WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і характеристика договору на надання посередницьких послуг - Контрольна робота

Поняття і характеристика договору на надання посередницьких послуг - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему
"Поняття і характеристика
договору на надання посередницьких послуг"
ЗМІСТ
І. Загальна характеристика договору на надання посередницьких послуг.
1. Загальна методика укладання договору на надання посередницьких послуг.
2. Чотири основні правила укладання договору на надання посередницьких послуг.
3. Структура договору на надання посередницьких послуг:
1) Преамбула;
2) Предмет договору та права та обов?язки сторін;
3) Додаткові умови договору на надання посередницьких послуг;
4) Інші умови договору на надання посередницьких послуг.
4. Порядок оформлення тексту договору на надання посередницьких послуг.
5. Порядок виконання договору на надання посередницьких послуг.
6. Матеріальна стадія виконання договору на надання посередницьких послуг.
7. Техніко - юридична стадія виконання договору на надання посередницьких послуг.
8. Порядок змін і розірвання договору на надання посередницьких послуг:
1) Зміни або доповнення до договору на надання посередницьких послуг;
2) Зміни сторін за договором на надання посередницьких послуг;
3) Порядок розірвання договору на надання посередницьких послуг.
ІІ. Зразок договору на надання посередницьких послуг.
Список використаної літератури.
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ
Реалізація комерційних планів будь-якого підприємства неможлива без складання угод та укладання договорів, тому що договір - це форма, в якій втілюються задуми та розрахунки бізнесменів, їх прагнення отримати прибуток. Займатися підприємництвом і не складати угод, не укладати договорів просто неможливо. Всі ділові взаємовідносини між суб'єктами ринку регламентуються законодавством і тими умовами, які вони передбачили у своїй угоді, і успіх всього комерційного заходу або операції часто залежить від того, як таку угоду складено і оформлено. Це й не дивно, оскільки саме в договорі визначаються права і обов'язки сторін, їх відповідальність, ціна, строки, порядок розрахунків тощо.
Договір - це, в першу чергу, угода сторін, акт, у якому виражена їхня взаємна згода діяти спільно в інтересах взаємної вигоди. Якщо взаємна згода сторін відсутня, то немає і договору. Зокрема, в договорі на надання посередницьких послуг одна із сторін - замовник - доручає іншій стороні - посереднику - виконати ряд дій для того, щоб знайти оптимального покупця, готового придбати продукцію замовника у відповідності до умов останнього, та посприяти замовнику в укладенні договору купівлі - продажу між ним та покупцем.
"Надійним" має бути договір, який, по-перше, укладено в інтересах підприємств, що його укладають; по-друге, він не порушує чинне законодавство; по-третє, інтереси кожної із сторін юридично надійно захищені, а їх обов'язки по договору суворо забезпечені відповідальністю, і, по-четверте, в ньому немає жодного "підводного каменя" або так званих "юридичних мін". Наявність останніх у договорі створює серйозну загрозу всій угоді і може звести нанівець будь-який прекрасний і добре пропрацьований з економічної точки зору комерційний проект.
ЧОТИРИ ОСНОВНІ ПРАВИЛА УКЛАДЕННЯ
ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ
1. Необхідно чітко уявляти, для чого необхідні послуги посередника, тобто яка саме продукція чи послуги будуть реалізовуватись та по якій ціні.
2. Проект передбачуваного договору на надання посередницьких послуг краще готувати самому, ніж довіряти це контрагенту.
3. Ніколи не підписувати договір, доки його не продивиться і не завізуває юрист. Це одне з найголовніших правил, яким має керуватися кожний підприємець. За своєю значимістю це правило справедливо може бути віднесено до "золотої заповіді бізнесмена". Будь-який договір - це завжди юридичний документ, і гріш йому ціна, якщо його складали некомпетентні особи. Юрист запропонує змінити формулювання, роз'яснить правові наслідки тієї чи іншої умови, порекомендує свій варіант якої-небудь статті, пункту тощо.
4. Не допускати двозначностей і недомовок. Формулюючи умови договору, не допускати розмитості фраз, нечіткості.
СТРУКТУРА ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ
ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ОСНОВНІ УМОВИ
Договір на надання посередницьких послуг складається з чотирьох частин:
1. Преамбула (або вступна частина).
2. Предмет договору. Обов"язки посередника та замовника та порядок їх виконання.
3. Додаткові умови договору.
4. Інші умови договору.
Преамбула договору на надання посередницьких послуг містить наступні основні положення:
1. Назва договору - договір на надання посередницьких послуг.
2. Дата підписання договору на надання посередницьких послуг . З датою підписання договору пов'язані правильне визначення моменту його укладення та встановлення завершення строку дії, а отже, і тих юридичних наслідків, які з цим пов'язані. Якщо сторони підписують договір в різний час, то він вважається укладеним з моменту підписання його останньою стороною.
3. Місце підписання договору на надання посередницьких послуг (місто або населений пункт). Місце складання договору - це не просто формальність; ця умова має інколи дуже велике юридичне значення. За законодавством місцем складання договору визначаються:
а) правоздатність і дієздатність осіб, які укладають договір;
б) форма договору;
в) зобов'язання, що виникають з договору (хоча в цьому випадку сторони в договорі можуть передбачити інше положення).
4. Повна фірмова назва контрагентів, під якою вони зареєстровані у реєстрі державної реєстрації.
5. Назва сторіни за договором на надання посередницьких послуг - замовник та посередник. Це необхідно для того, щоб у тексті договору кожен раз не повторювати повністю фірмову назву сторони.
6. Докладна назва посади, прізвища, імена, по-батькові особи, що підписує договір, а також назва документу, з якого випливають її повноваження на підписання договору на надання посередницьких послуг .
Предмет договору на надання посередницьких послуг. Права та обов'язки сторін. Ця частина договору на надання посередницьких послуг містить суттєві умови :
1. Обов'язки та права замовника за договором.
2. Обов'язки та права посередника за договором.
3. Строк виконання своїх зобов'язань сторонами.
4. Місце виконання зобов'язань кожної із сторін.
5. Спосіб виконання зобов'язань кожної із сторін
Додаткові умови договору на надання посередницьких послуг.Даний розділ будь-якого договору включає у себе такі умови, які в принципі не обов'язково передбачати в договорі на надання посередницьких послуг, проте Їх наявність суттєво впливає на права та обов'язки сторін, а також на порядок їх виконання.
1. Термін

 
 

Цікаве

Загрузка...