WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України - Реферат

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України - Реферат


Реферат на тему:
ЗАГАЛЬНИ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
У ВІДНОСИНАХ З ІНОЗЕМЦЯМИ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Зміст
Вступ
1. Право власності у відносинах з міжнародними організаціями та юридичнимим осібами іноземних держав
2. Правовий режим майна, що є об'єктом права власності інших держав, юридичних осіб, спільних підприємств і міжнародних організацій
3. Користування землею іноземними суб'єктами в Україні
4. Користування надрами України за участю іноземних юридичних осіб і громадян
5. Вклади іноземців в установах Ощадбанку України
Висновки
Література
У кожній державі центральним правовим інтитутом є інститу власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо питань власноті важливе місце займають Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р.? та Цивільний кодекс України (розділ ІІ).
За законодавством України право власності - це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування й розпорядженням майном (ст. 2 Закону "Про власність", ст. 86 Цивільного кодексу). Здійснювати відносини щодо володіння, користування та розпорядження власністю, незалежно від її форм (приватної, колективної, державної), можуть не тільки народ України, громадяни, юридични особи України та держава Україна, а й інші держави, їхні юридични особи, СП, без громадянства. Майно може належати на праві спільної (часткової або сумісної) власності цих суб'єктів права. Законодавством України допускається об'єднання майна, що є власністю громадян, юридичних осіб та/чи держави і створення на цих засадах змішаних форм власності, в т.ч. власності спільних підприємств за участю громадян та юридичн6их осіб інших держав (ст. 3 Закону України "Про власність"). Тому такі спільни підприємства можуть мати на теріторії України у власності майно, необхідне для здійснення діяльності, визначеної установчими документами, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.
? Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №20. - Ст.249.
Міжнародні організації та юридичні особи іноземних держав можуть мати на теріторії України у власності будинки, споруди, інше майно соціально-культурного та виробничого призначення. Це положення знаходить відображення і в численних міжнародних договорах про торговельні відносини, науково-технічну співпрацю тощо. Так, згвдно з п. 3 ст. 5 Угоди про торговельні відносини між Україною та США від 6 травня 1992 р., кожна держава дозволить комерційним представництвам іншої держави ввозити на свою теріторію і використовувати відповідно до звичайної комерційної практики конторське тв інше обладнання, таке як друкарськи машинки, фотокопіювальні апарати, комп'ютери та телефакси для здійснення їхньої діяльності.
Іноземні держави можуть мати на теріторії України у власності майно, необхідне для здійснення дипломатичних, консульських та інших міжнародних відносин у випадку й порядку, встановленому міжнародними договорами та законодавчими актами України. Відповідно до договорів за участю України на її теріторії можуть розміщуватися й використовуватися об'єкти власності іноземних держав.
Правовий режим майна, що є об'єктом права власності інших держав, юридичних осіб, спільних підприємств і міжнародних організацій, визначається законодавчими актами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Окремі майнові об'єкти можуть бути спільними для кількох держав. Мова йде, зокрема, про природні об'єкти. Режим використання спільних природних об'єктів, розташованих на теріторії України та суміжних держав, визначається міжнародними договорами, ратифікованою Україною.
Стосовно громадян іноземних держав та осіб без громадянства Законом України "Про власність" установлено, що вони користуються правами та несуть зобов'язки стосовно належного їм на теріторії України майна нарівні з громадянами України, якщо інше не передбачено законодавством нашої держави (ч. 2 ст. 11). Тобто, на іноземців у питаннях права власності поширюється національний режим. Зазначене випливає з вимог Закону України "Про власність", де окремим положенням підкреслюється, що суб'єктами права на приватну власність, окрім громадян України, можуть також бути іноземні громадяни та особи без громадянства (ст. 11). У Законі України "Про правовий статус іноземців" також зазначається, що іноземці можуть відповідно до законодавства України мати у власності будь-яке майно, успадкувати й заповідати його, зокрема іноземці мають право власності на житло відповідно до законодавства України (статті 12, 13).
Набувати право власності на майно іноземці можуть через приватизацію. Наприклад, відповідно до ст. 2 Указу Президента України "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" від 14 жовтня 1993 р. (у редакції від 2 червня 1995 р.)? право на приватизацію об'єктів незавершеного будівництва мають іноземні громадяни та особи без громадянства.
Деякі об'єкти в Україні не можуть належати на праві власності іноземним громадянам та особам без громадянства. Це випливає зі змісту законодавства України чи безпосередньо встановлюється його нормами. Так, ст. 9 Закону України "Про власність" зазначає, що виключно народові України на праві власності належать: земля, її надра, повітряний та водний простір, інші природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. У цьому ж Законі вказується, що іноземним громадянам та особам без громадянства земельні ділянки у власність не передаються (ч. 3 ст. 11). Інші нормативні акти також містять це положення, наприклад, ст. 6 Земельного кодексу України?. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р., дозволяючи іноземним інвесторам придбання прямо не забороненного законами України нерухомого чи рухомого майна, в т.ч. будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності способом прямого одержання майна та майнових комплексів або у формі акцій, облігацій та інших цінних паперів, виклюяає з цього переліку земельні ділянки (п. 3 ст. 4).
Проте окремими підзаконними актами, а саме Указом Президента України "Про приватизацію об'єктів незавершенного будівництва" від 14 жовтня 1993 р.? та Указом Президента України "Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують паливно-мастильні матеріали виключно населенню" від 29 грудня 1993 р.* встановлено, що іноземці, як і громадяни України, можуть мати у власності

 
 

Цікаве

Загрузка...