WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відповідальність за порушення податкового законодавства - Курсова робота

Відповідальність за порушення податкового законодавства - Курсова робота

характерудій податкові злочини і правопорушення можна згрупувати в три групи:
А. Правопорушення, що припускають карну і фінансову відповідальність:
- відхилення від постановки на облік у податкових органах;
- відхилення від подачі податкової декларації;
- відхилення від ведення обліку;
- дії, спрямовані на зменшення податків (зборів);
- дії, спрямовані на неправомірний залік або повернення податку або збору;
- відхилення від оподатковування.
В. Податкові злочини:
- розголошення податкової таємниці;
- утрата документів, що містять податкову таємницю.
С. Правопорушення, що припускають адміністративну і фінансову відповідальність:
- порушення платником податків порядку постановки на облік у податкових органах;
- порушення порядку представлення в податкові органи відомостей, необхідних для ведення обліку платників податків;
- порушення порядку представлення інформації про відкриття рахунка в банку;
- порушення порядку представлення податкової декларації;
- порушення порядку ведення обліку;
- порушення порядку збереження документів, зв'язаних з оподатковуванням;
- відмовлення від видачі документів і інших відомостей;
- порушення банком порядку відкриття рахунка платникові податків;
- недотримання порядку користування майном, на яке накладений арешт;
- образа посадової особи податкового органа;
- відмовлення свідка від дачі пояснень;
- незаконний вплив на податковий орган і інші.
Критерії класифікації податкових правопорушень:
В основі подібної класифікації лежать дві групи критеріїв, які і дозволяють віднести конкретне правопорушення до певного виду:
1. Кількісні:
- термін відхилення, непредставлення (наприклад: відхилення від постановки на облік протягом більш 180 днів припускає відповідальність відповідно до карного законодавства. Якщо подібний термін перевищує 60 днів, але не досягає 180, платникові податків грозять фінансові санкції);
- розмір несплачених, прихованих сум податків, зборів (так, податковим злочином буде розглядатися відхилення від постановки на облік у податкових органах, якщо сума податків або зборів перевищить певну встановлену законодавством України суму).
2. Якісні - обставини, що характеризують суспільну небезпеку правопорушення. Одним з основних критеріїв у цій галузі законодавець звичайно виділяє форму провини. Так, навмисне непредставлення, відхилення від подачі податкової декларації карається відповідно до карного законодавства. Ненавмисне (через недбайливість і т.д.) припускає більш м'які санкції.
Наприклад, відповідно до кодексу внутрішніх державних доходів США, запізнення з подачею податкової декларації може кваліфікуватися як карний злочин. У випадку доказу в суді, що податкова декларація була не представлена навмисне, можливе позбавлення волі на термін: до 1 року. Якщо ж буде доведено, що платник навмисне намагався ухилитися шляхом представлення помилкової декларації, то злочин відноситься до категорії фелоній, і обвинувачуваний може бути присуджений до позбавлення волі на термін у 5 років .
3. Види відповідальності за порушення податкового законодавства.
Попередження податкових правопорушень не завжди досягає своєї мети, тому особливу важливість здобуває регулювання покарання за здійснення податкових провин і злочинів. Застосування санкцій можна класифікувати по декількох підставах:
А. По характеру впливу:
1. Безпосереднє покарання - санкції, що впливають безпосередньо на платника, його майновий стан (позбавлення волі, штраф, конфіскація об'єктів обкладання і т.д.):
2. Опосередковане покарання - санкції, що безпосередньо не заподіюють майнових утрат платнику, але зменшують його надходження в перспективі або обмежуючі його діяльність (арешт рахунка, призупинення діяльності підприємства і т.д.).
Б. По галузевому характеру:
1. Кримінальна відповідальність
Карні санкції застосовуються за податкові злочини. Передбачається законодавче закріплення восьми складів податкових злочинів при прийнятті Податкового кодексу. В даний час подібні діяння регулюються ст. 1482 Кримінального кодексу України (ухиляння від сплати податків); ст. ст. 1622 і 1633 (кримінальна відповідальність за приховання доходів (прибутку) або інших об'єктів оподатковування у великих і особливо великих розмірах або особою, що раніше вже вчинила цей злочин). Уперше кримінальна відповідальність за податкові правопорушення, що зазіхають на встановлений порядок стягування податків, була встановлена в 1986 році статтею 168' КК СРСР "Відхилення від подачі декларації про доходи".
Кримінальна відповідальність за даними складам характеризується деякими особливостями :
- суб'єктами є фізичні особи (платники податків чи посадових осіб);
- регулюється кримінально-правовими нормами;
- здійснюється тільки в судовому порядку;
- характеризується певними процесуальними особливостями.
Якщо поняття об'єкта і суб'єкта злочину не викликає особливих проблем, то елементи характеристики суб'єктивної сторони податкового злочину більш складні при конкретизації. Законодавче регулювання форми провини не дозволяє визначити, з якою формою провини відбувається приховання об'єкта оподатковування. Деякі ґрунтуються на граматичному тлумаченні, тобто виходять з того, що приховання припускає усвідомлення суб'єктом того факту, що він ховає об'єкт або його частину, бажає вчинити і здійснює це діяння в активній формі.
Прихильники правозастосовних органів виходять з того, що приховання може бути здійснено і по необережності, тому що законодавець не використовував терміна "навмисне приховання". Критерієм "приховання" може розглядатися відображення доходу в звітних документах. Приховання доходів припускає невнесення в документи відповідних відомостей. Неправильне ж їхнє заповнення характеризується як заниження доходу.
Видимо, необхідно більш докладно розглянути проблему правопорушень в області облікового процесу. Адже про процес складання звітності в даному випадку і мова йде. Це приводить часом до абсурдних ситуацій, коли платники, що практично не ведуть облік, піддаються меншим штрафним санкціям, чим дисципліновані, але такі що допустили помилку в звітності.
Характеризуючи механізм податкових санкцій, виділяють два можливих підходи :
а) американський - відбиває жорсткість санкцій, підвищення податкового тиску. Нерідко використовуються і податкові санкції для покарання за неподаткові злочини. Адже в багатьох випадках діяльність, зв'язана з одержанням злочинних доходів (торгівля наркотиками, зброєю і т.д.), припускає і приховання цих доходів від оподатковування.
Класичним є приклад процесу в 30-х роках над главою чикагських гангстерів Аль Капоне, що за нарушение податкового законодавства був присуджений до позбавлення волі на термін у 11 років і сплаті штрафу в 70 тис. доларів.
Можливо також моделювання штрафних санкцій, спрямованих на досягнення

 
 

Цікаве

Загрузка...