WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і характеристика договору на надання посередницьких послуг - Контрольна робота

Поняття і характеристика договору на надання посередницьких послуг - Контрольна робота

договору на надання посередницьких послуг .
2. Відповідальність сторін. При складанні договору на надання посередницьких послуг можна запропонувати наступну методику визначення відповідальності: проти кожногообов'язку контрагента має бути передбачена певна відповідальність, в основному, звичайно, штрафна неустойка.
3. Способи забезпечення зобов'язань. Українське законодавство знає чотири основні способи забезпечення зобов'язань, а саме: неустойка, застава, порука (гарантія), завдаток.
4. Підстави дострокового розірвання договору на надання посередницьких послуг в односторонньому порядку і порядок дій сторін при односторонньому розірванні договору.
5. Порядок розв'язання спорів між сторонами по договору.
Інші умови договору.
1. Чим ще, окрім договору, регулюються відносини сторін? Природньо, що сторони визначають в договорі свої конкретні зобов'язання і немає смислу переписувати до того ж норми законодавства, якими регулюються всі відносини сторін по договору. Тому можливе наступне формулювання: "У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством".
2.Умови про узгодження зв'язку між сторонами. У даному пункті для кожної сторони зазначаються:
а) особи, повноважні надавати інформацію і вирішувати питання, що належать до виконання договору. Це може формулюватися двома способами: з персональним визначенням повноважень особи (осіб) або із зазначенням посад;
б) способи зв'язку. Це може бути телефон, факс, телекс, телеіраф, телетайп із зазначенням їх номерів та інших даних.
3. Переддоговірна робота, та її результати після підписання договору.
4. Реквізити сторін. У цьому пункті для кожної сторони зазначаються:
а) поштові реквізити;
б) місцезнаходження (адреса підприємства);
в) банківські реквізити сторін (номер розрахункового рахунку, установа банку, код банку, МФО, дані розрахунково-касозого центру, кореспондентський рахунок банку),
г) відвантажувальні реквізити (для залізничних відправлень, для контейнерів, для дрібних відправлень). Крім того, сторони повинні прийняти на себе зобов'язання негайно повідомляти одна одну у випадку змін своїх реквізитів.
5. Кількість примірників договору. Звичайно цей пункт містить наступне формулювання: "Дану угоду складено в оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін".
6. Порядок виправлень за текстом договору.
7. Підписи представників сторін. Кожний договір, оскільки в ньому виражено волю певної особи, має бути підписаний цією особою або її повноважним представником власноручно.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОГОВОРУ
НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ
У відповідності з чинним законодавством, договір на надання посередницьких послуг вважається укладеним тоді, коли між сторонами досягнуто згоди з усіх існуючих його умов. Момент укладення договору визначається моментом надання угоді встановленої форми. Договір укладається кількома способами, основні з яких представлені й проаналізовані нижче. Проте, у будь-якому випадку конкретний вибір способу укладення договору на надання посередницьких послуг віддано на розсуд сторін і залежить від особливостей та специфіки конкретного договору.
Складання одного документу під назвою договір на надання посередницьких послуг є найоптимальнішим способом у виборі конкреткого способу укладання договору. Саме в одному документі під заголовком "договір", "контракт", "угода" сторони визначають усі суттєві умови та аспекти передбачуваної комерційної операції. Великою перевагою цього способу можна назвати і той момент, що при його наявності спору щодо самого факту укладення договору практично не виникає. Таким чином можуть укладатися будь-які господарчі договори, в тому числі - договір на надання посередницьких послуг. Договір на надання посередницьких послуг може бути укладений усно. Такий договір вважається укладеним в тому випадку, коли з поведінки особи очевидна її воля скласти угоду. Однак, за недотримання простої письмової форми сторони позбавляються права у випадку спору посилатися на підтвердження договору на показання свідків, а у випадках, прямо зазначених у законі, відсутність письмової форми тягне за собою недійсність угоди. Іншими словами, за відсутності договору на надання посередницьких послуг, як одного документу або сукупності кількох взаємопов'язаних документів, зацікавлена особа має право доводити факт укладання договору іншими способами (крім показання свідків), наприклад, листами від організацій, документами про оплату або відвантаження товарів тощо.
Про укладення договору на надання посередницьких послуг свідчить його підписання. Як правило, воно включає в себе власноручний підпис повноважного представника підприємства, а також відбиток печатки цієї організації. Печатка підприємства на договорі підтверджує повноваження особи, що підписала договір, але відсутність печатки підприємства на договорі не робить договір автоматично недійсним. Взагалі, значення печатки підприємства на договорі не можна переоцінювати. У відповідності з чинним законодавством наявність або відсутність печатки на договорі жодним чином не пов'язана з його дійсністю або недійсністю. Вирішального значення закон надає повноваженням "рукоприкладника". Тому наявність печатки на договорі, підписаному неповноважною особою, не робить договір дійсним, у той час, як відсутність печатки на підписі повноважної особи однозначно свідчить про укладення договору. Підписання договору свідчить про волевиявлення сторін на його укладання, у відповідності до якого у цих сторін виникають відповідні права, обов'язки, відповідальність.
Договір-документ є найважливішим доказом в арбітражному суді у випадку виникнення спору, а інколи винна сторона, розуміючи, що від відповідальності не втекти, обирає досить оригінальний прийом захисту: вона заперечує сам факт укладання договору або наявність у ньому тих чи інших умов на момент підписання. У цьому зв'язку особливого значення набуває правильне оформлення тексту договору, на підставі чого можна рекомендувати наступне:
а) підписи сторін мають бути зроблені повністю і розбірливо. Хрестики та закарлючки на договорі на надання посередницьких послуг у випадку, якщо ваш контрагент заперечить свій підпис, можуть потягти за собою те, що судова експертиза не зможе дати однозначну відповідь про авторство підпису, і це може суттєво вам зашкодити;
б) ніколи не підписуйте чистих бланків, оскільки такими паперами можуть скористатися нечесні люди у випадку, якщо ці документи будуть вами випадково загублені;
в) після підписання договору на надання посередницьких послуг ні за яких обставин не віддавайте ваш оригінальний примірник договору вашому контрагентові або іншим стороннім

 
 

Цікаве

Загрузка...