WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → 1.Система господарського права і господарського законодавства. 2.Характеристики правового статусу біржі. 3.Порядок кредитування господарюючих суб’єкті - Реферат

1.Система господарського права і господарського законодавства. 2.Характеристики правового статусу біржі. 3.Порядок кредитування господарюючих суб’єкті - Реферат

родовими ознаками, на умовах повернення.
Стаття 1 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначає банківський кредит як будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.
Положенням про кредитування, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 1995 р. № 246і, кредит визначається як позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Кредитна операція - це договір щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора та позичальника.
Форму кредитного договору затверджено постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. як додаток до Положення про кредитування.
На практиці порядок розгляду й ухвалення рішення про видачу кредитів, контролю за виконанням умов кредитного договору і договорів на забезпечення, зміну початкових умов і порядок погашення кредиту є процесом, що складається з наступних етапів:
Перший етап: попередній відбір та аналіз клієнтів на отримання кредиту.
Другий етап: вивчення кредитоспроможності клієнта.
Третій етап: розробка умов кредитування, підготовка та укладення кредитного договору.
Четвертий етап: банківський контроль за виконанням умов кредитного договору.
П'ятий етап: погашення кредиту.
У сучасних умовах суб'єктам, що хазяюють, дозволяється звертатися за одержанням кредитів в інші заснування банків, тобто не за місцем перебування їх основного розрахункового рахунка.
У цьому випадку підприємство повинне представити в інше заснування банку обране їм для одержання позички в письмовому виді кредитну заявку наступного змісту (з цього починається перший етап):
" повне і скорочене найменування підприємства-позичальника з вказівкою форми власності, способу формування капіталу, складу структурних підрозділів і філій;
" юридична адреса підприємства;
" найменування заснування банку, де відкритий розрахунковий рахунок;
" найменування засновників;
" ким і коли зареєстроване підприємство;
" основні види діяльності;
" бізнес-план (чи протокол намірів);
" розмір статутного капіталу, у тому числі оплаченого;
" балансова вартість майна, що знаходиться у власності підприємства, у тому числі основні й оборотні фонди, з них закладені чи застраховані;
" мета і сума кредиту, що проситься;
" бажані умови одержання кредиту (термін, процентна ставка, порядок погашення: разовий, поетапний, передбачувані види забезпечення);
" прізвища керівників підприємства й економічних служб, що мають право підпису на банківських документах. [Л - 10]
Одночасно з кредитною заявкою підприємство-позичальник повинне представити у банк свій статут і баланс, нотаріально завірений, а також інші статистичні дані, що засвідчують разом з балансом суди про його платоспроможність і прибутковість, копію установчого договору, свідчення про реєстрацію, картку з зразком підпису перших облич і печатку підприємства.
Тільки при наявності повного пакета документів, необхідного для розгляду питання про надання кредиту, скласти уявлення про склад і стан майна організації (будинків; споруджень; устаткування), у тому числі про наявність, склад, схоронність і умовах збереження переданого в заставу майна; вивчити стан і організацію бухгалтерського і складського обліку; провести перевірку даних, наданих позичальником у бізнес-плані;
При звертанні клієнта в банк із кредитною заявкою, в обов'язковому порядку співробітники банку роблять попередню перевірку позичальника з виїздом на місце, про що складається акт перевірки. Він підписується уповноваженими особами з боку позичальника й особами, що здійснюють перевірку з боку банку. У ході перевірки позичальника необхідно:
" скласти уявлення про склад і стан майна організації (будинків; споруджень; устаткування), у тому числі про наявність, склад, схоронність і умовах збереження переданого в заставу майна;
" вивчити стан і організацію бухгалтерського і складського обліку;
" провести перевірку даних, наданих позичальником у бізнес-плані;
" перевірити книгу застави, що повинна містити дані про умови застави майна і про всі операції, що волочуть зміну чи складу натуральної форми закладеного майна, включаючи їхню переробку. [Л - 10]
При наявності в банку вільних ресурсів і позитивних результатів аналізу представленої документації на одержання кредиту клієнту пропонується оформити кредитний договір. З цього моменту починається другий етап.
Аналіз платоспроможності проводиться як по позичальнику, так і по його поручителю. На підставі цього керівник (чи кредитний комітет) приймає рішення про надання кредиту.
У залежності від кредитоспроможності позичальника (кредитоспроможність позичальника характеризується - акуратністю при розрахунку по раніше отриманих кредитах, його поточним фінансовим становищем і перспективою зміни, здатністю, при необхідності мобілізувати кошти з різних джерел);
На цьому етапі кредитний інспектор:
а) одержує інформацію, отриману з іншихджерел затверджену переліком безпосередньо від представника організації-позичальника, засвідчуючи особу керівника і головного бухгалтера по паспортних даних і по установчих документах;
б) направляє:
- заявку у відділ керування ризиковими операціями для складання висновку про благонадійність клієнта;
- передає установчі документи клієнта, документи по кредитній угоді, забезпеченню і т.п. юрисконсульту для складання угоди;
в) проводить економічний аналіз, користуючись наявною інформацією, а саме:
" матеріалами, отриманими безпосередньо від клієнта;
" матеріалами, що є в архіві банку й у базах даних;
" інформацією, отриманою з інших джерел. [Л - 5]
Диференціація кредитування обумовлена необхідністю повернення виданих кредитів і селекцією найбільш надійних позичальників. Як правило, банки не надають кредити ненадійним позичальникам, тому що це зв'язано з підвищеним ризиком. Найбільш високий ступінь ризику характерний для прострочених кредитів, що можуть викликати збитки. Тому банки не надають нові кредити при наявності хронічної простроченої заборгованості в клієнтів.
Фактори, що можуть бути використані при оцінці фінансового становища, розділяються на дві основні категорії і представлені в розрахунок вищезгаданих фінансових показників і аналіз кредитоспроможності клієнта виробляється на основі внутрібанківських методичних рекомендацій з порядку визначення кредитоспроможності позичальників. На підставі зробленого аналізу робиться висновок про реальне фінансове становище позичальника з погляду його здатності повернути кредит у планований термін.
Виробляється оцінка проекту, що кредитується:
1) мета кредиту (підтвердження кредиту, що проситься, відповідними документами (контракти, договори постачання, і т.п.);
2) сума кредиту (обґрунтованість наданої кредитної заявки у відношенні суми кредиту, що проситься, оцінка ступеня участі власних засобів клієнта у фінансуванні даної угоди, зіставлення суми кредиту з оборотами по

 
 

Цікаве

Загрузка...