WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття громадянства - Реферат

Поняття громадянства - Реферат


Реферат на тему:
Поняття громадянства
Становище індивіда в суспільстві, відображене закріплене в основному законі, визначається як конституційний статус особи. Його зміст насамперед виявляється в інституті громадянства, принципах і власне конституційних правах і свободах. Громадянство є засобом інституціоналізації принципів взаємовідносин держави і особи. Стан громадянства створює взаємні права і обов'язки.
Громадянство України - постійний правовій зв'язок особи з державою Україна, який знаходить своє вираження в їхніх взаємних правах та обов'язках.
Громадянство в Україні регулюється Конституцією, Законом України "Про громадянство Україні" від 16 квітня 1997р. і прийнятими відповідно до них законодавчими актами України.
Закон України "Про громадянство України" складається з преамбули й 9 розділів (41 стаття). У преамбулі дається визначення громадянства.
Громадянство - це особливий правовий зв'язок між особою і державою, що породжує для них взаємні права і обов'язки.
Громадянство України визначає постійний правовий зв'язок особи і Української держави, який знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Право на громадянство є невід'ємним правом людини. Ніхто не може бути позбавлений громадянства або права змінити громадянство. Українська держава забезпечує охорону і захист прав, свобод та інтересів своїх громадян.
Основні принципи громадянства України:
" В Україні існує єдине громадянство (Конституція України стаття 4. Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 1). На підставі двосторонніх міждержавних договорів допускається подвійне громадянство (Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття1).
" Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство (Конституція України стаття 25).
" Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (Конституція України стаття 38).
" Питання законодавчого регулювання громадянства в Україні належить до компетенції Верховної Ради України (Конституція України стаття 92, . Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 3).
" Політичні права і виборче право (Конституція України стаття 36; 70).
" Сталість правового зв'язку між особою і державою, що існує в просторі і часі (Конституція України стаття 38; Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 7,8).
Набуття громадянства України (Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. №1636-Х11 стаття 12-18).
Громадянство України набувається:
1) за народженням;
2) за походженням;
3) через прийняття до громадянства України;
4) через поновлення у громадянстві України;
5) за іншими підставами, передбаченими цим законом;
6) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
Дитина, батьки якої на момент народження перебували в громадянстві України, є громадянином України незалежно від того, чи народилася вона на території України чи за її межами.
При різному громадянстві батьків, з яких один на момент народження дитини перебував у громадянстві України, дитина є громадянином України:
1) якщо вона народилася на території України;
2) якщо вона народилася за межами республіки, але батьки або один з них у цей час постійно проживали на території України.
Дитина, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, є громадянином України.
Дитина, яка перебуває на території України, обоє батьків якої невідомі, є громадянином України.
Прийняття до громадянства України.
Іноземні громадяни та особи без громадська можуть бути за їх клопотанням прийняті до громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) відмова від іноземного громадянства;
2) постійне проживання на території України протягом останніх п'яти років.
Це правило не поширюється на осіб, які виявили бажання стати громадянами України, за умов, якщо вони народилися чи довели, що хоч би один із їх батьків, дід чи баба народилися на її території і не перебувають у громадянстві інших держав.
3) володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування;
4) наявність законних джерел існування;
5) визнання і виконання Конституції України.
Особа, яка раніше перебувала у громадянстві України, може бути за її клопотанням поновлено у громадянстві України.
Зазначені вимоги можуть не врахуватися лише у виняткових випадках за рішенням Президента країни щодо окремих осіб, які мають визначні заслуги перед Українською державою.
Спрощений порядок надання громадянства України може застосуватися до жінок, які одружені з громадянами України, на їх прохання і за умови відмови від іноземного громадянства.
Припинення громадянства України (Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 19-21).
Громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
Вихід з громадянства України здійснюється за клопотанням особи в порядку, встановленому цим законом.
У виході з громадянства України може бути відмовлено, якщо особа, яка порушила клопотання про вихід, має невиконані зобов'язання перед державою або майнові зобов'язання, з якими пов'язані істотні інтереси громадян чи державних організацій, кооперативних та громадських об'єднань.
Вихід з громадянства України не допускається, якщо особу, яка порушила клопотання про вихід, притягнуто до кримінальної відповідальності як звинуваченого або щодо неї є вирок суду, який набрав законної сили і підлягає виконанню.
Громадянство України втрачається :
1) внаслідок вступу особи на військову службу, службу безпеки, в поліцію, органи юстиції або в інші органи державної влади та управління в іноземній державі без згоди на те державних органів України;
2) якщо громадянство України набуто внаслідок подання за відомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала на консульський облік протягом п'яти років.
Громадянство України втрачається з дня видання указу Президента України.
Порядок зміни громадянства дітей (Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 22;24;26;28).
При зміні громадянства батьків, внаслідок якої обоє стають громадянами якоїсь країни або обоє виходять з громадянства якоїсь країни, змінюється відповідно громадянство їх дітей, які не досягли 14 років. Якщо відомий один із батьків дитини, то при зміні

 
 

Цікаве

Загрузка...