WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регламентування діяльності акціонерних товариств та їх управлінського апарату - Реферат

Правове регламентування діяльності акціонерних товариств та їх управлінського апарату - Реферат

Спостережної ради АТ (у випадках передбачених Положенням про Спостережну раду АТ).
Інші органи АТ мають можливість ініціювати розробку та прийняття внутрішніх нормативних актів шляхом подання відповідних заяв та пропозицій в згадані у попередньому абзаці органи.
Орган управління АТ, який прийняв рішення про розробку проекту внутрішнього нормативного акту, вправі доручити таку розробку відповідному підрозділу або посадовій особі АТ. В цьому випадку орган управління видає розпорядчий документ, який визначає строки і порядок розробки акту, порядок погодження його з іншими органами управління, підрозділами, посадовими особами та організаціями.
Орган управління або підрозділ АТ, що розробляє внутрішній нормативний акт, готує проект акту і аналіз наслідків його прийняття.
Проект будь-якого внутрішнього нормативного акту, розробленого в АТ, підлягає обов'язковій правовій експертизі. Акт, який не пройшов правову експертизу, не підлягає розгляду і не може бути прийнятий. Правова експертиза здійснюється юрисконсультом АТ або іншим фахівцем, що має вищу юридичну освіту чи незалежною юридичною фірмою, визначеною Загальними зборами або Спостережною радою. Відповідний договір з юридичною фірмою підписується від імені АТ Головою Правління.
Внутрішні нормативні акти, що зазначені вище, затверджуються Загальними зборами акціонерів АТ відповідно до встановленої процедури.
Внесення внутрішніх нормативних актів на затвердження Загальними зборами акціонерів можливе лише після їх попереднього погодження з Спостережною радою.
Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ на період між загальними зборами повноваження щодо затвердження окремих внутрішніх нормативних актів, а також змін до них можуть бути делеговані Спостережній раді та/або Правлінню АТ (крім положень про ці органиуправління).
Право затвердження правил процедури та інших внутрішніх нормативних документів Товариства по питаннях, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів має Спостережна рада АТ.
Внутрішні нормативні акти можуть бути змінені тільки тим органом, який його затвердив, або Загальними зборами акціонерів АТ, якщо інше не встановлено вищим органом товариства.
Внутрішні нормативні акти можуть бути змінені шляхом:
" внесення додаткових норм;
" визнання окремих норм такими, що втратили чинність;
" затвердження нової редакції існуючих норм.
Пропозиції про внесення змін до внутрішніх нормативних актів подаються до органу, який їх затвердив, або до Загальних зборів акціонерів у тому ж порядку, який передбачений для їх розробки та прийняття.
Зміни до внутрішніх нормативних актів підлягають обов'язковій реєстрації в канцелярії АТ з присвоєнням їм порядкового номера рішення про затвердження і введення в дію.
Внутрішні нормативні акти вводяться в дію у строк, зазначений в рішенні про їх прийняття (затвердження), а якщо цей строк не зазначено, то на одинадцятий день з дня їх прийняття (затвердження).
Про прийняті акти повинні бути обов'язково повідомлені: персонал АТ - шляхом публічного оголошення в 5-денний строк з моменту прийняття зазначеного акту; всі акціонери - шляхом відповідної інформації на найближчих Загальних зборах акціонерів.
Відсутність акціонера на Загальних зборах акціонерів, які прийняли відповідні нормативні акти, не є причиною, посилаючись на яку, акціонер вправі не виконувати прийняті внутрішні нормативні акти.
Регламент Загальних зборів акціонерів розроблений на підставі Закону України "Про господарські товариства", Статуту Відкритого акціонерного товариства "Могилів-Подільський консервний завод" і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальних зборів акціонерів.
Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Регламентом, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства України і Статуту АТ і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди АТ в цілому і кожному акціонерові зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Регламенту мають бути внесені відповідні зміни та/або доповнення.
Компетенція Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Могилів-Подільський консервний завод" закріплена у даному Регламенті та повністю відповідає компетенції Загальних зборів акціонерів АТ поданій у 4.1. згідно Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.91р.
Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства "Могилів-Подільський консервний завод" регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління. Правління є виконавчо-розпорядчим органом АТ, який здійснює керівництво всією його поточною діяльністю.
Правління АТ формується із спеціалістів, що мають відповідну освіту та необхідний стаж роботи згідно з напрямком роботи у складі Правління, незалежно від того чи є вони акціонерами даного АТ.
Строк повноважень Правління складає 5 років починаючи з дня обрання Голови Правління.
Право висувати кандидатуру для обрання Голови правління мають:
" акціонери АТ;
" трудовий колектив АТ;
" органи управління АТ;
" самовисування.
Кількісний склад Правління складає 4 чоловіки, включаючи Голову Правління. До складу Правління входять: Голова Правління та Члени Правління з числа спеціалістів:
" Перший Заступник Голови Правління;
" Заступник Голови Правління з питань фінансів (головний бухгалтер);
" Заступник Голови Правління по комерційній роботі.
Персональний склад Правління та кандидатів у його члени обирається Загальними зборами акціонерів за поданням Голови Правління. Рішенням Голови Правління члени Правління можуть бути закріплені за різними напрямками діяльності. З Головою Правління, обраним Загальними зборами акціонерів, контракт укладає Голова Спостережної Ради АТ. Голова Правління АТ, за умови обрання Загальними зборами запропонованих ним членів Правління, укладає з ними трудовий договір чи, за їх згодою, контракт.
Рішення про відкликання члена Правління з посади приймається простою більшістю голосів членів Спостережної ради товариства. Члени Правління підпорядковані Правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві.
До компетенції Правління АТ, зокрема,

 
 

Цікаве

Загрузка...