WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об’єднань у новому Кримінальному кодексі України - Реферат

Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об’єднань у новому Кримінальному кодексі України - Реферат

співучасті.
Організовані злочинні групи. Поняття організованої злочинної групи визначається у п. 3 ст. 28 КК України, згідно з яким злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участьдекілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об єднання для вчинення цього та інших (іншого) злочинів, об'єднаних планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, про це вже зазначалося вище.
Визначення поняття організованої групи має важливе значення для практичних працівників правоохоронних органів. Виконуючий обов'язки Генерального прокурора О. М. Литвак з цього приводу писав, що відсутність аутентичного тлумачення поняття злочинної організованої групи з двома співучасниками призвели до того, що створені для боротьби з організованою злочинністю спеціальні підрозділи органів МВС і СБУ, не мають відповідних матеріалів стосовно мафії, щоб виправдати своє існування ці підрозділи почали порушувати кримінальні справи і вести розслідування злочинів, що не мали відношення до організованої злочинності, на чому неодноразово акцентував увагу у своїх виступах на засіданнях Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Президент України Л. Д. Кучма.
Як виходить з вимог закону, головними ознаками організованої злочинної групи є наявність не менш трьох її співучасників, попередня зорганізованість у стійке об'єднання для вчинення злочинів і наявність плану злочинних діянь з розподілом функцій її учасників, спрямованих на його виконання.
На думку багатьох фахівців, групу слід вважати стійкою за умови, що вона є стабільною і згуртованою, а особи, які до неї входять, мають єдині наміри стосовно вчинення злочинів. Про стабільність і згуртованість групи свідчать такі ознаки, як сталість складу групи, організованих структур, стабільність форм і методів злочинної діяльності, неодноразовість вчинення злочинів або планування їх систематичного вчинення у майбутньому.
Слід додати, що існування організованої злочинної групи неможливе без ієрархічної структури і розподілу ролей. Саме структуризація, солідаризація учасників і їх сталість є ознаками зорганізованості.
Поряд з основними ознаками в ОЗГ можуть бути виявлені і додаткові ознаки: створення у злочинних цілях формальних організацій; встановлення норм і правил поведінки членів як у сфері злочинної діяльності, так і поза нею; створення спеціального грошового фонду, яким розпоряджається організатор злочинної групи і т. п.
Кваліфікація злочинів за ознаками їх вчинення організованою групою. У чинному кримінальному законодавстві факт учинення злочину організованою групою, або злочинною організацією береться до уваги при конструюванні багатьох статей, де дана ознака виступає за обтяжуючу обставину.
У цілому практика кваліфікації злочинів, вчинених організованою групою або злочинною організацією, відбиває тип небезпечної злочинної діяльності співучасників. Вона враховує ту обставину, що співучасники заздалегідь об'єднують свої зусилля з метою здіснення злочинної діяльності, обумовлюють розподіл ролей між собою, обмірковують план скоєння злочинних дій, ретельно до цього готуються і передбачають шляхи уникнення від відповідальності за свої дії. При цьому співучасники заздалегідь передбачають виконання підготовчих дій, що полегшують учинення діяння і приховування у подальшому слідів злочину.
Саме ці показники охоплюються такими більш об'єктивними ознаками за заздалегідь обумовленим розподілом ролей і плануванням. Тому при розслідуванні цих видів злочинів, окрім встановлення наявності ознак групового злочину, необхідно встановити стійкість та об'єднання до групи, що завчасно відбулося для вчинення одного або декількох злочинів, зафіксованого у відомій єдності злочинного наміру.
На нашу думку, спроби практичних працівників розширити ознаки організованої групи чи злочинної організації за рахунок інших додаткових чинників, не передбачених карним законом, є неконкретними. Викликають сумніви спроби стосовно розширення показників з розкриття злочинів ОЗГ за рахунок змови. Не слід забувати, що угода (змова) - це загальна умова наявності співучасті. Вчинення злочину без угоди у співучасті є практично неможливим. Інша справа, що намір вчинити злочин може реалізуватися у мінімальному ступені домовленості. Крім того, таку практику можна розцінювати як спробу необгрунтованого підвищення репресивності карного закону.
Організовану злочинну групу та її відмінність від звичайної групи можна розглядати за трьома показниками.
По-перше, неодмінною ознакою організованої групи, попередньо зорганізованою у стійке об'єднання, згідно з кримінальним законодавством є попередня змова щодо здійснення злочинної діяльності. При цьому всі співучасники об'єднуються на підставі єдиного узгодженого плану подальших дій з розподілом функцій і ролей для кожного зі співучасників, спрямованих для досягнення його виконання. Кожен з учасників усвідомлює, чим він буде займатися, яку роль виконувати і якою є кінцева мета діяльності створеної групи.
По-друге, організована група характеризується особливостями психологічного ставлення співучасників до окреслених злочинних дій. Кожний учасник усвідомлює, що він входить до стійкої групи, бере на себе обов'язки щодо виконання всіх взаємно погоджених дій та здійснює врешті-решт разом з іншими співучасниками єдиний злочин або декілька злочинів при розподілі ролей згідно з обумовленим планом.
По-третє, для організованої групи характерні особливості виконання злочину кожним окремим учасником. Група характеризується згуртованістю, співорганізованістю всіх співучасників, спрямованих на досягнення поставлених цілей, узгодженістю їх зусиль. Сама по собі домовленість співучасників, узгодження плану і розподіл ролей та функціональних обов'язків ще не буде складати організовану злочинну групу у кримінальному відношенні, поки її учасники не візьмуться до активної реалізації хоча б підготовчих дій. Вказані показники носять перемінний характер. Сам закон уможливлює тлумачення ознаки стійкості групи ширше, і у кожному конкретному випадку набір перерахованих показників може варіюватися.
Характерною особливістю організованих злочинних груп є те, що окремі її члени можуть брати лише часткову участь у самих злочинних актах, безпосередньо спрямованих на об'єкт посягання. Наприклад, у злочинах проти власності окремі учасники можуть виконувати допоміжні функції. Їх діяльність у рамках організованої злочинної групи може полягати у виконанні певних важливих для діяльності групи функцій, що фактично здійснюються поза тимчасових меж початку і завершення безпосереднього посягання іншими конкретними виконавцями групи, які виконують дії,

 
 

Цікаве

Загрузка...