WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України - Реферат

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України - Реферат

земельні ділянки у зазначених випадках. Очевидно, вказані акти суперечать зазначеним вище законам України.
Законодавством України встановлено, що земля може надавится іноземним суб'єктам права на користування. Так, у постійне користування (без заздалегідь установленого строку) земля надається радами народних депутатів із земель, що перебувають у державній власності, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям за участю українських та іноземних юридичних і фізичнихосіб, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам. Так, у разі приватизації об'єктів незавершеного будівництва іноземним громадянам, особам без громадянства та спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям за участю іноземних юридичний та фізичних осіб земельні ділянки, довгострокову оренду (ст. 2 Указу Президента України "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" від 14 жовтня 1993 р.).
У тимчасове користування (до трьох років) на умовах оренди земля надається орендодавцям із земель, що перебувають у державній власності, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям за участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб; підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам; іноземним державам; міжнародним організаціям; іноземним юридичним особам та фізичним особам без громадянства. Хоча законодавством України встановлено право орендарів земельних ділянок сільськогосподарьського призначення на одержування орендованої землі у власність, де положення не поширюється на випадки, коли орендарями є вказані вище суб'єкти тимчасового користування землею (статті 7,8 Земельного кодексу України). Регламентація умов використання земель на договірній основі, питань суборенди та розпорядження правом на оренду земельних ділянок передбачена й Указом Президента України "Про оренду землі" від 23 квітня 1997 р.?
Виключно користування землею іноземним суб'єктам дозволяється в більшості країн СНД (Азербайджан, Киргистан, Узбекистан, Україна та ін.). Водночас законодавство Естонії передбачає можливість володіння землею іноземними суб'єктами права.
Відповідно до Кодексу України "Про надра" не передаються у власність іноземним суб'єктам права й надра України. Проте вони можуть надаватися у постійне чи тимчасове користування з певною метою, наприклад, для геологічного вивчення, в т.ч. для дослідно-промислового розроблення родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин і т.ін.
Згідно із ст. 68 Кодексу 27 листопада 1995 р. Кабінет Міністрів України затвердив Порядок укладення контрактів на користування надрами за участю іноземних юридичних осіб і громадян. Іноземним юридичним особам і громадянам надра в користування надаються на конкурсній основі на підстві угод (контрактів) з урахуванням вимог законодавства про зовнішньоекономічну діяльність Кодексу України "Про надра", інших актів законодавства. Правовою підставою користування надрами є ліцензія, видана на підставі контракту, підписаного належним чином. У Порядку вказано, що надра надаються, зокрема, для геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислового розроблення родовищ корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у т.ч. споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів.
У користування можуть надаватися окремі ділянки надр, у т.ч. континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України, родовища корисних копалин або їх частини як загальнодержавного, так і місцевого значення, зокрема й техногенні родовища. Порядок надання частини надр користувачам на теріторії України визначається Положенням про порядок надання гірничих відводів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р.?
Загалом питання, пов'язані з наданням природних ресурсів у користування, є компетенцією приймаючої сторони. Це випливає з Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1962 р. "Про постійний суверенітет над національними природними багатствами", де закріплене право народів вільно розпоряджатися своїми природними багатствами згідно з національними інтересами. На цих засадах грунтується й законодавча практика України, скажімо, Закон України "Про виклюну (морську) економічну зону" від 16 травня 1995 р. Оскільки корустування природними ресурсами тісно пов'язане з концесіями, то компетенція України як приймаючої сторони визначається й Положенням про Комісію з питань акціонування стратегічно важливих промислових підприємств, затвердженим Указом Президента України від 16 липня 1996 р.? Відповідно до його норм зазначена Комісія займається питаннями надання іноземним інвесторам прав на розроблення та освоення відновлюваних і невідновлюваних природних ресурсів під час укладення в установленому порядку концесійних договорів.
Іноземці можуть мати вклади в установах Ощадбанку України чи бути застрахованими в нашій державі. Відповідно до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" від 21 листопада 1996 р.? із змінами від 17 січня 1997 р.? іноземні громадяни та особи без громадянства мають право на компенсацію грошових заощаджень, поміщених в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху до 2 січня 1992 р., а також протягом 1992-1994 р.р., і які знаходились на рахунках Ощадбанку України не менше одного нового календарного року в період 1992-1995 р.р.
Отже, суб'єкти іноземного права можуть бути власниками, володільцями та користувачами майна в Україні, якщо це прямо та у виключній формі не заборонене законом України.
Література
Конституція України. - Киев, 1996
Цивільний кодекс України (зі змінами та доповненнями за станом на 4 березня 1996 р.). - Киев, 1998
Кодекс України "Про надра". - Киев, 1996
Земельний кодекс України. - Киев, 1996
Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. //Галицькі контракти. - №42/96. - С.22-32
Указ Президента України "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" від 14 жовтня 1993 р.
Богуславський М.М. Международное частное право. - Москва, 1994
Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. - К.: Юрінком Інтер, 1997
Голос України. - 1997. - 25 квітня, 1993. - 19 жовтня
Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №29. - Ст.354, 1993. - №20. - Ст.249
Урядовий кур'єр. - 1996. - 1 серпня
Державний вісник України. - №3-4. - С.296-302, №11-12. - С.913

 
 

Цікаве

Загрузка...