кредиту позичальником своїм платіжним дорученням. Сплата сум нарахованих відсотків за користування кредитом здійснюється, як правило, щомісяця.
Погашення заборгованості за кредитом і сплатою відсотків можуть здійснюватися:
" одноразовим погашенням усієї суми заборгованості;
" поетапним погашенням заборгованості за кредитом і відсотками (у межах загального терміну кредитування, відповідно до умов кредитного договору).
Позичальник має можливість зробити (за згодою банку) дострокове погашення кредиту як цілком, так і частковими платежами. При цьому в кредитний відділ повинне бути надана лист-заявка на дострокове гасіння кредиту.[Л - 8]
Заборгованість за кредитом
" вважається повернутою вчасно, якщо вона погашена цілком не пізніше терміну повернення кредиту, визначеного кредитним договором;
" вважається не погашеною в термін, якщо погашення не здійснене

 
 

Цікаве

Загрузка...