WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і характеристика договору на надання посередницьких послуг - Контрольна робота

Поняття і характеристика договору на надання посередницьких послуг - Контрольна робота

зобов'язання виконані, вона в юридичному значенні продовжує залишатися боржником, навіть якщо фактично свої зобов'язання виконала. Іншими словами, будь-яке виконання сторін повинно бути документально оформленим, у протилежному випадку вважається, що своїх
зобов'язань сторона не виконала. Документальним підтвердженням виконання зобов'язання договору на надання посередницьких послуг можуть бути:
а) акт здачі-приймання товарів (робіт, послуг);
б) підписання договору купівлі - продажу між замовником та покупцем;
в) платіжне поручення покупця, завірене установою банку, що свідчить про оплату товарів замовника покупцем;
г) гарантійний лист покупця про оплатутоварів замовника;
е) інші документи та свідчення, вказані в договорі.
У цьому зв'язку необхідно сказати, що складання та оформлення документів про приймання-здачу товарів (робіт, послуг) має велике юридичне значення. Приймання продукції, товарів за кількістю відбувається за такими супроводжувальними документами, як рахунок-фактура, специфікація, опис, пакувальні ярлики, накладні тощо. При прийманні продукції (товарів) від підприємств отримувач зобов'язаний перевірити забезпечення схоронності вантажу при перевезенні (наявність пломб і тари, наявність маркування і т.п.). При виявленні нестачі продукції (товару) отримувач зобов'язаний призупинити подальше приймання і викликати для участі у продовженні приймання і складання акту представника місцевого відправника. Представник іногороднього постачальника викликається у випадках, передбачених спеціальними правилами або договором. Складання акту про нестачу при неявці представника відправника або коли виклик представника є необов'язковим, відбувається за участі незацікавленого підприємства або представника громадськості підприємства-отримувача. В односторонньому порядку акт складається підприємством-отримувачем у тому випадку, якщо відправник згодний на одностороннє приймання продукції (товару). Приймання продукції, товарів за якістю відбувається за супровідними документами, ідо засвідчують якість поставленої продукції (товару) - технічний паспорт, сертифікат, посвідчення про якість тощо. Акт про приховані недоліки має бути складено протягом 5 днів після виявлення недоліків, але не пізніше 4 місяців від дня надходження продукції (товарів) на склад покупця. Участь представника постачальника у складанні акту про якісні недоліки регламентується відповідно до його участі у складанні акту нестачі з деякими доповненнями. Акт приймання продукції (товарів) за кількістю, та якістю є підставою для пред'явлення постачальнику відповідних претензій. Порушення правил приймання тягне за собою відмову про відшкодування вартості продукції, якої не вистачає.
ПОРЯДОК ЗМІН І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ
Можлива ситуація, коли сторони після укладення договору вирішують змінити ті чи інші його умови, замінити договір на інший, продовжити строк дії договору, а то й розірвати раніше укладений договір. Завжди необхідно пам'ятати положення закону: одностороння відмова від виконання зобов'язання та односторонні зміни умов договору неприпустимі, за винятком випадків, передбачених договором або законодавством.
Зміни або доповнення договору на надання посередницьких послуг.
Коли одна із сторін вважає необхідним змінити або розірвати договір, вона зобов'язана направити іншій стороні відповідну пропозицію. Інша сторона зобов'язана розглянути пропозицію і дати відповідь у зумовлений пропозицією ініціатора строк. Зміни і доповнення умов укладеного договору оформлюються у тому ж порядку, в якому оформлений сам договір, тобто письмово. У більшості випадків зміни або доповнення договору оформлюються окремою угодою сторін або протоколом, але можуть оформлюватися й обміном листами, телеграмами, факсами тощо. Продовження строку дії договору оформлюється у тому ж порядку. Для договорів деяких видів у випадках, передбачених законодавством (наприклад, оренди), якщо жодна із сторін не вимагатиме його припинення, договір вважається пролонгованим автоматично. У деяких випадках договір пролонгується автоматично на новий строк, якщо про це сторони домовилися при укладанні договору. В угоді про зміни, доповнення або пролонгацію договору на надання посередницикх послуг рекомендується вказати наступне:
а) який саме договір на надання посередницьких послуг підлягає зміні (номер договору, про що договір, від якого числа);
б) причини зміни договору на надання посередницьких послуг;
в) які умови підлягають змінам або які умови договору доповнюються;
г) нову редакцію змінених умов, наприклад: "п.3 ст.5. договору викласти у наступній редакції":;
д) пункт про те, що попередні умови договору з моменту складання угоди про зміни втрачають юридичну силу;
є) порядок врегулювання питань, що виникли, якщо якісь умови договору, що змінилися відповідною угодою, вже почали діяти. Наприклад, якщо за договором було змінено ціну і покупець попередню ціну вже сплатив, то необхідно передбачити порядок доплати (строк, розмір, спосіб тощо). Необхідно також відмітити, що якщо одна сторона заперечує проти зміни деяких умов, то договір на надання посередницьких послуг повинен бути виконаний на тих умовах, які були передбачені раніше.
Зміни сторін за договором на надання посередницьких послуг .
За час існування договору на надання посередницьких послуг в ньому можуть відбутися ті або інші зміни не лише з точки зору змісту, але також і його учасників. Можливі три основні способи зміни осіб у зобов'язанні: переказ боргу; поступка вимог; поступка договору (цесія).
Порядок розірвання договору на надання посередницьких послуг .
Може статися і так, що з тих чи інших причин договір, укладений між сторонами, може втратити для них інтерес, і сторони прийдуть до висновку про необхідність розірвання раніше досягнутої угоди. Сторони можуть досягти угоди про припинення договору як з моменту його укладання, так і на майбутній час. У цьому випадку договір не буде створювати для сторін прав і обов'язків і вважається не укладеним своєчасно. Угода про розірвання договору оформляється протоколом або іншим двостороннім документом. В угоді необхідно вказати:
а) який саме договір на надання посередницьких послуг розривається;
б) з якого моменту договір на надання посередницьких послуг вважається розірваним;
в) причину, за якою розривається договір на надання посередницьких послуг ;
г) способи врегулювання між сторонами проблем, які виникли, або закінчення зобов'язань, які вже виникли між сторонами;
д) пункт про те, що з моменту набуття угодою чинності сторони втрачають права вимоги за укладеним раніше договором.

 
 

Цікаве

Загрузка...